Dag 789 – Back to writing!

I saw my last blog was from 11 may so that is …… 5 months ago! I missed it and I missed ‘myself in the writing’.

In between a lot of changes have taken place and one of them is moving to another house – as also the reason for this ‘break’ within the writings. A beautiful place where I would like to stay and settle in. Now what to write about? There is much to reflect back on. Often when I travel to work in the morning there is almost a ‘whole blog’ coming up within me lol but when sitting down for it, it is different many times. I have learned that by just sitting down and starting the writing and keep on doing this, there will be enough to write about.

I will keep it simple this ‘first’ blog and reflect back on the process of changing houses. When I started the Desteni I Process 7 years ago, one year later I also changed the house and took a break from writing. I do remember that period as more stressful than this time changing, altough the house that I live in now, asks for a lot more work than the previous one. This is a proof for myself that I did become more stable inside myself through these 6 years and I am content with this. I certainly suggest to investigate what the Desteni I Process entails as this process is a guideline to develop this stability inside self.

There was one moment where I felt like I ‘lost’ it and it took me some days to stabilize again. I find it actually a ‘strange’ thing to so much get out of balance from. I am someone who is good at organizing and planning and that is then what I do. I look ahead in time and make sure that I do scedule enough time to plan the activities. It was a process that would take a few months and combined with work for a living as well, so I know here for myself that I need to make a ‘wide’ scedule, meaning taking enough time for each activity and not scedule too much after each other in one day. This is how I function best without going ‘over my top’. So I did and everything went very well.

There were 2 activities that I needed to outcourse and one of these tasks was putting in the venyl floors in the 3 rooms on the second floor. So I sceduled this as well 5 days before I would move all the stuff from the old to the new house and as much as possible after the painting. I was prepaired and all, staying over for one night in the new house, waiting for them to come somewhere in morning/afternoon that day. They confirmed with an sms to come and so everything seemed ‘on scedule’.

But they did not come! I called their helpdesk, waiting 20 min before I got someone on the line, where I heared that the upholsterer did put down the work that morning and did not come at all. But they forgat to inform me as well and sceduled a moment 3 weeks later without discussing this with me. And here I locked down and could not comprehend that the floors were not coming that day.

It was like my whole scedule went down and as if everything that I planned and organized and put into labour, did not make sense anymore because of this. Practically it meant that we (me and the ones helping me with moving the stuff) needed to put in everything into the rooms while moving, that I let it in boxes and unpacked for 2,5 weeks, that I then take it out and place as much as possible in the bathroom and move the rest from room to room while the upholsterer is busy and put it all back again. It means a day more work and some uncomfortable living for a few weeks but it’s not like ‘the whole world comes down’. It would be alright a few weeks later and I knew this. But still it swept me off my feet for a few days. I did not expect such thing to happen, actually I did arrange to do it this way; to outcourse this task so that I did not need to worry about that one thing! And it perhaps has to do with this suddenness and unexpectedness that it ‘took me over’ for a while. But let’s see within the self-forgiveness what opens up about it in the next blog.

What is Process? – Back to Basics


Proces van zelfverandering:
http://desteniiprocess.com/courses
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY(Ook in het Nederlands!)

Zelfeducatie free:
https://eqafe.com/free
www.desteni.org
De Kronieken van Jezus

Journey to Life – Reis naar Leven:
https://nl.gravatar.com/ingridschaefer1
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
Ingrid’s Desteni Witness Blog
Facebook:
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
https://www.facebook.com/groups/326696524041028/

The Secret to Self-Realisation:

http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/02/day-311-secret-to-self-realisation.html

Proces van wereldverandering:
http://basisinkomenpartij.nl/

Uil forgive

 

Advertenties

Dag 786 – Een voorbeeld van wat ik overbreng in resonantie

Vervolg op Dag 785 – Wie ben ik in de woorden die ik spreek?

“In het volgende blog zal ik een voorbeeld beschrijven van een situatie waar ik energetische aanhechtingen mee stuur in mijn woorden en hoe ik waarneem dat dit gebeurt en hoe ik hier vervolgens mee omga binnenin mezelf. Alles natuurlijk beschreven van waaruit ik nu ben in dit proces en van wat ik waarneem in mezelf, als mezelf.”

