Dag 768 – How to walk through fear when I am still existing in fear?

quote fear

I am reading in the book ‘The History of Desteni‘ and I am at the beginning part where Bernard and others were working with the demon dimension and bringing in the demons and supporting them with the process of self-forgiveness. For more context I recommend to read the e-book, there is much material there that can clarify and support within the understanding of what Desteni entails and stand for and it reads like a ‘novel’.

Here the aspects that I would like to point out, is how Bernard mentioned that he would be sure that before he opened himself to support a demon, he would be sure that there was no fear existing within him and, to show the way of self-forgiveness, he needed to have forgiven himself on all points, otherwise the demon would directly mention the unforgiven point and then mention this and use this to not embrace the tool of self-forgiveness, because the effect of self-forgiveness was not absolute standing then so why should he embrace it.

The point of not having any fear existing within myself before really being able to stand as an example of self-support; that is something that I see reflected in my daily life. And this brings me also to the starting-point of what I am bringing forward and who I am within this and the result of this. I mean, if I exist in fear and at the same time I would like to support another with a mind-pattern that may bring up resistence to embrace, forgive and let go, then that what I am existing in and as, is resonating through within my words and presense and most surely picked up and used to only enlarge the resistance – that actually also contains a fear within, so the fear will be affirmed. 

Because what I am then actually showing within (the resonance of) my words, is that what I bring forward or that which I ‘expect to come out’ – within myself but mostly projected on another – with what I bring forward, should be feared – I mean why otherwise should I exist in fear in this moment of an attempt to support?

This makes it not so easy to walk through, because to build self-trust, I need to walk through my fears in real time at some point and how to do this if I have not yet build the self-trust that I can keep standing, because this is what I will build while walking?

So I will experience fear and I possibly will then activate resistance and fear in another. What I then have found through time, is that if my starting-point of bringing up something, is to create an outcome that is best for all, so I bring it up in a starting-point of integrity, I will eventually be able to direct it towards this and this is also something that is mostly picked up. So this I can keep as a starting-point within myself as well and keep on focussing on expanding my self-integrity, although I may still experience a fear within me to start walking a point in real time. So, the fear shall resonate and come forward and then from the starting-point of what is best for all involved, or ‘best for both’ or ‘best for myself’ in a self-honest way, I will be able to direct myself in that what is activated and keep standing in what is activated and eventually I will be able to express where I come from and what I mean and why I do something.

I exist in fear because I am somewhere within myself, holding on to a point of separation and so, fear of loss of that what I have separated myself from however, within self-honesty, I need to stop compromising myself and then step forward and ‘take the risk’ of loosing ‘that what I hold on to and fear loosing’. Mostly while walking through this in real time, it becomes more visible what I ‘fear to loose’ and where I hold on to a compromised point within myself and the self-trust is build when walked through – meaning understanding and so forgiving myself in this – an ‘old and compromising equation’ actually and then opened up to create a new base that is more stable and long-lasting and best for myself and / as others’ self involved, as a more substantiated foundation in and as life, so from here I am able to expand my self-integrity and grow in a way that brings forward a substantial effect as well, in and as this physical existance.

So far my realizations that also come forward while I am writing it down here, so also the writing of blogs in a self-supportive way is something I can very much recommend to start with. I will continue in time to come with self-forgiveness as well and see how to expand on the topic of what I mean with ‘my starting-point’.

7-year-journey-to-life


Proces van zelfverandering:
http://desteniiprocess.com/courses
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY(Ook in het Nederlands!)

Zelfeducatie free:
https://eqafe.com/free
www.desteni.org
De Kronieken van Jezus

Journey to Life – Reis naar Leven:
https://nl.gravatar.com/ingridschaefer1
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
Ingrid’s Desteni Witness Blog
Facebook:
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
https://www.facebook.com/groups/326696524041028/

The Secret to Self-Realisation:

http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/02/day-311-secret-to-self-realisation.html

Proces van wereldverandering:
http://basisinkomenpartij.nl/

Uil forgive

Dag 702 – Zijn we niet allemaal een buitenbeentje, buitenstaander of outsider?

buitenstaander-44217165

Day 1100: Outsider

Ik ervaar me met regelmaat een buitenstaander, alsof ik net niet lekker meedoe. Als dit dan ter sprake komt binnen een groep mensen, blijkt dat vrijwel iedereen zich met enige regelmaat een ‘outsider’ ervaart of heeft ervaren. Interessant. Wat gebeurt er dan binnenin mijzelf als ik me een buitenbeentje voel?

