Dag 389 – Natuurlijke geneesmiddelen en de gezondheidsclaims – wat is er gaande?

Fytotherapie_3

Er is een petitie gaande ten aanzien van het proces in Europa om veel verschillende claims op zogenaamde natuurlijke geneesmiddelen en voedingssupplementen te verbieden.

http://www.grundrecht-gesundheit.de/support-our-petition/

Een opname van een aantal potjes met preparaten bedoeld voor fytotherapie.

Waar het hier om gaat, is om het verbieden van de claims, dus van de teksten op de producten. Er mag op het product, dus niet meer zoveel genoemd worden waarvoor het te gebruiken is. Het gaat hier dus niet om het verbieden van de producten zelf. Wat echter het gevolg is, is dat veel kleinere producenten onvoldoende geld hebben om hun etiketten te vervangen en aan te passen aan de nieuwe wetgevingen, waardoor deze niet langer hun producten op de markt kunnen brengen, of dat Amerikaanse producten met claims die in Europa verboden worden, niet langer via de officiele kanalen verkocht mogen worden in Europa. Het betreft via deze weg door het verbieden van zogenaamde ‘gezondheidclaims’, dus een inperking van de natuurlijke producten ter ondersteuning van de fysieke gesteldheid.

Er zijn ook een aantal grote producenten, die voldoende geld hebben om etiketten aan te passen, en tevens heeft een van de grootste producenten, met zeer werkzame producten die uitgebreid onderbouwd zijn door onderzoek, nog nooit gewerkt met claims op hun producten. Dit geeft aan, dat de claims niet perse nodig zijn.

Ik heb zelf gemerkt (als verkoper van de producten op het gebied van vitaminen, mineralen, planten, sportondersteuning etc en geschoold in de meer traditionele natuurgeneeskunde/fytotherapie) dat claims vaak tegen kunnen werken, aangezien een werking van bijvoorbeeld een plant, niet in 5 woorden kan worden samengevat. Dus er wordt  1 claim op het product gezet, en als het dan een passend geneesmiddel als plant is voor mensen met een (iets) ander ‘klachtenbeeld’ dan op het etiket staat, is het bijna niet mogelijk om duidelijk te maken aan deze persoon dat het voor meer doeleinden gebruikt kan worden, aangezien alleen de claim gelezen wordt en er niet langer geluisterd wordt naar wat er gezegd wordt, of als er geluisterd wordt, wordt het niet ‘geloofd’. Dit komt doordat we totaal gebrainwashed zijn door al deze ‘reclameteksten’ die we automatisch geloven. Dus, het weghalen van de claims, is niet het probleem ansich. Het weghalen van de claims wordt gebruikt om de bekendbaarheid van de natuurlijke geneesmiddelen en voedingssupplementen, als planten, vitaminen, mineralen, te vertragen. Want het gebruik hiervan is in opkomst, en met de grote verspreiding door firma’s die wel in de maatschappij kunnen blijven staan, doordat er geld beschikbaar is, is dit niet meer werkelijk te stoppen. Dus wat wordt er gedaan, er wordt geprobeerd de woorden te verbieden, als enige mogelijkheid om de bekendheid te vertragen.

Waarom wordt de bekendheid van natuurlijke geneesmiddelen en voedingssupplementen vertraagd? Omdat werkelijke bekendheid met het gebruik van vitaminen, mineralen, planten en andere producten ter ondersteuning van de fysieke gezondheid, niet gewenst is door de farmacie. De farmacie raakt zo de macht kwijt over de bevolking, de macht als afhankelijkheid van medicijnen, welke medicijnen geen werkelijke remedies zijn, maar symptoombestrijders op het moment dat er al vele consequenties gecreeerd zijn in het fysiek en er alleen nog wat gelapt en geplakt kan worden. Dit geeft onderdrukking van de symptomen als klacht, echter wel met het gevolg van een zogenaamde ‘bijwerking’, welke deels komt doordat het medicijn schade aanricht aan het fysiek – het fysiek kan het medicijn helemaal niet verwerken – en grotendeels, doordat de klacht wederom onderdrukt wordt, zoals al vele jaren gedaan is door de drager en schepper van de klacht – de mens zelf als ‘bewoner’ van het fysiek, totdat het fysiek zegt, ho, nu is het genoeg, nu moet je gaan zien en luisteren naar mij, je kunt me niet langer negeren, onderdrukken, vergiftigen, Uitwonen.

Dus, het werkelijke probleem ligt in oorsprong niet bij het verbieden van de claims op de producten ter ondersteuning van de fysieke gezondheid van de mens, dit is slechts een symptoom, een aanwijzing van het wereldlijke geldsysteem en zijn onderdrukkende werking; het werkelijke probleem ligt hier voorbij. Ik zeg hiermee niet dat de petitie niet getekend moet worden – zeker, teken. Het is echter niet voldoende om verandering te bewerkstelligen, bij lange na niet. Hiervoor zullen we veel verder moeten zien en veel verder moeten gaan dan we ooit voor mogelijk hebben gehouden.

