Dag 336 – De New Age gezondheidstherapieen als Opzettelijke Paranoia om Voordeel/Winst te creeren – deel 2

Dag 315 – Paranoia in en als Intentie in de New Age Beweging

Dag 335 – De New Age gezondheidstherapieen als Opzettelijke Paranoia om Voordeel/Winst te creeren – deel 1

Verder met het probleem van de vorige dag met aanvullend een oplossing en beloning:

Probleem:

Laat ik duidelijk benoemen dat ik niet ‘tegen’ het ondersteunen ben van mensen in de vorm van een therapie tegen betaling. We leven in een wereld welke geregeerd wordt door geld, we kopen een brood voor geld, we laten een huis repareren voor geld en we kunnen begeleiding vragen in de vorm van therapie voor geld.

Het punt waar het hierin om gaat, is dat er woorden gebruikt worden die in de client, zoals ik het nog maar even noem, een vorm van afhankelijkheid creeert door een geloof te creeren in de ontoereikendheid van zelf om zelf te ondersteunen, en/of dat dit pas mogelijk is na vele jaren en er dus in de tussentijd therapie nodig is waarvoor betaald moet worden.

De betaling van de therapie is iets wat niet vergoed wordt door zorgverzekeringen en wat door veel mensen niet betaald kan worden, zeker niet als het om een heel gezin gaat die moet eten, drinken, wonen, geschoold en verzorgd worden. Dit probleem kan opgelost worden als er een geheel nieuwe verdeling komt van geld; als effectieve gezondheidszorg – met werkelijke kennis van lichaam, geest en wezen – voor iedereen beschikbaar is en grotendeels wordt ingevoegd in de educatie van jongs af aan, waardoor de paranoia en ziektebeelden die nu ontstaan, grotendeels voorkomen en in een vroeg stadium begeleid kunnen worden. Als er een Levend Basisinkomen Gegarandeerd wordt voor een ieder, zodat geld geen reden wordt om therapie te gaan geven en om therapie juist wel of niet als ondersteuning te vragen.

Hiermee zal ook voor de therapeut zelf, de neiging wegvallen om mensen te binden met de therapie, al dan niet bewust of bewust-onbewust toegepast als manipulatie. (Het bewustzijn is slim, en ook onbewuste toepassing is opzettelijk zo geplaatst, alleen zit dit diep verborgen en is men zich hier vaak niet ‘bewust’ van; het Bewustzijn handelt Opzettelijk aangezien dit de Opzet is zoals het geestbewustzijnsysteem geprogrammeerd is).

Het tijdelijk ondersteunen met behulp van een therapie kan iemand op weg brengen in het proces van het nemen van zelfverantwoordelijkheid. Belangrijk hierin is de informatie die aangereikt wordt, aangezien de woorden die gebruikt worden, bij de client weer van alles in werking zet en hierin bepaalt in hoeverre een client zelf zal opstaan in het proces van het nemen van zelfverantwoordelijkheid. Als er tegen iemand gezegd wordt dat we zelf ‘nog’ niet in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor en als onszelf, zal de client dit over het algemeen laten welgevallen, met name als de therapieen betaald kunnen worden, en dit dus aannemen en geloven, waarin de therapieen gebruikt worden om zelf verder te helpen door inzet van de ‘gave’ van een ander, in plaats van om zelf te ondersteunen in het  proces van het opstaan in en als het nemen van zelfverantwoordelijkheid.

Als er in de therapie geen volledige duidelijkheid hierover bestaat bij de therapeut en dus ook niet in volledige duidelijkheid kan en zal worden doorgegeven aan de client, zal de gehele therapie in het water vallen en zal er een afhankelijkheid gecreeerd worden door het kleine stukje informatie dat mist:

The design of the system is to give you 95% truth — and the fundamental 5% that is left–which is always unconscious — is kept from you, making the 95% an illusion (Bernard Poolman)

Het ontwerp van het systeem is om je 95% waarheid te geven — en de fundamentele 5% die is weggelaten–welke altijd onbewust is — is jou onthouden, welke de 95% tot een illusie maakt.