Feitelijk is het dan dat ik juist ‘in mezelf gekeerd’ ben in/als de geest en ik niet (volledig) deelneem aan wat er in het fysiek plaatsvindt in bijvoorbeeld een gesprek of activiteit. Ik ben een soort van toeschouwer van wat er gebeurt. Vanuit mijn geest aanschouw ik wat er plaatsvindt en hier heb ik dan gedachten over of ervaar ik gevoelens en emoties bij. Deze spreek ik natuurlijk niet uit, althans het meeste niet – ik weet dat het niet zelfoprecht is om gedachten, gevoelens en emoties uit te spreken over iets. De gedachten, gevoelens en emoties zijn voor mezelf om te onderzoeken en verantwoordelijkheid voor te nemen.

Echter de gedachten en opvolgende gevoelens en emoties, zijn eigenlijk oordelen (gedachten) over mezelf die ik razendsnel projecteer op hetgeen ik waarneem buiten mij. Dus, als buitenbeentje, heb ik feitelijk heel veel gedachten over mezelf als oordeel (dus iets waar ik waarde aan hecht en waarin ik mezelf ‘meer’ of juist ‘minder’ probeer te maken) en dit kan ik onder andere ervaren als ‘angst’ (angst bestaat in en als een gedachte, een oordeel, gebaseerd op een herinnering/ervaring). Het uitspreken ervan zou dus in die zin kunnen ondersteunen, dat ik te zien/horen krijg wat ik denk over mezelf.

Hierin zou ik dan kunnen zeggen dat ik me buiten mezelf bevindt  – dus buiten mezelf sta, in afscheiding van mezelf – en dingen denk/geloof/heb aangenomen/oordeel/ervaar over mezelf. Vervolgens neem ik dit waar in iets of iemand buiten mezelf zonder de gelijkheid te zien en zonder te zien dat ik iets of iemand aanschouw via mijn (geprojecteerde) eigen-waarde-oordelen. Hier scheid ik mezelf opnieuw af, nu van iets of iemand buiten mij.

Wat ik hierin zie is dat dit is hoe we als mensen geprogrammeerd zijn met een geestbewustzijnssysteem waarin we – zolang we deelnemen en geloven in de waarheid van wat de geest naar voren brengt – altijd een ‘outsider zijn’ en buiten onszelf als gewaarzijn, als leven en buiten ons fysiek en het fysieke leven op zichzelf bestaan. Zo zijn we opgegroeid en leven we sinds jaar en dag en dus, is het niet zo ‘vreemd’ dat vrijwel iedereen zich vaak of minder vaak, een buitenbeentje, buitenstaander, outsider voelt.

In het volgende blog begin ik met zelfvergevingen waarin ik verantwoordelijkheid neem voor deze aangenomen, aangeleerde, zelf gecreëerde afscheiding in en als mezelf, dus voor mijn gedachten, gevoelens en emoties over mezelf en/als anderen ten aanzien van de ervaring van ‘buitenstaander’. Laat ik eerst eens inside myself, stoppen met een outsider te zijn.

vergrootglas

Deelname in Realiteit is Nooit een Observatie


Proces van zelfverandering:
http://desteniiprocess.com/courses
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY (Ook in het Nederlands!)

Zelfeducatie free:
https://eqafe.com/free
www.desteni.org
De Kronieken van Jezus

Journey to Life – Reis naar Leven:
https://nl.gravatar.com/ingridschaefer1
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
Ingrid’s Desteni Witness Blog
Facebook:
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
https://www.facebook.com/groups/326696524041028/

The Secret to Self-Realisation:

http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/02/day-311-secret-to-self-realisation.html

Proces van wereldverandering:
http://basisinkomenpartij.nl/

Uil forgive