Dag 603 – Wat gebeurt er op een begrafenis?

images

Gerelateerd blog (Engelstalig):

Day 725 – Investigating Grief.

Ik was aanwezig op een begrafenis waar de echtgenoot van een familielid, plotseling en erg jong overleden is. Een ingrijpend gebeuren in het leven van de partner en in het leven van de naasten van de overledene. Van mij was de overledene geen ‘naaste’ en dus komen er niet zoveel emoties vrij ten aanzien van een missen van diegene ansich. Wat me vooral raakte is hoe ingrijpend dit is voor de (jonge) partner met gezin en andere naasten. Het hele leven verandert voor hen zonder dat ze zich hier op hebben voorbereid zoals we doen als iemand ouder is of bijvoorbeeld ziek wordt alvorens te overlijden.

Wat ik opmerk is dat er binnenin mij, verdriet of emoties vrijkomen die niet direct met ‘verlies van de overledene’ te maken hebben maar meer met hetgeen of diegene waaraan ik me emotioneel/gevoelsmatig gebonden heb. Bij mij kwam er een diep verdriet vrij over de gebondenheid aan geld en hierin, de ‘onvrijheid’ aangezien het geld niet gelijk verdeeld is in de wereld. Verdriet over het leed dat en de beperking die deze ongelijke verdeling voortbrengt ten aanzien van de expressie van Leven. Het woord ‘onrecht’ en ‘onrechtvaardig’ kwam ‘vele malen’ in me naar boven gedurende een week en hierin wordt me duidelijk dat ik niet zelfstandig sta ten aanzien van geld. Hierin bedoel ik niet direct dat ik mijn hele inkomen ‘zelf moet verdienen’ maar meer dat ik mezelf emotioneel gebonden heb in en als de afhankelijkheid van geld. Dit maakt me instabiel en dit maakt dat ik reageer op situaties die direct of indirect met geld te maken hebben. Wat eigenlijk alles inhoudt, aangezien vrijwel alles met geld te maken heeft, direct of indirect.

Dit gekoppeld aan verkramping in mijn darmen die gedurende diezelfde week/periode, erg aanwezig waren – mede doordat ik een hoge darmspoeling begonnen ben in die week en ik hierin bij wat dieper gelegen emoties kom waaraan ik mezelf gebonden heb in en als de geest. In de darm slaan we emoties op, ook die we meekrijgen uit de voorouderlijnen en hierin was me niet direct zo duidelijk geworden dat dit…..natuurlijk ook met geld te maken heeft. Grootouders die in de oorlog geleefd hebben, ouders die met één salaris een gezien onderhouden en tevens de lading van de voorouders (en verder terug) ontvangen zonder hier adequaat mee om te kunnen gaan; hetgeen we niet effectief verwerken wordt simpelweg overgedragen aan de volgende generatie, totdat iemand de mogelijkheden heeft en beslist om het te onderzoeken en stoppen in zichzelf.

Met of zonder kinderen, een ieder kan beslissen hiermee te gaan werken binnenin zichzelf als de leefomstandigheden dit toelaten. Echter zonder kinderen, wordt de ‘lijn’ niet doorgegeven en dus ligt hier een duidelijke mogelijkheid om de emotionele lijnen binnenin zelf, onder ogen te zien, zelf te vergeven en zo te verwijderen, te corrigeren en uiteindelijk om zelf effectief en fysiek richting te (leren) geven zonder deze ‘verstopte’ en onderdrukte emotionele belasting.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb me onzeker te voelen in relatie met iemand die geen vast inkomen heeft, levend in en als angst dat ik zelf ‘moet inleveren’ op het toch al kleine inkomen dat ik zelf ontvang vanuit werkzaamheden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb angst te ervaren ‘te verliezen’ dat wat ik heb ‘verworven’ als stabiliteit in mijn leven als huis en inkomen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken en geloven dat een relatie voor mijn eigen, fysieke en financiële stabiliteit komt in plaats van in te zien, realiseren en begrijpen dat mijn eigen stabiliteit mijn eerste verantwoordelijkheid is en blijft.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb de onderlinge afhankelijkheid lastig te vinden aangezien ik alleen zelf en voor mezelf kan beslissen verantwoordelijkheid te nemen en hierin geen uiteindelijke invloed heb op wat een ander doet of nalaat in en als verantwoordelijkheid in die mate dat een ander ‘kan doen en laten’ wat die beslist.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb angst te ervaren om als ik voor mezelf kies en sta, verlaten te worden in en als een gedachte dat ik ‘eenzelvig’ ben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken en geloven en mezelf te veroordelen dat ik eenzelvig ben.