En dit is het probleem wat gebeurt in de new age gezondheidstherapieen, waarin de therapeuten werken met de ‘beste Intentie’ (zie 1e link bovenaan de pagina), maar welke de client bewust-onbewust in afhankelijkheid houdt om winst te behalen – bewust-onbewust dus over het algemeen ook onzichtbaar voor de therapeut zelf die de therapie geeft. En zal dus ook als zodanig ontkend worden en beschermd worden met de ‘intentie als wat het beste is’, waarin de Intentie niet inhoudt dat er ook wordt geleefd wat het beste is voor ieder-een; Intentie bestaat in en als de geest, welke nooit het beste voorheeft met al het leven als ieder-een, aangezien dit betekent dat de geest als het geestbewustzijnsysteem – en dus niet als Leven maar bestaande in en als afscheiding van Leven – zal ophouden te bestaan.

Oplossing:

Levend Basisinkomen Gegarandeerd voor ieder mens, waarin de overlevingsmechanismen en opzettelijke wegen om geld te verdienen en dus winst/voordeel te behalen, zullen wegvallen.

Hierin ontstaat ruimte voor het proces van het nemen van en leven als zelfverantwoordelijkheid, welke zal geschieden via zelfoprechtheid zichtbaar in schrijven en hierin toepassing van zelfvergeving en zelfcorrecties, die geleefd worden in en als het fysiek.

Begeleiding hierin door therapeuten die eerst zelf het proces in en als zelfoprechtheid tot het nemen van en leven als zelfverantwoordelijkheid – 100% verantwoordelijk voor zelf – wandelen als levend voorbeeld, en hierin de client als medemens kunnen ondersteunen in het proces tot het nemen van en leven als zelfverantwoordelijkheid.

Het schrijven en toepassen van zelfvergeving en zelfcorrectie is hier altijd onderdeel van, niemand uitgezonderd, aangezien we allemaal geprogrammeerd zijn in en als het geestbewustzijnsysteem, en dus allemaal een blinde 5% hebben die we onder ogen moeten zien in en als zelfoprechtheid, waarin ondersteuning nodig is van een ander mens dan onszelf, aangezien we zelf vastzitten in onze programmering die de blinde vlekken onzichtbaar houdt.

Dit kan worden aangevuld met verschillende therapieen die helderheid geven in het proces ten aanzien van zelf, zolang de doelstelling en startpunt gelijk is aan en als zelfverantwoordelijkheid, 100%, startende per direct en niet pas over 15 jaar. We zijn niet direct 100% zelfverantwoordelijk, dit proces neemt minimaal 7 jaar tijd in en meestal meer, maar het doel en startpunt is per direct het proces tot het nemen van zelfverantwoordelijkheid en het werken met de tools/het gereedschap welke dit proces ondersteunt en waarmee zelf ieder dag zelf in staat is zelf te ondersteunen. Dit gereedschap kan per direct worden aangereikt.

Educatie vanaf jongs af aan in het proces van het nemen van en leven in en als zelfverantwoordelijkheid, waarin dit dus ‘de normale gang en stand van zaken is’ die een ieder leeft en uitvoert gedurende het gehele leven.

Er is natuurlijk een overgangsperiode nodig welke enkele generaties in zal nemen, aangezien we allemaal opgevoed zijn in en als dit ‘malen’ als paranoia in het hoofd, waarin we de paranoia als allerhande dagelijkse gedachten, gevoelens en emoties dagelijks volgen en leven, en hierin ver af staan van het leven in en als zelfverantwoordelijkheid. Therapeuten vervullen hierin dus juist een belangrijke rol als voorbeeld en in en als een begeleidende functie totdat het langzaamaan door ouders en schoolsysteem geintegreerd gaat worden als er voldoende mensen zijn die in staat zijn hiermee te werken.

Invoer van Techno Tutor ter educatie van de mens/kinderen in en als volle potentie in en als zelfverantwoordelijkheid (tot nu toe alleen Engelstalig beschikbaar).

