Dag 334 – Wie ben ik en Wie is Desteni?

Ingrid’s Desteni Witness Blog

Mijn naam is Ingrid Schaefer. Ik ben geboren in Nederland op 16 februari 1973 – en nu dus 40 jaar. Ik heb na het volgen van de middelbare school en 2 jaar kunstacademie – richting fotografie gekozen voor de opleiding aan de Academie voor Natuurgeneeskunde in (destijds) Hilversum, waar ik in het jaar 2000 ben afgestudeerd. Ik werk in de Vitaminstore, een winkelketen in Nederland en ook uitbreidend naar buiten, waarin ik advies geef en producten verkoop op het gebied van voedingssupplementen (vitamines, mineralen, kruiden), natuurlijke lichaamsverzorging en sport.

Sinds september 2011 participeer ik in de groep Desteni en ben ik gestart met de opleiding SRA-1, welke valt onder de Desteni-Pro cursus. Op het moment ben ik bezig met het 2e jaar, SRA-2, en werkzaam als buddy in de Dip-Lite en Dip-Pro cursus ter ondersteuning van elkaar in het proces van zelfverandering.

In oktober 2012 ben ik een maand op de Desteni-farm geweest in Zuid-Afrika, waar ik met de groep die daar woont, heb samengeleefd. Op de farm wonen en werken rond de 15 mensen die zich dag en nacht inzetten voor en als het proces van wereldverandering en zelfverandering, welke gestart is door Bernard Poolman, Sunette en Esteni.

Wie en wat is Desteni?

Desteni is een naam van een groep mensen, verspreid over de wereld en gestart in Zuid-Afrika, die samenwerken – voornamelijk online, afhankelijk van woonplaats – om verandering in de ongelijkheid in de wereld tot stand te brengen. Wat een ieder zich hierin realiseert, is dat wereldverandering alleen mogelijk is als we onszelf veranderen, aangezien wij de wereld tot stand, of liever gezegd, ten val hebben gebracht. Als we als mens niet opstaan en onszelf veranderen tot een menselijk wezen dat te vertrouwen is, dan hoe is het mogelijk om de wereld te veranderen tot een plek waarin ieder mens – en hieruit volgend ieder dier, iedere plant en al het leven wat aanwezig is op Aarde – recht heeft op een veilig en ondersteund leven, waarin we geven zoals we zouden willen ontvangen. En hoe kunnen we geven zoals we zouden willen ontvangen als we bezig zijn met het uitstippelen en uitvoeren van een overlevingsstrategie om voldoende geld bij elkaar te krijgen om te eten en om een dak boven ons hoofd te hebben, krijgen of behouden.

Langzaam aan wordt steeds meer duidelijk dat de wereld geen prettige en eenvoudige plek is om te verblijven, en dat wij als mens geen prettig en eenvoudig wezen zijn om mee samen te leven. Hier moet dus iets veranderen, voordat het te laat is en we met z’n allen de aarde tot een onomkeerbare hel hebben gemaakt, iets wat het voor vele wezens al is.

Desteni biedt praktische oplossingen die veelvuldig en door iedere deelnemer onderzocht en bevestigd zijn door toepassing van de oplossingen in het eigen proces in het eigen leven, gewoon op de plek waar een ieder op het moment woont.

Alle persoonlijke processen en veranderingen zijn te volgen in de blogs in de Reis naar Leven, waarin we 2555 dagen schrijven ter zelfonderzoek en zelfbevrijding van de structuren van de geest waarin we verstrikt zijn geraakt en welke vernietigend werken op het fysieke leven, van onszelf en van al het leven op de gehele aarde.

Het gereedschap, de tools, zijn eenvoudig en effectief, en bestaan uit zelfoprechtheid ten aanzien van wie we zijn, welke zichtbaar wordt in het uitschrijven van de structuren van de geest, en hierop toegepast zelfvergeving en zelfcorrectie, waarin we onszelf vergeven wie we zijn, en onszelf zo vrijmaken zodat we onszelf daadwerkelijk veranderen in het fysieke leven. Het fysiek is het referentiepunt, de adem is een tool om onszelf hier aanwezig te houden en niet weg te dwalen in al deze structuren in de geest.

De tools zijn eenvoudig; het proces zelf is een ander verhaal en duurt minimaal 7 jaar, 2555 dagen van schrijven, aangezien we vele weerstanden hebben opgebouwd in onszelf in ons bestaan in eigenbelang/zelfzucht, en de geest en hierin het ego zal deze positie in eigenbelang niet zomaar opgeven, zo ondervind ik dagelijks. Ook dit geeft aan waardoor het zo erbarmelijk gesteld is in de wereld en we maar door en door gaan zonder een keer op te staan en de vernietiging in onszelf en in de wereld een halt toe te roepen.