Jaren geleden, toen ik begon met het Desteni I Process, was ik erg bezig met me wat meer uitdrukken in waar ik voor sta. Zo kwam er eens een bekende binnen op werk en deze ging iemand nadoen tegenover ons (een collega en ik) op een manier die ik veroordelend vond. Dus zei, ik “nee, zo gaan we dit niet doen, we gaan niet hier anderen achter hun rug lopen nadoen” en vervolgens liep ik weg.

Dit betekende direct het einde van het contact met deze bekende. Diegene voelde zich erg beoordeeld en de uitdrukking op mijn gezicht, deed diegene denken aan hoe een ouder zich vroeger tegenover diegene gedroeg. Oftewel, ik had een herinnering getriggerd bij de ander.

Wat ik bemerkte in mezelf is dat ik mijn woorden uitsprak in een ervaring van angst – angst voor de reactie van de bekende. En dit bestond weer uit een oordeel over hoe de bekende binnenkwam en iemand na ging doen. Tenminste, als ik er nu verder in zie, is het een oordeel op mezelf over dat ik in angst besta om te benoemen wat ik zie gebeuren. En dit zelfoordeel waarin ik in en als angst besta, is hetgeen wat ik mee stuur in mijn woorden, terwijl de woorden op zichzelf, woorden zijn van eenheid en gelijkheid, namelijk, niet praten/roddelen over een ander achter iemands rug om en hier grapjes om maken (zonder dat het een doel heeft tot zelfinzicht; we kunnen wel een situatie bespreken en de rol en gedrag van een ander hierin benoemen, echter dan om tot zelfbegrip te komen, dus waarin we onze eigen reacties, gedrag, motivatie enzovoort, bekijken en terughalen naar onszelf).

Dus, de de angstenergie en het geprojecteerde oordeel hierin, was hetgeen dat mee resoneerde in mijn woorden en wellicht zelfs het enige wat werd opgepakt. Met alle gevolgen van dien, namelijk dat het hele contact ophield te bestaan.

En was dat niet tevens wat ik eigenlijk overbracht, als gekoppelde boodschap zonder woorden? Namelijk dat die bekende zich of moest corrigeren, of beter weg kon gaan. Diegene ‘moest maar weg’. Dus ik stond niet in begrip in de schoenen van een ander, maar was vanuit mijn schoenen bezig om ‘zo snel mogelijk’ deze situatie op te lossen: ik zag dat het niet oké was om zo over anderen te spreken achter de rug om (het was al vaker gebeurd in andere situaties door deze bekende en ik had al vaker geprobeerd dit indirect te benoemen en te bekijken op een manier waarin we onszelf/onze eigen reacties ‘onder de loep’ nemen in plaats van de ander), echter ik ervoer veel angst om dit te benoemen maar ik kon het ook niet langer verzwijgen, vanuit kennis en informatie gezien en zo probeerde ik het zo snel mogelijk over te brengen ‘om er vanaf te zijn’ en niet zozeer om werkelijk de bekende te ondersteunen om dit praten over anderen te stoppen.

Hoe neem ik waar dat ik vanuit een beginpunt van angst spreek?

Ten eerste was de reactie van de bekende opvallend en op zichzelf al een reden om in mezelf, te onderzoeken wat ik heb uitgesproken en hoe ik dit gedaan heb, wie ik was in die woorden. Ten tweede merkte ik het al aan de manier waarop ik wegliep; dat ik wegliep eigenlijk, was op zich al een teken dat ik niet in mijn woorden stond en tevens ervoer ik in mezelf een soort van boosheid, bedruktheid, verbolgenheid over hoe de bekende binnenkwam en een ander na ging doen (waarin ik later vernam dat het uitgangspunt van de bekende om dit te doen, niet hatelijk of vervelend was; dus werkelijk, misschien lag het hele punt grotendeels bij mij en het projecteren van mijn kennis en informatie over ‘wat hoort en wat niet hoort’, van principes, zonder zelf in en als dit principe van eenheid en gelijkheid aanwezig te zijn).