Eenzelvig: teruggetrokken, gaarne alleen, in zich zelf gekeerd.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb eenzelvig als negatief te beschouwen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb het niet eenvoudig te vinden om alleen te staan in onderlinge afhankelijkheid en er daarom vaak voor gekozen te hebben om alleen te leven zodat en waarin ikzelf invloed heb op mijn fysieke stabiliteit binnen een vast werkcontract, waarbij de onzekerheden in de wereld ten aanzien van het levensonderhoud meer verborgen zijn aangezien ik er dan niet direct mee te maken heb en meer indirect.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb de directe, instabiele (emotionele) invloeden van een onzeker levensonderhoud door een onzeker financieel bestaan als zwaar te ervaren en hier het liefst van weg te lopen.

Als en wanneer ik mezelf emotioneel getriggerd ervaar door een onzekere financiële gebeurtenis die direct of indirect van invloed is op mijn levensonderhoud, dan stop ik, ik adem.

Ik realiseer me dat de emotionele ervaringen me niet ondersteunen in het onderzoeken van oplossingen.

Ik realiseer me dat een ervaring van onzekerheid niet direct betekent dat het ook een onzekere, fysieke invloed heeft maar dat er emotioneel gekoppelde ervaringen geactiveerd worden waarin ik me instabiel en onzeker ervaar.

Ik stel mezelf ten doel, mezelf te bewegen tot het stoppen van deelname in emotionele ervaringen gerelateerd aan een financiële onzekerheid en hierin te onderzoeken wat de ervaring activeert en wat dit teweeg brengt, waar ik mezelf niet beweeg tot een stoppen en waar ik dan aan vasthoud, van waaruit ik mezelf vergeef en zo bevrijd van oude emotionele patronen gerelateerd aan geld, al dan niet ontvangen via de voorouderlijnen.

Ik stel mezelf ten doel verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf en mijn reacties binnen mijn financiële situatie en te zien naar mogelijkheden om mezelf te stabiliseren hierin, dan wel door het vergeven en loslaten van de emotionele ladingen, dan wel door onderzoek en waar mogelijk toepassing van correcties in fysiek praktische omstandigheden.

Ik stel mezelf ten doel te zien en leren hoe ik zelfstandig kan staan binnen onderlinge afhankelijkheid zoals we allen bestaan in deze wereld en hierin verder te leren om mezelf effectief toe te passen totdat ik mezelf, vrij van angst voortbeweeg in en als het fysiek en hierin steeds opnieuw alle mogelijkheden te onderzoeken.

Ik stel mezelf ten doel verder te gaan met het bevrijden van mezelf van emotionele patronen die ik heb opgeslagen en vastgezet in het darmgebied door middel van een drietal hoge darmspoelingen waarbij ik dieper aanwezig kan zijn en/of komen in het buikgebied, in en als mijn fysiek.

Hier is nog veel in te onderzoeken, vergeven en corrigeren binnenin mezelf – het is een ingewikkeld systeem van verbondenheid en gehechtheid in en als de geest en gemanifesteerd in en als de wereld in ongelijkheden ten aanzien van de verdeling van de natuurlijke, aardse hulpbronnen.

Heart Attack – Death Research – Part one

sam_0354

Desteni Courses

————————————————————————————————————————————————————-

Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
Leefbaar Inkomen Gegarandeerd:
https://www.facebook.com/BasisinkomenGegarandeerdDoorEqualLifeFoundation
Equal Life Foundation:
https://www.facebook.com/EqualLifeFoundation
Proces van zelfverandering:

www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
www.desteni.org
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/
Zelfvergeving als Toegift aan jeZelf:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/05/20/dag-299-zelfvergeving-als-toegift-aan-jezelf/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s