Tevens werkt Desteni aan een oplossing voor wereldverandering, waarin de mensenrechten herzien zijn in een document, en waarin er een fatsoenlijk bestaan dient te worden geboden aan ieder wezen. Aangezien we beheerd worden door geld, zal de verandering zich voltrekken via geld, te beginnen bij een Gegarandeerd Basisinkomen voor ieder mens vanaf de geboorte tot aan de dood op aarde.

In dit blog zal ik de veranderingen beschrijven die ik zelf wandel in het proces als Getuige van Zelfverandering met toepassing van de tools die gedeeld worden door de mensen in de groep onder de naam Desteni, waaraan ik vanaf nu kort refereer als Desteni. Het gaat veelal om hele kleine veranderingen, zeker in het begin, welke zich steeds meer en meer uitbreiden. Mijn proces van het uitschrijven, zichtbaar maken en vrijmaken van de structuren in de geest als Reis naar Leven in 2555 dagen is te volgen in het blog ‘Reis van Ziel naar Leven’, waar ik ook deze blogs zal plaatsen als dag van schrijven.

Wandel mee en zie voor en in jezelf wat er werkelijk gezegd wordt door Desteni, door deelnemers van Desteni als mensen die wandelen als getuige van zelfverandering. Onderzoek de hoeveelheid informatie die beschikbaar is en zie wie je zelf bent hierin, wat je eigen reacties zijn en waarom – waar ben je bang voor om te verliezen.

Stel jezelf de vraag hierin: Hoe kan een groep die wandelt als getuige van zelfverandering en samenwerkt aan en voor een oplossing voor wereldverandering, als een wereld waar een ieder een rechtvaardig bestaan heeft met gedegen voedsel, water, onderdak, educatie en gezondheidszorg, afgedaan worden door een lezer als een scam, een leugen? Wie is hier de leugenaar? Heeft de lezer werkelijk gelezen en onderzocht in zichzelf wat er staat? Of reageert de lezer in eigenbelang, in angst voor verlies van persoonlijk bezit?

En wat zegt dit over wie wij zijn en zijn geworden als mens, als we niet meer kunnen herkennen wat het beste is voor al het leven, en waarin we vergeten dat ‘al het leven’ in gelijke mate inhoudt ‘inclusief onszelf’? Betekent dit dat we niet weten wat ‘leven in gelijkheid’ is, dat we niet fysiek aanwezig zijn en eigenlijk nooit geweten hebben wat Fysiek Leven is en niet kunnen bevatten wat Gelijkheid werkelijk inhoudt en betekent, laat staan leven in en als dit principe?

Een zorgwekkende situatie, zichtbaar in de zorgwekkende toestand waarin het leven op aarde verkeert.

———————————————————————————————————————————–

Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Equal Life Foundation:
https://www.facebook.com/EqualLifeFoundation
Proces van zelfverandering:

www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
www.desteni.org
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/
Zelfvergeving als Toegift aan jeZelf:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/05/20/dag-299-zelfvergeving-als-toegift-aan-jezelf/

Dag 297 – Expressie en de Darm – The Inner Test

I had a chat with my buddy from the dip-pro course yesterday; I said I was irritated and my intestines feel cramped and irritated, and he asked:  Irritated intestines. So what is the inner test?

The Inner Test. This makes the irritated intestine more tangible.

Slapen cliparts

Problem:

I still sleep too long, and in relation to sleep I have created and build up several, well many limitations for and about myself. One of them is fear of tiredness. Not just fear of the experience – which I experience physical, as it is not really physical in source but it manifested in a physical experience – but also fear that if I do not listen to this tiredness and push through, I will ‘break down’ something in the physical and do harm to the physical.

Which of course is vice versa, the information I turned around in/as the mind, as by over sleeping and generating energy within this and judging myself for this, I actually harm the body, as the participating in/as the mind is what is doing harm to the body and not the pushing through lol.

Solution:

To write out the related topics to sleep and the patterns and fears that I created around sleep; investigate them, forgive myself the patterns and correct myself in this where in I create the ability for myself to stand up in this patterns and fears related to sleep within the support of myself.

Reward:

Having no more sleep than 6 hours and within this having more time to write and do the other daily tasks in combination with the job outside the house, and within this being satsified with myself in pushing myself to do as much as possible and so to push myself slowly but surely to the utmost potential of what I am capable of, which is the real inner test.

