Dag 60 – Boos op het onbewuste

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb verdrietig te zijn dat ik geen relatie heb, als ik gemerkt heb dat in een relatie je samen door patronen heen kunt wandelen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf minderwaardig te voelen doordat ik geen relatie heb, waardoor ik boos word op een ex-relatie die vraagt of iemand, met wie ik eventueel een relatie zou willen, langs is geweest.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb binnen de relatie in het zien van mezelf in de patronen naar de partner, zelf-intimiteit te ervaren, en nu ik geen relatie heb mis ik die vorm van zelf-intimiteit, waarmee ik zelf-intimiteit dus koppel aan het hebben van een relatie met een ander.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik afhankelijk ben van een partner voor het ervaren van zelf-intimiteit als zien in mezelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te weten hoe ik kan zien in zelf als zelf-intimiteit zonder partner.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat een partner in zelf moet zien om partner te zijn, in plaats van in te zien dat ik in zelf moet zien om partner te zijn in gelijkheid, onafhankelijk van of een partner in zelf ziet of niet.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te weten of ik met iemand een relatie kan starten die niet in zelf ziet of dat ik alleen nog een relatie kan starten met iemand die in zelf ziet, in plaats van in te zien dat ik de vraag naar mezelf moet halen: wat is het startpunt, zelf-oprechtheid of zelf-onoprechtheid?

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb schaamte te ervaren voor het alleen leven, terwijl het niet zo is dat ik dit niet wil.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het liefste te willen gaan slapen zo omlaag getrokken voel me door dit knellende relatie-construct.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb bang te zijn om me te laten zien in een relatie uit angst om te verzanden in het knellende relatie-construct wat ik nog steeds niet specifiek kan benoemen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me te irriteren dat ik het knellende relatie-construct niet specifiek kan benoemen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te geloven dat ik dingen onbewust doe, zo bewust heb ik mezelf van mezelf gemaakt, waardoor ik mijn eigen knellende relatie-construct heb gecreeerd als vastgezet in mijn eigen bewustzijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het onbewuste te hebben uitgebannen, waardoor ik niet in zelf kan zien.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te weten waarom ik het onbewuste heb uitgebannen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb met mijn bewustzijn bovenop mezelf te zijn gaan zitten, waarin ik niets wat onbewust is toesta, waarmee ik mezelf verstik.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb alles in de gaten te houden zodat niets onverwacht op mij kan worden afgevuurd, waarmee ik mijn bewustzijn dus heb ontwikkeld tot een zelf-bewustzijn, waarmee ik mezelf vastzet in mijn eigen bewustzijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik en iedereen zelfbewust moet worden zodat we onszelf zien, in plaats van in te zien dat door het bewustzijn op zelf te leggen, zelf niet meer te zien is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf te hebben opgesloten in het kamertje van het bewustzijn en te geloven dat ik steeds in dit kamertje moet zien hoe ik eruit kan komen door heel bewust te zijn, waarmee ik door in dit kamertje proberen te zien als heel bewust zijn mezelf nog meer vastzet in het bewustzijn, totdat ik heel geworden ben als het bewustzijn, in plaats van mezelf hier te brengen door mezelf te vergeven waar ik mezelf zo bewust van ben geworden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb onder het bewustzijn van de ander uit proberen te komen, in plaats van in te zien dat ik hiermee wegloop van wat ik onbewust geworden ben in/als bewustzijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb boos te worden op de ander die onbewust zijn/haar bewustzijn op mij richt, waarbij ik vooral boos ben dat het onbewust gebeurt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb boos te zijn op alles wat onbewust gebeurt, en dus om te voorkomen dat ik iets onbewust doe ben ik heel bewust van mezelf geworden en word ik boos als een ander niet ook heel bewust is van zichzelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb boos te zijn op het onbewuste.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het onbewuste niet te willen laten bestaan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het onbewuste niet te kunnen vergeven, waarbij ik de ander zie als het onbewuste, uit angst/geloof dat als ik het onbewuste/de ander vergeef, de ander als het onbewuste niet meer in zichzelf hoeft te zien omdat die al vergeven is en dus onbewust kan blijven, terwijl ik zo bewust ben geworden van mezelf dat ik niet meer onbewust kan zijn en ik geloof dat ik dus vastzit in het bewuste, terwijl iedereen vrolijk en onbewust wegwandelt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het onbewuste als zorgeloos en vrolijk te definieren, en dus kan ik zelf niet meer zorgeloos vrolijk zijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf superieur te voelen door bewust te zijn ten opzichte van degenen die in mijn ogen onbewust zijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het zien als bewustzijn als puur bewustzijn te zien, en hierin te geloven dat een ander die niet ziet als bewustzien lol bewustzijn, onbewust dus inferieur is, in plaats van in te zien dat we allemaal gelijk geprogrammeerd zijn in bewustzijn, onbewustzijn en onderbewustzijn , ieder met een eigen programma, waarin sommigen zien als bewustzijn als programma, waar zonder het gereedschap van zelfvergeving en zelfcorrectie niets mee te doen valt behalve nog meer bewustzijn creeren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet gelijk te willen gaan staan als het onbewuste, en hiermee een innerlijke strijd ontwikkel tussen bewustzijn en onbewustzijn, negatief en positief, welke zich gereflecteerd laat zien in de relatie.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te zien dat ik het onbewuste wegduw en hiermee dus versterk, waarmee ik mijn eigen overleving als bewustzijn versterk door tegenover het onbewuste te gaan staan als superieur als positieve energie.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te weten hoe in zelf te zien zonder bewust te zijn, in plaats van in te zien dat ik het bewustzijn en het onbewustzijn kan gebruiken om in te zien waar ik mezelf heb afgescheiden van mezelf als mind als bewustzijn en onbewustzijn (en onderbewustzijn als neutraal tussenstation).

