Dag 601 – Zelfbeweging tot stoppen

we draaien lekker door

Gisteren plaatste Sunette woorden die mij een beter zicht gaven op wat het betekent om te stoppen met deelname in gedachten, gevoelens en emoties in de vorm van ‘reacties’ op iets of iemand in/als de geest en hoe dit beter toe te passen. Het ‘stoppen’ van deelname of participatie is iets waar ik eigenlijk geen grip op kreeg, wat betekent dat ik nog dimensies / aspecten mis om te onderzoeken in mijzelf in/als de geest; aspecten waar ik nog aan vasthoud en die ik gebruik als reden of excuus om niet te stoppen. Echter, ik zie nu dat het steeds wat ongrijpbaar of ongedefinieerd was voor me. Wat houdt ‘stoppen’ eigenlijk in? Hoe doe je dit, stoppen?

De woorden ‘zelfbeweging tot stoppen’ (Self-movement to stop) geven meer richting, Aha het is een zelfbeweging, ik beweeg mezelf, zet mezelf aan tot het stoppen van participatie in reacties in gedachten, gevoelens en emoties. Dit is een beslissing die ik neem, ongeacht of ik ‘reden’ ervaar om eigenlijk door te gaan met deelname in een bepaalde reactie. Het is een beslissing tot een zelfbeweging om te stoppen die ik toepas met behulp van een focus op mijn in- en uitademing en van hieruit, onderzoek ik de reactie in/als de gedachten, gevoelens en emoties die geactiveerd worden en opkomen in mezelf. Onvoorwaardelijk stoppen, aangezien voorwaarden inhouden dat ‘bepaalde redenen’ wel ‘gelden’ als excuus om door te gaan in reactie. Wat niet absoluut is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb bepaalde redenen te gebruiken als excuus om door te gaan in reactie in deelname in gedachten, gevoelens en emoties en hierin toe te staan in mezelf dat ik veel energie genereer en ‘doordraai’ in en als mezelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb ‘door te draaien’ en hierin mezelf te laten bewegen doordat ik ‘bewogen word’ in deelname in gedachten, gevoelens en emoties plaats van mezelf te bewegen in en als de daad tot het stoppen met behulp van de toepassing van en focus op mijn in- en uitademing.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ‘als ik gelijk heb’, ik ‘het recht heb om door te draaien’ in en als de geest.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken dat ik niet weet hoe ik iets duidelijk kan maken als ik niet laat zien dat ik ‘geraakt’ ben, in plaats van in te zien, realiseren en begrijpen dat ik onduidelijk over kom als ik spreek en handel in en als reactie vanuit deelname in geactiveerde gedachten, gevoelens en emoties.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb iets te proberen duidelijk te maken ‘aan een ander’ door emotie te tonen in plaats van in te zien, realiseren en begrijpen dat ik de emotie die ik ervaar binnenin en als mezelf, beter kan gebruiken om voor mezelf duidelijk te krijgen wat aan deze emotie vooraf is gegaan, welke gedachte geactiveerd is en waardoor, zodat ik hier effectief zelfvergeving en zelfcorrectie op toe kan passen, onvoorwaardelijk, voor en als mezelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet eerder toegestaan en aanvaard heb om onvoorwaardelijk voor en als mezelf te staan en in plaats hiervan altijd deel te nemen in gedachten, gevoelens en emoties in en als een uitgangspunt van ‘angst voor verlies’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb me te laten bewegen vanuit een ervaring van verongelijking en gedachten van ‘onrechtvaardigheid’ en hierin te denken dat ik gelijk heb als in de woorden ‘het is toch zo’, in plaats van mezelf te bewegen tot het stoppen van deelname in reactie in en als een ervaring van verongelijking, vervolgens de ervaring door me heen te laten in en als de adem en te onderzoeken welke gedachte geactiveerd wordt als herinnering aan een gebeurtenis die ik als onrechtvaardig zie en hierop zelfvergeving toe te passen, van waaruit ik mezelf corrigeer tot een praktische toepassing waarin ik de nieuwe situatie en deelnemers in het geheel in overweging neem, los van persoonlijke herinneringen en ervaringen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken en geloven dat iets rechtvaardig moet zijn, in plaats van in te zien, realiseren en begrijpen dat ‘rechtvaardigheid’ als gelijkheid ver te zoeken is aangezien we in en als consequenties bestaan in een samenleving – van binnen en van buiten – die voortkomen uit een constante deelname in ongelijkheid door afscheiding van onszelf in eigenbelang in deelname in gedachten, gevoelens en emoties in en als een doordraaien in reactie op reactie op wat er gebeurt in de consequentie waarin we leven en dat ik beter de consequentie kan en zal stoppen in en als mezelf door mezelf te bewegen tot het stoppen van deelname in reactie.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf ‘onrechtvaardig’ te benaderen door toe te staan deel te nemen in reactie en mezelf te laten bewegen door geactiveerde gedachten en van hieruit, gevoelens en emoties waarin ik ‘doordraai’ en zo de ongelijkheid – waarin en waardoor ik me zo verontwaardigd en verongelijkt ervaar in en als een ‘onrechtvaardige benadering’ in gedachten – in mezelf te vergroten.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf ‘onrechtvaardig’ te benaderen en zo de afscheiding en dus ongelijkheid en dus, ervaring van verongelijking in en als mezelf in stand te houden en/of zelfs te bevorderen en zo consequenties voort te zetten en/of opnieuw te creëren.