*

Let’s make a general start:

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to fear the physical experience of being tired, where in all my muscles feel so heavy and powerless, where in my eyes just want to close, where in I experience my whole body as just wanting to lay down and go back to sleep, where in I experience myself as unable to stand up, to put aside the blankets, to experience the cold, to sit down on the side of the bed, to breathe, to drink some water, to stand up and go to the bathroom.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to wake up in the morning after 5.5 – 6 hours sleep, just before the alarm goes off, and not wanting to stand up, altough in that moment I do not feel tired.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to start creating a thought after the alarm goes off, and from this thought see the moment where I make the decision to stand up immediately or to lay down for a while and wait again for the snooze-function of the alarm which is 10 minutes later, believing that I only will lay down 10 minutes, but every morning repeating this pattern from in between time of 20 minutes till 1 hour, and so within this spend up to 1 hour more in bed, after which I stand up, already irritated by myself that I did it again.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to every night make the resolve to stand up immediately when the alarm goes off next morning, and really feeling like ‘this time I am really doing it’, and next morning again make the decision to procrastinate the standing up and using the snooze function of the alarm, for a short or a longer time, but snoozing is snoozing.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to make myself believe – although I know I lie to myself –  that short snoozing like 10 or 20 minutes is okay, and only long snoozing is not okay, not using the common sense in this that there is no ‘in between’ in making a decision, and as long as I am standing in between, I allow myself to fall.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to act as an addict every morning with regards to the decision of standing up immediately after the alarm goes off, in which I use excuses that are really no different of the excuses that a drug-or alcohol addict uses every time, every day with regards to the decision to stop drinking and/or doing drugs.

To be continued

De serie Expressie en de Darm begint bij Dag 232  – (inclusief Disclaimer)

Desteni I Process Lite – Learn Practical Life Skills Online

————————————————————————————————————————————

Proces van zelfverandering:
www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie waarin financiele ondersteuning voor een wereld in gelijkheid:
www.eqafe.com
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/

Dag 204 – Walking as a Buddy – and the fear coming up within this

Assisting as a buddy in the dip-lite course. Where I walked against an ego-point within myself that I didnot see as ego. Where I failed in giving an advise by speaking out of knowledge and information, without being able myself to walk this with the person in specifity but not realizing this, believing that I did the right thing, that I wrote down the right comment. Within this I let others pick up the person after me giving the comment. Well it is not a bad thing that others assist me within this, but I could have prevented this by cross-referencing about the person that I was buddying as I saw from the beginning that I was not the right person to buddy this person, but believing that I must be able to do so. And so within this passing my own capabilities, which is dangerous and coming forward out of ego.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to react on the writing of the person I was buddying, and within this reacting building up an ego-point which ended in giving a comment that was not immediately wrong but what was too much information given, not totally specified but concluded in a short way coming forward out of an overview that I have within knowledge and information within/as the mind as consciousness.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to feel myself unable to get all the information in detail that is given within the interviews and blogwritings, that it is so much that I do not see myself as capable to read and grasp it all, and within this to doubt myself as being able to walk within specifity but only able to walk an overview in/as consciousness.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to feel ashamed of myself within the comment I gave to a person walking the dip-lite course, not seeing what I was doing at the moment I wrote the comment.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to not realize in every moment that I have to slow down and realyy see into the situation what I can say and/or write and what not, that I cannot see just put down some information on someone if I am not 100% sure that the person is able to understand and work with it.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to throw the person, and so also myself, into depth without being sure if the person do have enough support to stand up in it and without being a 100% sure that I myself can walk with the person in detail as a support.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to feel unable to walk with a person in detail and to walk with myself in detail.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to fear cross-referencing for fearing giving the wrong answer, and so take the risk that it is the wrong answer by just writing it down, which can have a huge influence on the person which I write the comment by,

so

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to see myself in fear as more important than the life of another person which I am responsible for at the moment that I write down the comment, which is walking as a buddy in self-interest instead of walking as a buddy as a support what is best for all.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to not totally realize that I am 100 % responsible for every comment I write down, for every word I write and speak, but instead of this just write down what I assume is the best thing, forcing situations instead of leading it.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to force situations instead of leading it, where the forcing is coming forward out of the mind as consiousness, which is putting responsibility to others who have to correct what I have created.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to move my responsibility to another person by walking, speaking and writing in/as consiousness instead of taking full responsibility for/as myself as consiousness and only speak what I live in totality, which is actually the point that the person in dip-lite asked for as I see now within this writing, which triggered this point within me as ego-point.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to believe that I did the right thing by forcing the situation so that the person will move as I saw that there had to be a change somewhere, instead of cross-referencing the situation of the person with people who are available for this, to co-operatie within this and lead the situation into a situation that is best for all.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to walk as an individual, to play alone, believing that I have to be able to do this, instead of seeing, realizing and understanding that I can walk this process collectively and ask others, who have more stable experience in this, to support with aligning the process of the person who is walking dip-lite course and within this align my own process as walking a buddy within the dip-lite course.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to fear to be thrown out as a buddy as not capable to buddy and assist other humans within their process in the dip-lite course and eventually in the dip-pro course.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to believe that I am already ready to be a buddy as I am trained to be a buddy within the support of others with natural medicine, instead of seeing, realizing and understanding that I have the overview in the natural medicine and in the mind-processes, but not yet walked the details by myself and always find myself uncapable and having too little understanding and information of walking the detail and specifity of the body and mind-processes.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to not know to how ever become capable to walk in detail the body and mind processes, as it is so much information to grasp that I believe that I will never grasp it all.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to believe that I have to grasp it all before I can walk as a buddy as/for myself and others, instead of seeing, realizing and understanding that I can walk as a buddy as far as I walked myself  and lived myself what I am speaking, as this is what I am able to walk with them as a living example, and that I can walk the detail what I walked myself in detail and for the rest leave the detail to others until I grasp it myself, and ask their support within this if I see I am not able to do it myself.