Fytotherapie

De mens weet in het geheel niet, hoe het eigen fysiek functioneert, en hoe de eigen geest functioneert, en wat de wisselwerking is, hoe beiden te ondersteunen en hoe zowel fysiek als geest, ondersteund kunnen worden waardoor ze elkaar weer ondersteunen. Hier is een volledige her-educatie nodig, wil de mens weer in staat zijn om het beheer in eigen fysiek in te nemen. Zelfbeheer.

De producten als natuurlijke geneesmiddelen en voedingssupplementen zullen niet zomaar van de markt verdwijnen. Het is wel een teken (vandaar ook teken de petitie), dat er iets moet gebeuren in de wereld, dat ieder mens individueel, in samenwerking als groep, op moet staan, om niet langer de macht van het geld (uiterlijk) als de macht van de geest (innerlijk) toe te staan, in zichzelf, en in de wereld. De farmacie gaat gewoon door met dit proces. Waar de kracht ligt, is in her-educatie. De informatie moet woordelijk verspreid worden. Niet slechts op potjes via verkoop in de winkel – dit geeft geen werkelijke verandering, want dit gebeurt nog steeds via de commerciele kanalen zonder inzicht in deze kanalen, en dus verandert de mens niet in en als de geest, het koopgedrag blijft intact, de kanalen blijven intact, alleen nu gericht op de zogenaamde ‘gezondheid’ als laatste redmiddel.

Het laat zien hoe er in de kern, een totale verandering nodig is, een totale her-educatie over wie we zijn, wie we zijn geworden en hoe we onszelf kunnen veranderen. Dit ligt ten grondslag aan de algehele ‘gezondheid’ als fysieke gesteldheid, van de mens, en hierin aan de algehele ‘gezondheid’ als fysieke gesteldheid van de aarde, met haar planten, dieren, mineralen, water, grondstoffen, micro-organismen.

Alleen als wij als mens in wezen wie we zijn (geworden) willen en zullen veranderen, zullen we de werkelijke macht in en als onszelf in kunnen nemen, en dit is alleen mogelijk als we het gehele fysieke leven in overweging nemen.

Ik zal in verschillende blogs – verspreid in de komende tijd – onderwerpen meer in detail gaan bespreken om meer inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden tot ondersteuning van de fysieke gesteldheid van de mens (en hierin van de fysieke gesteldheid in het algemeen), waarin de gehele gezondheidszorg zoals die nu bestaat, dient te veranderen om hier werkelijk inzicht en verbetering in te krijgen.

Fytotherapie

Voor nu wie vast wil beginnen met de her-educatie ter ondersteuning van zichzelf in en als het fysiek:

Desteni-I-Process-Lite

Het is een gratis cursus met persoonlijke begeleiding van een buddy. Er wordt gewerkt aan een Nederlandstalige versie met ondersteuning van de Nederlandse buddies, echter tot dit zover is, en voor wie Engels spreekt, de Engelse versie is al meer dan een jaar succesvol in werking via internet.

Voor wie zich realiseert dat er een gelijke geldverdeling nodig is in deze wereld om algehele verandering te bewerkstelligen in de fysieke gesteldheid van mens, dier, plant, micro-organismen, gesteente, water, aarde:

Basisinkomen Gegarandeerd Door Equal Life Foundation

Welke start via de invoer van een Basisinkomen:

Basisinkomenpartij

Ook hier wordt gewerkt aan integratie en veranderingen om tot een zo optimaal platform te komen ter ondersteuning van het fysieke leven in een wereld welke beheerst wordt door geld; dus, de verandering zal plaatsvinden door verandering in de tot nu toe ongelijke verdeling van geld, welke alleen plaats zal en kan vinden via de politiek. Zodat ook de kleine ondernemer kan bestaan, zodat ieder mens kan bestaan.

Redenen om een basisinkomen in te voeren

Eqafe-Free Self-Education

———————————————————————————————————————————————————-

Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Equal Life Foundation:
https://www.facebook.com/EqualLifeFoundation
Proces van zelfverandering:

www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
www.desteni.org
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/
Zelfvergeving als Toegift aan jeZelf:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/05/20/dag-299-zelfvergeving-als-toegift-aan-jezelf/