Hoe ga ik hier vervolgens mee om?

Het is eerst de energie van mijn reactie laten zakken, zodat ik niet mezelf ga verdedigen tegenover mezelf en probeer te valideren wat ik gedaan heb door hetgeen wat de bekende deed, te gebruiken en bestempelen als ‘niet goed’. Zolang ik probeer ‘gelijk te krijgen’ binnenin mezelf in waarom ik iets doe/deed, kom ik niet tot eenheid en gelijkheid van de onderliggende ‘agenda’ of energetische aanhechtingen. Hoelang dit duurt, zal afhankelijk zijn van waar het om gaat en waar ik ben in mijn proces van zelfeerlijkheid.

Als ik in staat ben om te stoppen met ‘het bekijken en beoordelen wat de ander doet’ en puur in mezelf zie wat ik in dat moment zou kunnen veranderen en wie ik ben in dat moment, los van wat de ander ook doet dat wel of niet ‘oké’ is, geef ik mezelf de kans om in een ervaring van schaamte over te komen mezelf, van echte schaamte real shame – over wie ik ben in dat moment en in de woorden die ik uitspreek. Dit is het keerpunt; hier blijf ik even met mezelf aanwezig, meestal alleen met mezelf, dan lukt me dit het beste.

Op een gegeven moment zal deze ervaring afnemen, variërend van enkele minuten tot drie dagen zoals ik weleens heb meegemaakt. Dit ervaar ik als een kwetsbare periode en hierin trek ik me het liefst terug; echter naarmate ik er meer comfortabel mee word, kan ik het ook delen met iemand die dicht bij me staat en tevens op dezelfde manier naar zichzelf kijkt/wil kijken en kunnen we er zelfs om lachen. Echter vaak gebeurt dit achteraf, dit lachen erom en dan is het geen weglachen maar meer een lachen om de absurditeit waarin ik dan besta of bestaan heb.

Tijdens deze periode pas ik zelfvergeving toe op de ervaring en op hetgeen ik ‘gedaan’ heb, op wie ik was in dat moment en op wat ik ermee wilde bereiken, mijn ‘geheime agenda’ hierin die ik onbewust had uitgespeeld. Als alles uiteindelijk rustig is in mij, is het zien hoe dit op te pakken. Vaak opent de situatie zich vanzelf weer doordat ik verantwoordelijkheid heb genomen voor mezelf en die onderliggende, energetische aanhechtingen, die er nu af zijn en ik dit dus niet meer mee stuur in mijn woorden; ik resoneer niet meer op deze energie en breng dit dus ook niet meer over. Soms is het nodig een excuus in woorden uit te drukken, echter dit hangt van de situatie af. Het grootste excuus is de zelfvergeving met hierna de zelfcorrectie.

Deze zelfcorrectie bestaat er dan uit dat ik een volgend moment dat eenzelfde ervaring in mij opkomt waarin ik wil gaan spreken, ik dit bij mezelf houd en eerst de energetische aanhechtingen vergeef in mezelf. Doe ik precies hetzelfde als voorheen, dan heb ik nog werk te doen met een onderliggende programmering en/of voorprogrammering die ik niet effectief vergeven/begrepen heb. Is het nog aanwezig maar minder sterk, dan zit ik op de juiste weg en is het ook een oefenen en toepassen in het dagelijks leven om meer zekerheid te krijgen in mijn zelfuitdrukking.

In een volgend blog zal ik zelfvergevingen uitschrijven op bovenstaande situatie.


Proces van zelfverandering:
http://desteniiprocess.com/courses
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY(Ook in het Nederlands!)