I commit myself to slow down within walking the process within myself, so that I can see more detail within my own mind/consiousness, which will support me to assist myself in stop participating within the mind-processes.

I commit myself to slow down in every comment I write to a person, and within this to be absolutely sure in what I write as the best thing, and if I am not, I ask for assistence to people who are placed in the possition to assist within this process.

I commit myself to cross-reference my comments if I am not 100% sure of what I am writing as I see that I not totally lived my own words.

I commit myself to only write what I see as that I am 100 % capable of to walk this as myself with the other person as a support. If I see that I cannot walk this process what I write and the eventually outcome of what I write, with the other person as a support, that I will not write this as this is than only writing out of knowledge and information. I realize that only if I am capable of walking my own words as a living example and to stand with the other person within the eventual outcome of my own words in totality, I am ready to write and speak these words as than I am speaking and writing as myself as what is best for all. If I have any doubt in this, I stop, I breathe, I cross-reference and/or give another comment that I can stand within as myself.

I commit myself to see in every comment I write if it is aligned with the material that is already given within the course to the person, and if I see that the person needs more supprt than is given within the course, I ask for assistence to the person who are placed in the position to assist with this.

I realize that I first walk my own process as walking my own mind, and if this is taking time, than it is so. As I see that I can only walk effectively as an example as a buddy for others as I walked the process myself first. This I combine with practising being a buddy within the dip-lite course with the assistence of Maya, Marlen, Lindsey and Robert if/when necessary which will support myself within my own process.

I commit myself to stop myself in walking as an individual within/as consciousness and to open up for walking collectively to support each other to stand up in/as life.

I commit myself to stop myself in/as fear to walk collectively as within fear I am only manipulating myself in/as consiousness to protect myself as a mindsystem in self-interest, which will not only have an affect on myself but also on other peoples life as the starting-point within this is self-interest, although it is coming forward out of fear. I realize I as fear as consiousness will keep myself in position as fear as consiousness as protection – which is not even a real protection – but a protection as an illusion in/as self-interest.

Whenever I see the fear coming up, I stop, I breathe. I am gentle with myself and see what I fear, so I can support myself with walking out of this fear as an illusion, as I realize this fear will not bring me safety at all but is coming up as an indication that I seperated myself within a point of self-interest as an illusion of protection, which is giving the fear of loosing this illusion of self-interest as protection.

I commit myself to slow down myself and stay with myself within this fear as seperation and not leave myself alone within this fear without considering what is going on, as I leave myself behind, I am seperating myself even more and create more fear within this. So I stay with myself, I breathe, I see what I fear, I see my desire and what I fear within this as the opposite (thanks Larry), and walk myself out of this fear, breathe by breathe untill it’s done, no matter how long it takes.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to leave myself behind in fear in seperation of myself within myself, where I created the opposite of self-trust which is self-fear, and within this fearing myself as consiousness as the mind in seperation of myself as life and making myself inferior as myself as consiousness.

I commit myself to take myself serious as a mindsystem as consiousness, as I see, realize and understand that I created myself within this, and I have to take responsibility for what I created myself, otherwise the creation will suppress the creator in/as fear, which is not necessary as I am the creator in the first place. Within this I see that creator and creation are equal, and within this able to co-operate to stop the seperation between creator and creation as what is best for All as creater AND creation, as I see they are equal and become one if there is no longer a seperation between them as fear.

So within the fear, there is the key to stop the fear as seperation, to walk together, creator and creation, in supporting each other equally to become one as self as life.

——————————————————————————————————————

Proces van zelfverandering:
www.desteniiprocess.com / http://www.lite.desteniiprocess.com
Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie waarin financiele ondersteuning voor een wereld in gelijkheid:
www.eqafe.com
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life