Beloning:

Het stoppen van New Age gezondheidstherapieen als Opzettelijke Paranoia om voordeel/winst te behalen en het starten van een ondersteuning in gelijkheid als Levend Voorbeeld in en als Zelfverantwoordelijkheid, waarin een ieder in staat is direct te leren om zelf te ondersteunen in en als het proces tot een leven in en als zelfverantwoordelijkheid, welke zal leiden tot een leefbare wereld op aarde in en als het fysiek, waarin alle mensen elkaar in fysieke werkelijkheid ondersteunen in gelijkheid en tevens alle dieren en planten ondersteunen en de ruimte geven in en als volle potentie te leven, welke vice versa een enorme ondersteuning voor de mens inhoudt.

Parenting – Perfecting the Human Race

——————————————————————————————————————————-

Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Equal Life Foundation:
https://www.facebook.com/EqualLifeFoundation
Proces van zelfverandering:

www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
www.desteni.org
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/
Zelfvergeving als Toegift aan jeZelf:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/05/20/dag-299-zelfvergeving-als-toegift-aan-jezelf/

Dag 61 – Fysieke klachten als gevolg van schuld

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me slaaf te voelen van mijn fysieke klachten.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het gevoel te hebben niet tegen de fysieke klachten op te kunnen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me onderdrukt en overrompeld te voelen door mijn fysieke klachten.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het gevoel te hebben dat de fysieke klachten de genadeslag zijn geweest om me neer te drukken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me totaal neergedrukt te ervaren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb alles te kunnen hebben maar als mijn fysiek niet meer werkt weet ik niet meer wat ik moet doen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me teneergeslagen te voelen door de klachten in mijn fysiek.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het op te willen geven als ik de specifiek fysiek terugkerende klachten ervaar.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf neer te slaan door de fysieke klachten.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb de schuld aan de fysieke klachten te geven, in plaats van in te zien dat ik fysieke klachten heb gemanifesteerd door schuldgevoel.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me schuldig te voelen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb zo moe te zijn van de fysieke klacht dat ik nauwelijks op mijn benen kan staan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het niet uit te kunnen staan dat ik wordt neergedrukt door 1 specifieke fysieke klacht, zonder te zien waar ik deze specifiek gemanifesteerd heb.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb boos, laaiend te zijn dat ik wordt neergedrukt door een specifieke fysieke klacht welke verbonden is aan een relatie gemanifesteerd in/als de mind, en waarin ik me vervolgens via de fysieke klacht verbonden houd met een relatie in/als de mind.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te willen praten over de fysieke klacht uit angst dat de ander zich beter gaat voelen dan mij omdat de ander geen fysieke klachten ervaart en ondertussen in mijn ogen wel onbewust door het leven gaat.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te veroordelen dat iemand onbewust door het leven gaat.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb onbewust door het leven gaan als slecht te zien, waarin ik bewust door het leven gaan als goed zie, wat god is, en niet Leven maar het mind-bewustzijn is, en dus vergeef ik mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb als mindsysteem door het leven gaan als Go(e)d te zien.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te begrijpen waarom ik zo’n specifieke klacht gemanifesteerd heb en anderen niet.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het oneerlijk te vinden dat ik een fysieke klacht manifesteer terwijl ik zo bewust door het leven ga, en een ander die onbewust door het leven gaat geen fysieke klacht manifesteert, waarin ik kan zien dat het bewustzijn klachten kan manifesteren in het fysiek als het onderdrukt wordt, waarin het onderdrukken onbewust gebeurt en ik dus ook onbewust door het leven ga.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb onbewust mijzelf als bewustzijn te onderdrukken, waarmee ik een fysieke klacht manifesteer in het fysiek als de fysieke mind en een nieuwe laag op het bewustzijn als mind creeer door dit te onderdrukken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf als mindsysteem te onderdrukken doordat ik zie dat het mindsysteem mezelf als leven onderdrukt, en ik dit niet ‘ ok’  vind, en dus onderdruk ik nogmaals het mindsysteem als ‘weg duwen’ in plaats van gelijk te gaan staan en mezelf als mindsysteem te vergeven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me enorm verongelijkt te voelen door de fysieke klacht.