Zelfeducatie free:
https://eqafe.com/free
www.desteni.org
De Kronieken van Jezus

Journey to Life – Reis naar Leven:
https://nl.gravatar.com/ingridschaefer1
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
Ingrid’s Desteni Witness Blog
Facebook:
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
https://www.facebook.com/groups/326696524041028/

The Secret to Self-Realisation:

http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/02/day-311-secret-to-self-realisation.html

Proces van wereldverandering:
http://basisinkomenpartij.nl/

Uil forgive

 

Dag 773 – Sabotaging my own common sense

Common-Sense-Black

I was writing in a mind-construct in a lesson of Desteni I Process and here I started seeing how I sabotage my own common sense within projecting my own experiences that are coming up within me, on my own (words of) common sense and here keeping myself in a circle of self-sabotage and keeping myself ‘imprisoned’ in a way in cycling in my own experiences that I keep on projecting on my own common sense and from here, manifesting these experiences through resonating this within the speeking of the words of common sense. I have copied here the serie of self-forgiveness where in this became clear for myself (related to an every day life example of a situation at work that I used to write out because I noticed that I was not clear and stable in that specific moment). It is giving an example of how effective the writing can support in seeing within myself in what I am doing inside and so creating outside as ‘the reality of myself’.

(…)

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to feel relieved because this situation is almost over and at the same time feeling guilty of what I see that I have created as the other leaving, without using the time effectively, where in I see now that it is merely based on a lack in communication that I actually did ask for as in making an appointment but that I communicated within a reaction inside and so, I merely communicated the resonance of my reaction and not so much the common sense within my words, where in the ‘feeling guilty’ is about my reaction that I communicated, that I then start projecting on my own words in common sense and from here, starting to ‘doubt’ my own words of common sense and project this ‘feeling guilty’ on my words of common sense and then carrying this as a memory with me: feeling guilty about a question of planning an appointment (and perhaps leaving in that moment) and in a then next situation, feeling ‘scared’ to ask this again because I have connected and loaded this question within myself with experiences of guilt and doubt.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to sabotage my own common sense within projecting my own energetic experiences coming up within myself, on my own words of common sense and within this, start to doubt my own words and common sense and keeping the experiences of guilt and doubt existing within me and then resonating this with words of common sense.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to connect my own words of common sense with resonations of experiences as doubt and guilt and fear, and within this, every time that I speak common sense, bring forward a resonation of doubt, guilt and fear and so actually and merely communicate the experiences of doubt, fear and guilt and then triggering this within another as well and at the same time, keeping these experiences of guilt, doubt and fear intact, because I again then feel ‘guilty’ about what I bring forward and about the situation that it creates and here again, start ‘doubting’ myself and ‘fearing’ to bring up anything that I see as words of common sense, but at the same time, not being able to stop myself from speaking these words ‘right now’ because the related experiences are almost like a pressure ‘to speak up now’ and so, I have no direction about my timing in speaking words of common sense.

(…)

What I also find is that this is of influence on the timing of when it is best to speak and when it is best to wait a little and align myself to the situation and the dimensions that I see involved. This timing I have recently started to open up within myself (as well as in a blog here), as I see that within an misalignment within my timing of ‘speaking up’ as a voicing myself, I create most consequences within my communication in relation to others.

To be continued.

New Desteni I process logo


Proces van zelfverandering:
http://desteniiprocess.com/courses
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY(Ook in het Nederlands!)

Zelfeducatie free:
https://eqafe.com/free
www.desteni.org
De Kronieken van Jezus

Journey to Life – Reis naar Leven:
https://nl.gravatar.com/ingridschaefer1
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
Ingrid’s Desteni Witness Blog
Facebook:
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
https://www.facebook.com/groups/326696524041028/

The Secret to Self-Realisation:

http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/02/day-311-secret-to-self-realisation.html

Proces van wereldverandering:
http://basisinkomenpartij.nl/

Uil forgive

Dag 772 – Equality within principle

What is coming forward in this world is how ‘intelligent’ one is for example and how we within this, are feeling ‘better’ or ‘less’ than each other and all kind of gradations and related experiences within this. I was looking at the years now walking and working together with people from the group Desteni, that within living by principle and the application of the tools to support ourself to ‘honour’ the life within each living being and align ourself with this starting-point in thought, word and deed, there is an equality coming with and within this where in ‘intelligence’ is not important and not even so much visible; actually because every one is expressing oneself at best ability at this moment, pushing oneself to live by principle and honour the life within oneself and each other.

The same I have seen within for example an education that I have followed of natural medicine. This took six years and within this six years, I have slowly get to know all the students a little more, where I was more ‘in contact’ with a few and becoming ‘friends’ with them, however in weeks we spend together to practise the natural medicine for example, each of the same class, is coming more closer together and the differences or ‘likes and dislikes’ are slowly moving to the background and the appreciation and respect for each other walking this same path, is coming through, which is a uniting force.

