Dag 507 – Hoe stop ik mezelf in het kwaad spreken over een ander?

paraplu-669x350Voor context zie Dag 506 – Kwaad spreken over een ander

Als en wanneer ik mezelf zie neigen tot een uitspraak over een ander in gesprek met iemand anders, dan stop ik, ik adem.

Ik realiseer me dat ik mij laat uitlokken door iets in het gesprek om mij uit te spreken over een ander wat op dat moment gerelateerd is binnen het huidige gesprek.

Ik realiseer me dat een uitspraak over een ander, in en als reactie van en als mezelf binnen het huidige gesprek, altijd met mijzelf te maken heeft en dat ik dit doe om mezelf beter te voelen.

Ik realiseer me dat ik automatisch inga op gesprekken over een ander, dan wel positief, dan wel negatief.

Ik realiseer me dat ik denk dat me ‘positief uitspreken’ over een ander wel oké is en me negatief uitspreken niet oké is.

Ik realiseer me dat ik me positief uitspreek over een ander om het gesprek niet in een ongemakkelijke positie te laten gaan zoals weleens gebeurt als ik niet inga op een uitspraak van iemand en dus wederom doe ik dit om mezelf niet ongemakkelijk, dus beter te voelen.

Ik realiseer me dat ik een verkeerd – gekeerd als in en als de geest – voorbeeld geef door zelf niet te staan als ‘geen kwaad spreken over een ander’ wat ook inhoudt ‘geen goed spreken over een ander’ aangezien goed en kwaad elkaar in stand houden als oordeel in polariteit om energie te genereren in en als de geest en dus als ik ‘goed’ spreek en positieve energie genereer zal dit leiden tot een ommekeer naar ‘negatieve energie’ in en als de wet van balans.

Ik realiseer me dat denk dat ik niet weet hoe mezelf te ‘handhaven’ als ik me niet uitspreek over een ander binnen een gerelateerd gesprek/als reactie op iets wat een ander zegt.

Ik realiseer me dat ik mezelf in de illusie van een gedachte als ‘ik weet het niet’ laat bestaan en zo in mijn comfortabele zone blijf zodat de ander ook in zijn/haar comfortabele zone blijft.

Ik realiseer me dat ik angst ervaar voor als een ander buiten zijn/haar comfortabele zone komt aangezien ik verwacht dat dit dan onvoorspelbaar gedrag kan geven.

Ik realiseer me dat ik angst ervaar om zelf buiten mijn comfortzone te komen aangezien dit een gebied is waarvoor ik niet ben voorgeprogrammeerd en dus mezelf richting zal moeten geven wat een ervaring van ‘ik weet het niet’ activeert.

Ik realiseer me dat ik reageer op mijn eigen verwachting van wat er gebeurt of niet gebeurt.

Ik realiseer me dat ik ik lijntjes leg in en als de geest door te voldoen aan mijn eigen verwachtingen over een ander en zo mezelf enkel in en als de geest te laten bestaan, in plaats van mezelf hier te brengen in en als de adem en alleen te staan in en als mezelf in de beslissing tot het leven van mijn uiterste potentieel als wat het beste is voor alles en iedereen.

Ik stel mezelf ten doel te stoppen met mij uitspreken – zowel positief als negatief – over een ander ten behoeve van het beter voelen van mezelf.

Ik stel mezelf ten doel in en als de adem aanwezig te blijven als en wanneer ik de neiging ervaar om me over een ander uit te spreken en te zien wat er binnenin mij opkomt.

Ik stel mezelf ten doel allereerst mezelf richting te geven in en als de reacties (als angst als oordelen) die opkomen binnenin mezelf door middel van toepassing van zelfvergeving en zelfcorrectie.

Ik stel mezelf ten doel de situatie eens open te laten en te zien wat er dan gebeurt of juist niet gebeurt.

Ik stel mezelf ten doel eens te vragen wat een ander bedoelt of wat het betekent als er in het gesprek een aanleiding is om over een ander te praten in plaats van automatisch te antwoorden en zo ‘de ander’ (als wat ik denk over de ander en dus mezelf als ‘de ander=de mind’) te bevestigen.

Ik stel mezelf ten doel mezelf te bevestigen door mezelf richting te geven binnen een moment waarin ik neig om iets over een ander te zeggen.

Ik stel mezelf ten doel te zien in fysieke realiteit waar specificatie nodig is ten aanzien van het spreken over een ander en ten aanzien van het herkennen van het activatiepunt op het moment waarin ik neig mezelf op te geven ten behoeve van mezelf beter voelen in en als de geest, door iets te zeggen over een ander.

Ik stel mezelf ten doel mezelf werkelijk te vergeven op de punten waar ik neig tot het kwaad spreken over een ander en/of waar ik dit gedaan heb en mezelf de ruimte te geven tot zelfverandering ten aanzien van dit punt.

types-of-decision-makingDesteni-I-Process-Lite (Gratis online-cursus ook in het Nederlands)

——————————————————————————————————————————-

Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
Leefbaar Inkomen Gegarandeerd:
https://www.facebook.com/BasisinkomenGegarandeerdDoorEqualLifeFoundation
Equal Life Foundation:
https://www.facebook.com/EqualLifeFoundation
Proces van zelfverandering:

www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
www.desteni.org
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/
Zelfvergeving als Toegift aan jeZelf:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/05/20/dag-299-zelfvergeving-als-toegift-aan-jezelf/

 

 

 

Dag 6 – Meerdere malen bevestigen

In de winkel waar ik werk vragen klanten me iets meerdere malen te herhalen; x vertelt dingen meerdere malen terwijl ik het de eerste keer al gehoord en begrepen heb;  ik moet x iets meerdere malen vertellen voordat hij het begrijpt dan wel toepast; en als hij iets niet ziet ga ik in reactie iets meerdere malen ‘zeggen’  waarop hij antwoord dat hij het na 1x ook wel weet.