Als en wanneer ik mezelf zie deelnemen in een ervaring van verongelijking vanuit gedachten van onrechtvaardigheid, dan beweeg ik mezelf tot stoppen, ik adem in en uit.

Ik realiseer me dat er een gedachte als herinnering in mezelf geactiveerd is die een energetische ervaring als emotie oproept en aanzwengelt in mezelf, waarin ik vaak alleen de emotie ervaar die ‘plotsklaps’ vanuit mijn lichaam omhoog komt in een quantummoment van reactie en dat er binnen deze energetische ervaring als emotie, een gedachte aanwezig is die ik mezelf kan vergeven in en als zelfbegrip van waar de emotie vandaan komt.

Ik realiseer me dat ik in en als gedachten in ‘ongelijkheid’ besta doordat ik hierin alleen mezelf in en als de geest in eigenbelang in overweging neem en/of heb genomen welke niet ‘rechtvaardig’ is in die zin dat ik niet overweeg wat het beste is voor al het leven, voor alles en iedereen in betrokkenheid van en als leven.

Ik stel mezelf ten doel mezelf te bewegen tot het stoppen met deelname in een ervaring van verongelijking.

Ik stel mezelf ten doel te ademen doorheen en in de energie die vrijkomt vanuit een energetische ervaring van verongelijking totdat deze afneemt en te zien of en welke gedachten van onrechtvaardigheid er in me opkomen en waar deze aan gerelateerd zijn in en als herinnering en waar deze door geactiveerd worden.

Ik stel mezelf ten doel zelfvergeving toe te passen op de energetische ervaring van verongelijking, op de gerelateerde gedachten van onrechtvaardigheid en eventueel zichtbare herinneringen en op het activatiepunt van het geheel.

Als en wanneer ik mezelf zie ‘proberen om een ander iets duidelijk te maken’ met een emotie / terwijl ik deelneem in een emotie, dan beweeg ik mezelf tot stoppen, ik adem in en uit.

Ik realiseer me dat ik onduidelijk ben zolang en als ik mezelf uitdruk terwijl ik deelneem in een emotie als energetisch geactiveerde ervaring en dat ik hierin alleen deze energie-resonantie overbreng welke over het algemeen een emotie als energie-resonantie activeert in de ander en zo raken we alleen maar verder ‘van huis’ (als verder van de fysieke werkelijkheid vandaan in en als een doordraaien in en als de geest).

Ik realiseer me dat de emotie als energetisch geactiveerde ervaring aan mezelf is om duidelijkheid over te verkrijgen en te zien welke gedachte dit geactiveerd heeft in mij en wat het triggerpunt is geweest van deze gedachte.

Ik stel mezelf ten doel mezelf te bewegen tot het stoppen van ‘het proberen iets duidelijk te maken’ terwijl ik deelneem in een emotie en me te focussen op mijn in- en uitademing totdat en zodat de energie afneemt.

Ik stel mezelf ten doel te zien of en welke gedachte er opkomt binnen deze emotionele ervaring en hierop zelfvergeving toe te passen en tevens te zien waardoor de gedachte getriggerd is in mij en of ik eventueel een gerelateerde herinnering waarneem in en als mezelf en zo duidelijkheid als zelfbegrip te verwerven van waaruit ik mezelf corrigeer tot een wezen die leeft in overweging van wat het beste is voor al het leven, vrij van emotie in en als eigenbelang, stap voor stap, moment voor moment waarin ik de dagelijkse gebeurtenissen gebruik als richtlijn voor het onderzoeken van de aspecten en dimensies waarin ik me heb afgescheiden tot in ongelijkheid en van hieruit, tot in onrechtvaardige gedachten, waarin ik me realiseer dat het doorgaan in deelnemen in emotionele ervaringen, opnieuw onrechtvaardige gedachten activeert, zowel in mezelf als in een ander.

(Tot zover de zelfcorrigerende uitspraken voor vandaag)

equalated

Drop the Energy – Quantum Mind Self Awareness

Mind Aware – Quantum Mind Self Awareness

——————————————————————————————————————————————-

Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
Leefbaar Inkomen Gegarandeerd:
https://www.facebook.com/BasisinkomenGegarandeerdDoorEqualLifeFoundation
Equal Life Foundation:
https://www.facebook.com/EqualLifeFoundation
Proces van zelfverandering:

www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
www.desteni.org
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/
Zelfvergeving als Toegift aan jeZelf:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/05/20/dag-299-zelfvergeving-als-toegift-aan-jezelf/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s