We can ofcourse understand that everyone is made and part of the flesh – meaning we all have a physical body – and so in this we are equal and also every human being has a mind consciousness system so in this, we are all equal in this – common sense. However, in this walking by principle within a group, it becomes really visible how this equality is coming through within the interaction and expression of each one walking alone, yet together.

In this, the principle of ‘equality and oneness’ is becoming visible in what it means in the reality of this life on earth in each of our daily lives. It is like slowly starting to see ‘through’ all the veils of separation and comparison and differences within capacity and ‘intelligence’ and moving self towards this equality, that we all do know and understand in theory, but that has never before become a living reality here on earth.

What is possible in a small group of ‘students’ or ‘co-workers’ or ‘participants’ as I have described here, is possible in a large group as well – large as in ‘humanity as a whole’. But ofcourse, there are many challenges to find solutions for, because the separation that we all experience inside (within our participation in thoughts, emotions and feelings) we have created outside as well and manifested in a system that is based on separation and inequelity as well. So there is much that needs to be taken on and this will take time and some generations to implement. But this doesnot mean that it is impossible, altough it seems like there are ‘too many problems to overcome’.

The question in this for each of us is eventually: do we want to participate? Do we want to be part of the solution and stand and work together in this – coming from a starting-point of equality and oneness, in and as life and merely, are we willing to learn what this actually means and to ‘unlearn’ that what is not effective and supportive anymore for this life to come through in each of us?

Many on earth do not have the possibility and are too much busy with surviving and ‘getting some food on the table’ (where many do not have a table to put the food on), but those who have a computer and who are able to read this, mostly have the opportunity to start investigating who we are in thought, word and deed and how to change and align oneself in this to equality and oneness, to at least start to participate and doing our best to be part of the solution, firstly inside ourself.

Within the Desteni I Process it will become more clear what this process towards ‘Life’ means and what Equality and Oneness means and can mean in our daily life. It is a free course to start with.

Desteni I Process Lite

My Declaration of Principle


 


Proces van zelfverandering:
http://desteniiprocess.com/courses
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY(Ook in het Nederlands!)

Zelfeducatie free:
https://eqafe.com/free
www.desteni.org
De Kronieken van Jezus

Journey to Life – Reis naar Leven:
https://nl.gravatar.com/ingridschaefer1
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
Ingrid’s Desteni Witness Blog
Facebook:
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
https://www.facebook.com/groups/326696524041028/

The Secret to Self-Realisation:

http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/02/day-311-secret-to-self-realisation.html

Proces van wereldverandering:
http://basisinkomenpartij.nl/

Uil forgive

Dag 771 – Timing

What I find often within myself is how I tend to want to speak about something as soon as possible, as if I have to do it now, otherwise it is too late. This is then still fear-based in some dimensions and in this I will miss some dimensions within myself to consider, which will have a consequence, for myself but for others as well.

I also find, if I am not really sure about the consequence outflow of my words, where I see that this that I can not see, may have a harmfull outflow, that I better give myself and the situation some more time to unfold. This is ofcourse only possible for situations where a conversation can take place later, as there are and will be situations where a decision needs to be made in a certain time-frame or even ‘right now’.  But this is not what I mean here with my tendency to want to speak about something right now or as soon as possible’.

I actually fear an outcome here in one way or another or, I fear a confrontation, where I then want to have it done as soon as possible, to free myself from the uncomfortable experience of uncertainty and anxiety or nervousness within myself. However when I come forward with aconfrontation from this starting-point of fear, I will afterwards, have a longer and ‘lingering’ outflow of unconfortability, where in I am rewalking the situation over and over again in my mind, trying to make peace with myself in the fact that I did not give myself more time to consider every visible aspect or, to wait (if and when possible) if I see that I do not have enough information about the effect of my words or decision. So it is then a ‘waiting’ for more data / information , to have a more considered timing for a converstation to take place in a way that is causing the less possible friction or turbulating effect.