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me minderwaardig te voelen door de fysieke klacht.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb de fysieke klacht als teken te zien dat ik het verkeerd heb gedaan, terwijl ik zo mijn best heb gedaan op alles te letten.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb verkeerd als oordeel als fout te zien, in plaats van in te zien dat verkeerd=gekeerd in/als de mind.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet toe te willen geven dat ik fysieke klachten heb gemanifesteerd, omdat ik niet gelijk wil gaan staan aan/als de mensen die in mijn ogen onbewust hebben geleefd.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me beter te voelen als mensen die onbewust leven, waarin het woord beter zit als ‘ beter worden’ als niet meer ziek zijn,  en ik alsmaar bezig geweest ben met beter worden van het ziek zijn als ongelijk zijn als het onbewuste.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb alsmaar bezig te zijn geweest met beter worden, waarin ik mezelf onbewust heb afgescheiden van het onbewuste.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf onbewust te hebben afgescheiden van het onbewuste in mijn zoektocht naar beter worden, waardoor ik juist niet beter geworden ben maar de klachten meer en meer gemanifesteerd heb in het fysiek door meer en meer bewust te worden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me niet te kunnen voorstellen dat al mijn pogingen om beter te worden voor niets zijn geweest.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf af te vallen in het proces van beter worden, waarin ik in het proces van beter worden fysiek ben afgevallen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me niet te kunnen voorstellen dat ik gelijk ben als iedereen, bewust of onbewust.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te zien dat ik me ongelijk ervaar doordat ik mezelf heb verongelijkt door constant met de ander bezig te zijn, met wat de ander wel en niet vindt, en me daaraan onbewust als automatisch heb aangepast, in plaats van een en gelijk als zelf als leven te gaan staan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb nog te schrikken en bang te worden als de fysieke klacht opeens heel heftig komt opzetten, en ik hierdoor zo wordt afgeleid dat ik er niet gelijk aan durf te gaan staan om in te zien wat ik gemanifesteerd heb, maar alleen nog maar wil dat het stopt en weg gaat waardoor ik het, dus een deel van mezelf,  wegduw.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb van mezelf weg te gaan als de fysieke klacht aanwezig is door te willen dat de klacht weggaat.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mijn aanwezigheid in mijn fysiek de laten innemen door de fysieke klacht als mindconstruct.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf als leven weg te laten jagen door mezelf als systeem.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te kunnen geloven dat ik de fysieke klacht zelf gemanifesteerd heb.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb de ander de schuld te willen blijven geven van mijn fysiek gemanifesteerde klacht, waardoor ik niet kan zien hoe ik het zelf gemanifesteerd heb.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te kunnen geloven dat ik mezelf zo onderdrukt en neergeslagen heb door het geloof in en angst voor de ander.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf als Leven te verraden, om vervolgens te schrikken als een ander mij als Leven verraadt, in plaats van in te zien dat een ander zichzelf als Leven verraadt en dat projecteert op mij, wat ik zie als spiegel van wat ik ervaren en vervolgens zelf gedaan heb, maar door niet specifiek in te zien hoe en wat wil ik de ander blijven beschuldigen van verraad.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb de ander=de mind te willen blijven beschuldigen van verraad doordat ik niet zie hoe ik dit in mezelf gemanifesteerd heb, in plaats van in te zien dat het een excuus is van de mind die de ander=de mind blijft beschuldigen – aangezien alleen de mind beschuldigt, beschuldigt de mind zichzelf hierin – zodat ik niet kan zien hoe ik het in zelf gemanifesteerd heb zodat ik mezelf kan vergeven waarin de mind als schuld stopt te bestaan.

Als ik mezelf zie participeren in schuldgevoel en beschuldigen van de ander=de mind, dan stop ik, ik adem. Ik realiseer me dat zolang ik bezig blijf met schuld schuiven, ik niet in zelf kan zien en mezelf niet specifiek kan vergeven, waardoor ik mezelf als schuld in stand houd.

Ik stop met het beschuldigen van de ander is de mind. Ik sta mezelf niet toe de ander te beschuldigen en me vervolgens schuldig te voelen.

Ik verbind mezelf met mezelf door het stoppen van schuldgevoel en beschuldigen van de ander=de mind.

Ik pas zelfvergevingen en zelfcorrecties toe op wat ik zie aan beschuldiging en schuldgevoel, in mezelf en in de ander(= de mind), waarin ik mezelf kan gaan zien en bewegen in/als de Adem.