Dag 173 – Zelfvergevingen op relaties – 6 – voorbereiding nodig

Dag 168 – Zelfvergevingen op relaties – 1 – relatiecheck

Dag 169 – Zelfvergevingen op relaties – 2 – alleen bij jou zijn

Dag 170 – Zelfvergevingen op relaties – 3 – iemand leuk vinden

Dag 171 – Zelfvergevingen op relaties – 4 – ik ben niet goed genoeg

Dag 172 – Zelfvergevingen op relaties – 5 – tijd

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te participeren in de gedachte ‘ik wil alleen zijn’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te participeren in de gedachte ‘hier wil ik niemand bij hebben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb de gedachte te geloven dat ik alleen wil zijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb de gedachte te geloven dat ik hier niemand bij wil hebben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik nu klaar moet zijn voor een relatie als agreement, in plaats van in te zien dat ik voorlopig voorbereiding nodig heb alleen met mezelf voordat ik in staat ben effectief een relatie als agreement met een ander te wandelen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat als er zich een kans voordoet, ik die kans moet grijpen, of ik er klaar voor ben of niet, in plaats van in te zien dat als ik een relatie start die zich aandient als ik me niet (voldoende) heb voorbereid, het geen relatie zal zijn die ik uiteindelijk wil, wat mogelijk voor problemen kan zorgen en hierin juist voor vertraging in het proces.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb uiterlijke omstandigheden te laten bepalen wanneer ik klaar ben voor een relatie door te zeggen als iets zich aandient in/als de mind, zie je wel, ik ben er klaar voor, anders zou het zich niet aandienen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me te laten opjagen door mijn eigen mind/bewustzijn door een verlangen ‘naar’ in polariteit met angst voor ‘nooit meer’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf kwalijk te nemen dat ik nu op veel momenten liever alleen ben, en hierin te geloven dat ik altijd alleen zal blijven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mijn ervaring van nu als maatstaf te nemen voor de rest van mijn leven, waarin ik er dus vanuit ga dat ik niet in staat ben om te veranderen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb er vanuit te gaan dat ik niet in staat ben om te veranderen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat de ervaring van ‘ik wil alleen zijn’ met name in de avond en ochtend rondom het slapen, een ervaring is die me bepaalt voor de rest van mijn leven, in plaats van te onderzoeken waarom ik precies alleen wil zijn op die momenten, waar ik bang voor ben en hoe ik mezelf hierin kan ondersteunen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik nooit meer alleen ben als ik een relatie/agreement aan zal gaan, in plaats van in te zien dat 1 een relatie/agreement zich opbouwt en ik dus niet ineens non-stop samen ben, 2 ik uberhaupt niet non-stop samen hoef te zijn als ik dat niet wil en 3 ik sowieso alleen sta, alleen levend of samenlevend.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb door aan een relatie/agreement een samen zijn te koppelen, ik geloof dat ik het alleen zijn moet opgeven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te weten wat alleen staan is waardoor ik nog veel tijd nodig heb alleen levend om te zien en onderzoeken hoe ik alleen sta.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het idee/het gevoel te hebben dat het niet ok is dat ik het wel prettig vind om een tijdje alleen te zijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb bang te zijn om echt te genieten en akkoord te zijn met mezelf alleen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb bang te zijn altijd alleen te leven als ik nu beslis de tijd te nemen om alleen met mezelf te zijn, waarin ik mezelf kan voorbereiden op een eventueel samen leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat als ik iemand tegen kom met wie een agreement eventueel mogelijk is, ik ook op stel en sprong erin moet duiken, in plaats van in te zien dat ik de tijd kan nemen voor het onderzoeken van de mogelijkheden wat eventueel kan samen vallen met de fase van voorbereiden, waarin ik zelfsturing heb in de beslissing van een agreement met een ander aangaan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik geen zelfsturing heb in het startmoment van een agreement maar dat ik afgeleid/geleid wordt door mezelf in/als bewustzijn in ongeduld en verlangen naar iets buiten mezelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het plaatje van de liefde te geloven waarin ‘de liefde je overkomt’ en dan ‘heb je geen keus meer’, in plaats van in te zien dat ik hierin gebrainwashed ben door films, boeken en andere love-stories waarin men valt in de liefde in plaats van op te staan en in gelijkheid naast elkaar te wandelen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb ergens nog steeds dit vallen in de liefde te romantiseren, waarin ik zelf geen verantwoordelijkheid hoef te nemen en daadwerkelijk naast iemand te wandelen, maar verval in een toestand waarin ik geen controle heb en waaraan ik wel moet toegeven, en ooooh het is zo waanzinnig die energie.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb de energie van het vallen in de liefde waanzinnig te vinden, waarin ik inderdaad binnen de kortste tijd waanzinnig word.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb de waanzin in de liefde te romantiseren/geromantiseerd te hebben en niet te zien/gezien te hebben dat ik hierin volledig mijn zelfverantwoordelijkheid wegleg/afgeef aan een gevoel van liefde, dus aan mezelf als mind/bewustzijn waardoor ik geloof dat wat ik als bewustzijn aangeef ook echt is en ik dit dus moet volgen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb door een geloof in de val van de liefde vervolgens een geloof in het volgen hiervan en dus in het volgen van mijzelf in/als bewustzijn te creeren.

wordt vervolgd.

——————————————————————————————————-

Proces van zelfverandering:
www.desteniiprocess.com / http://www.lite.desteniiprocess.com
Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie waarin financiele ondersteuning voor een wereld in gelijkheid:
www.eqafe.com
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life