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te willen blijven toeven als onderduiken in het onderbewustzijn als neutraal tussenstation, zodat ik niet hoef bloot te staan aan de strijd tussen bewustzijn en onderbewustzijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb de energie-overleving als strijd te zien tussen positief en negatief via neutraal, bewustzijn en onbewustzijn via het onderbewustzijn, in plaats van in te zien dat dat is wat energie doet, die beweest zich tussen de polariteiten om in leven te blijven, dus als strijd van overleving.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me te hebben afgescheiden van het onbewuste om/door me af te scheiden van de overlevingsstrijd, zodat ik de schrijnende overlevingsstrijd in de wereld niet hoef te zien.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb net te doen alsof ik niets met de overlevingsstrijd in de wereld te maken heb door onder te duiken in het onderbewuste dus in de familiestructuren, om vervolgens de familiestructuren de schuld te geven van het feit dat ik niet kan Leven, aangezien ik ondergedoken zit in het onderbewuste in neutrale energietoestand, wat voor de ervaring van de mind als bewustzijn geen leven is want geen beweging tussen positief en negatief, en dus ga ik als bewustzijn iets negatiefs als inferieur zoeken om me levend als positief als superieur te ervaren, boos wordend op alles en iedereen die onbewust bezig is, waarin degenen die onbewust bezig zijn dit ook weer doen als uitlokking om als energie als mind te overleven door het bewuste uit te lokken tot reactie.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat iedereen die onbewust leeft dit doet om het bewuste uit te lokken tot reactie om van te kunnen leven, wat hetzelfde is als bewust leven, namelijk beiden met als doel het overleven als bewustzijn.

Zie hier de gelijkheid in de strijd, iedereen is bezig met overleving in/als bewustzijn, dan wel bewust, dan wel onbewust.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het onbewuste de schuld te willen geven van het feit dat ik vastzit in bewustzijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb als strijd om overleving niet te zien dat het bewustzijn zich steeds bewuster gaat gedragen en het onbewustzijn zich steeds onbewuster gaat gedragen, welke reageren op elkaar en elkaar dus gebruiken om te overleven als energie in polariteit.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het onbewustzijn dom te vinden en het bewustzijn slim, waarin ik als bewustzijn behoorlijk dom bezig ben door het onbewuste te oordelen en mezelf dus onbewust gevangen te houden in de mindpolariteit als oordeel als bewustzijn, waardoor ik niet gelijk kan gaan staan als mezelf als Leven want aanwezig in/als de mind als bewustzijn als oordeel als zelfoordeel.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf als bewustzijn dom bezig te vinden in de strijd om overleving door het onbewuste te oordelen en mezelf hiermee vast te zetten in oordeel als bewustzijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien dat een ander (als onbewust) oordelen altijd ongelijk is aan/als zelf als leven door te participeren in oordeel in/als de mind als bewustzijn, en dus kan ik in oordeel niet een en gelijk als zelf als Leven worden, en dus is ongelijk staan aan de ander altijd ongelijk staan aan mezelf als Leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb iedereen die onbewust bezig is als persoonlijke aanval op mij te ervaren, in plaats van in te zien dat het een overleving is in/als de mind als bewustzijn, net als ikzelf onbewust doe in het bewust bewustzijn.

Als ik mezelf zie participeren in boosheid/ongelijkheid naar het onbewuste, dan stop ik, ik adem. Ik realiseer me dat ik als bewustzijn bezig ben met overleven in/als bewustzijn, en hiervoor heb ik energie nodig die ik genereer door me beter te voelen dan het onbewuste; beter als ongelijk, aangezien het bewustzijn altijd ongelijkheid nodig heeft om te kunnen overleven aangezien het leeft als energie bewegend tussen polariteiten dus energie leeft van ongelijkheid.

Ik stop de boosheid op het onbewuste, ik adem. De eventuele pijn die ik ervaar komt voort uit de ongelijkheid die ik ervaren heb gedurende mijn hele leven in/als bewustzijn. Ik zal niet kunnen zien hoe de pijn als ongelijkheid/afscheiding van mezelf als mind/bewustzijn en als leven te kunnen stoppen zolang ik blijf bewegen in deze ongelijkheid in polariteit in bewustzijn.

Ik sta mezelf niet toe deel te nemen aan het voeden van de polariteit in bewustzijn door boos te worden op het onbewustzijn.

Ik omarm mezelf in het verdriet dat ik ervaar om de afscheiding die ik gecreeerd heb door het overleven in/als bewustzijn in/als de mind in boosheid op het onbewuste en iedereen die in mijn ogen onbewust bezig is.

www.eqafe.com/free

www.desteniiprocess.com

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s