Ik reageer op dit meerdere malen herhalen, luisteren etc.; ik word er gek van!

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb gek te worden van het meerdere malen herhalen van woorden en zinnen voordat iemand het begrijpt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb moe te worden van het meerdere malen vertellen of meerdere malen luisteren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te gaan malen als iemand iets meerdere malen vertelt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb zelf iets meerdere malen te gaan herhalen als ik geen reactie zie van/in de ander waaruit blijkt dat deze begrijpt waar ik het over heb.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb een bevestiging te willen van de ander waaruit blijkt dat deze begrijpt waar ik het over heb.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb boos te worden als de ander een bevestiging van mij wil waaruit blijkt dat ik begrijp waar die het over heeft.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb ongeduldig te worden als iemand heel langzaam gaat praten met tussenposes waarin gewacht wordt op een bevestiging van mij waaruit blijkt dat ik begrijp waar die het over heeft.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik een ander moet bevestigen als deze tussenposes in het verhaal laat waarin een bevestiging gepast is als teken dat ik luister.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik de ander moet bevestigen als teken dat ik luister en begrijp waar die het over heeft.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me te verzetten tegen het bevestigen van de ander om te laten blijken dat ik begrijp waar die het over heeft, waarmee ik een ongemakkelijke situatie creeer waardoor de ander nog meer bevestiging gaat vragen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te weigeren de ander te bevestigen in zijn bestaan, waaruit volgt dat ik weiger om mezelf te bevestigen in mijn bestaan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te weigeren mezelf te bevestigen in mijn bestaan, en daarom bevestiging van de ander nodig heb.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik mezelf of de ander moet bevestigen, in plaats van in te zien dat bevestigen vastmaken betekent, dus eigenlijk vraag ik de ander om mij vast te maken aan de ander zodat ik voorzien wordt van leven (via de ander als mindsysteem dan wel voeding/geld).

Dit maakt duidelijk waarom ik weerstand ervaar op het bevestigen, het is een vastmaken aan elkaar in en als de mind.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf te willen bevestigen door middel van de ander.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf vast te willen maken aan de ander zodat ik gewaarborgd ben van leven (in en als de mind).

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf te willen bevestigen door bevestiging van de ander in plaats van mezelf te vestigen een en gelijk als Zelf.

Als ik mezelf zie participeren in weerstand op een vraag van bevestiging van x, dan stop ik, ik adem. Ik luister naar de woorden die hij spreekt en laat de woorden door me heen gaan. Als er een stilte valt waarin ik geloof dat er een bevestiging verwacht wordt van mij, dan blijf ik in de adem. Als ik geen reactie in mijzelf voel bewegen kan ik x vragen te vertellen wat hij wil vertellen, ik luister maar ga niet de hele tijd meehummen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te weten hoe ik mezelf hierin kan corrigeren aangezien ik niet zie of ik juist wel of juist niet iets moet zeggen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf hierin niet te willen corrigeren aangezien ik het walgelijk vind als iemand langzaam praat met openingen waarin diegene wacht op een bevestiging van mij.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het walgelijk te vinden als iemand langzaam praat met openingen waarin diegene wacht op een bevestiging van mij.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb dus bang te zijn, aangezien walging, disgust voortkomt uit angst, als iemand langzaam praat met openingen waarin diegene wacht op een bevestiging van mij.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb bang te zijn te verdwijnen in de bevestiging van de ander.

Als ik in een situatie ben waarin x of een ander langzaam praat met openingen waarin diegene wacht op een bevestiging van mij, dan stop ik, ik adem. Ik realiseer me dat ik niet weet of diegene wacht op een bevestiging van mij, misschien zoekt diegene naar woorden om zich uit te drukken. ik geef de ander de tijd om zichzelf te corrigeren in plaats van dat ik de ander ga bevestigen zodat er geen zelf-correctie hoeft plaats te vinden. Ik hoef de ander niet te bevestigen als iemand langzaam praat met openingen tussen de woorden, ik hoef alleen mezelf te vestigen in en als de adem. Hierin creeer ik ruimte om mijn eigen reacties op het langzame praten van de ander te stoppen, wat tevens ruimte voor de ander creeert om zichzelf te corrigeren zonder oordeel/weerstand van mij.

Ik sta mezelf niet toe te reageren op het langzame praten van de ander met openingen waarin ik geloof dat ik de ander moet bevestigen.

Ik sta mezelf niet toe de ander en mezelf in en als de mind te bevestigen met een tegengestelde reactie zoals weerstand.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf te bevestigen in en als de mind door met weerstand te reageren op langzaam praten van x of een ander met openingen waarin ik geloof dat er van mij een bevestiging verwacht wordt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb steeds dezelfde situatie te creeren waarin bevestiging verwacht wordt van mij, door te geloven dat er een bevestiging verwacht wordt van mij en dit vervolgens nog eens te bevestigen door met weerstand te reageren als iemand langzaam praat met openingen omdat ik geloof dat er een bevestiging van mij verwacht wordt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat we het meerdere malen van elkaar meerdere malen moeten bevestigen.