Dag 167 – De vergissing van liefde en licht

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb een vergissing, mistake gemaakt te hebben door te geloven dat liefde en licht als vlucht een oplossing is voor de ellende op aarde.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb de ellende op aarde als ellende te omschrijven, waardoor ik er liefde en licht tegenover heb gezet in/als de mind om de ellende dragelijk te maken, in plaats van de ellende als ongelijkheid te zien en omschrijven, want zodra ik het als ongelijkheid zie, omschrijf, benoem, is er werk aan de winkel, namelijk de ongelijkheid stoppen, in mezelf en hiermee in de wereld.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb in ellende als misery te blijven rondcirkelen waarin ik mezelf mis en dus niet in staat ben om op te staan en te onderzoeken hoe ik de ongelijkheid kan stoppen, in mezelf en in de wereld.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb de mistake te hebben gemaakt in misery te blijven rondcirkelen waarin ik blijf zoeken naar hetgeen ik mis, namelijk mezelf, zonder te zien dat ik mezelf onderdruk in de totale ongeljikheid waarin ik verkeer, in mezelf en als gevolge hiervan in de hele wereld.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb vast te willen houden aan liefde en licht omdat dit zo lekker aanvoelt doordat ik de misery als mistake als ongelijkheid hierin onderdruk dus niet ervaar.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb vol te zijn geweest van liefde en licht, terwijl mijn fysiek niet functioneerde en de hele fysieke aarde niet functioneert door de ontkenning van de fysieke ellende als ongelijkheid die we gecreeerd en toegestaan hebben in de participatie in polariteit in/als de mind/het bewustzijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik mijn bewustzijn moet ontwikkelen, in plaats van in te zien dat het bewustzijn ontwikkelen het vervolmaken is van mezelf als bewustzijn als energie als licht, waarin ik opga in het brandpunt van mezelf in zelfinteresse, zonder in te zien dat er hierin niets van me over blijft, dat de substantie als mijn fysiek hierin opbrandt, evenals de fysieke wereld die opbrandt in de mindenergie van liefde en licht, verbonden met geld.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat het bewustzijn alleen maar kan bestaan bij de gratie van polariteit dus ongelijkheid, aangezien het bewustzijn zich levend houdt met energie welke gegenereerd moet worden uit conflict die ontstaat tussen de polariteiten negatief en positief, en de beweging hiertussen, wat zich gemanifesteerd heeft in een wereld van conflict, ontstaan uit de polariteiten negatief en positief en de energiebeweging hiertussen, welke alleen kan blijven bestaan als de wereld in ongelijkheid blijft bestaan, en zolang we in het bewustzijn als hoogste doel blijven geloven, zullen we de polariteit als ongelijkheid in stand proberen te houden ter overleving en zelfs groei van onszelf als bewustzijn als energie dus als conflict/ongelijkheid.

Ik stel mezelf ten doel de ongelijkheid in mezelf te stoppen door het conflict in mezelf te stoppen welke ontstaat in reactie in ongelijkheid op de wereld om me heen en in reactie in ongelijkheid op mijn innerlijke wereld.

Als ik mezelf zie reageren in ongelijkheid in conflict op de ongelijkheid in mijn buitenwereld en binnenwereld, dan stop ik, ik adem. Ik realiseer me dat ik de ongelijkheid zelf gecreeerd en/of toegestaan heb in mijn wereld, en dus is het aan mij om te stoppen. Ik onderzoek waarin en waarop ik in ongelijkheid in conflict reageer en pas hier zelfvergevingen en zelfcorrecties op toe. Ik sta niet toe in mezelf opnieuw ongelijkheid in conflict te creeren door niet op te staan en ongelijkheid toe te staan te laten bestaan in mezelf.

Ik stel mezelf ten doel mijn  backchat als reactie in ongelijkheid op de buitenwereld dan wel binnen wereld te stoppen.

Ik stel mezelf ten doel te onderzoeken waar de backchat vandaan komt, welke herinnering als plaatje als gedachte ik heb opgeslagen welke getriggerd wordt waardoor ik reageer in/als backchat.

Ik stel mezelf ten doel backchat die ik hoor van een ander niet persoonlijk te nemen.

Ik stel mezelf ten doel in het stoppen van de ongelijkheid in/als mezelf, aan te tonen, adem voor adem, dat liefde en licht een dekmantel zijn voor de totale ongelijkheid die we in onszelf en hiermee in de wereld hebben gecreeerd, toegestaan en aanvaard hebben, waarin de ongelijkheid het levende kwaad is welke we geloven te  moeten bedekken met de mantel der liefde (en licht), waardoor we onszelf de mogelijkheid ontnemen om in onszelf te zien en onszelf te veranderen door deze ongelijkheid te stoppen in onszelf, en hiermee, een voor een, de ongelijkheid in de wereld te stoppen.

————————————————————————————————————————–

Proces van zelfverandering:
www.desteniiprocess.com / http://www.lite.desteniiprocess.com
Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie waarin financiele ondersteuning voor een wereld in gelijkheid:
www.eqafe.com
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life