Timing

I find it not so easy to find the timing but I do see that this is related to my own anxiety and uncomfortability when having to confront myself in a certain situation. So it is also possible that I delay to bring something forward, in trying to prevent friction and conflict and then from here, it is possible that it comes out in a moment because the delaying has given an accumulation of the nervousness and anxiety within myself. And when I started with a bad timing, I make it more difficult for myself to then bring it back in timing / alignment with myself again, as I am sort of running away from admitting to myself that I from the start, did not consider every aspect and did not consider or apply the best timing that I already had seen as possible but that I found myself unable to apply.

It may be so that the outcome of it in general may be the same, because what is triggered inside, is already inside and it needs to come out anyway somehow. However at least for myself (and so probably also for others involved), it will prevent a lot of turmoil and uncertainty and experiences of guilt and regret and ‘reliving’ of the situation in my mind, over and over again, to find out if and where I could have done different.

It is so much of a learning process and I find ‘timing’ one of the most challenging points – not so much in my actions but mostly in the timing of my words – where I actually find it challenging to on forehand, become calm and stable and certain in what I want and who I am, as what I see that is standing within the principle of ‘best for all’ as best for myself on longterm. It actually has to do with self-trust; to trust myself in walking breath by breath and not ‘walking ahead’ in my mind and then ‘wanting to get it done’.

What I see is that within this ‘rushing’, I try to get away from taking responsibility for myself within self-honesty, so I try to avoid my own self-honesty and the possible outflow, where in what I see in self-honesty, may not be aligned with what I prefer and if that is so, then I need to let go that what I prefer because on long-term, my self-honesty is what I will keep standing in and as, as what is best for myself as life. And this self-honesty is also ‘layered’ I would say, as if in each layer that I  walk through, there is a point of honesty that I may need to reconsider and go to the core of myself in what it really is that I can do as best for myself on long-term and to find out what is coming forward out of myself in my comfort-zone and what is really and truly my utmost potential in this specific moment or situation and how I am going to walk this.

To be continued

Desteni I Process


Proces van zelfverandering:
http://desteniiprocess.com/courses
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY(Ook in het Nederlands!)

Zelfeducatie free:
https://eqafe.com/free
www.desteni.org
De Kronieken van Jezus

Journey to Life – Reis naar Leven:
https://nl.gravatar.com/ingridschaefer1
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
Ingrid’s Desteni Witness Blog
Facebook:
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
https://www.facebook.com/groups/326696524041028/

The Secret to Self-Realisation:

http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/02/day-311-secret-to-self-realisation.html

Proces van wereldverandering:
http://basisinkomenpartij.nl/

Uil forgive

Dag 760 – What am I passionate about?

I was looking within myself this morning for what I am passionate about, what makes me move, wanting to get op in the morning? I have seen many times within me, that I project my passion on a relationship and then ‘needing’ the relationship to ‘live my passion’. In this I make myself dependent on the relationship and/or partner and I place a lot of pressure on the relationship and partner (and on myself) as well.

I have also found some area’s through my life, that really have my deep interest, like for example the natural medicine and animals. However this I have found, is still not the ‘core’ of what I find that really matters. I have found in this that I can not totally ‘go for it’ – like for example starting a natural medicine practice, which is something that I have tried as well, but that has not been coming from the ground. There is always something ‘missing’ as something that makes it ‘matter’ within myself.

Then we can of course say from a point of knowledge and information, that it is ‘me’ that is missing, that ‘I’ make it work or not. And that is so, but still it is undefined, as what is this ‘me’ that I want to bring in?

This morning I came to the insight that what matters for me and what I am passionate about, is ‘Principled Living’.

Principled living is what I have learned to define within the past 6-7 years, since I started to walk with Desteni and the Desteni I Process. And here everything comes together as ‘the missing pieces’. However, only by now, I dare to define that what I am passionate about: principled living. And I easily project this on relationships, because in relationships and especially within an intimate or  partner-relationship, the need for principled living is clearly coming forward and here I see an ability within myself to bring this in.

In general and for a long time I experience a fear of voicing myself in standing for this principled living and a ‘fear of people’ in general and through this, more than I can see it as passion and motivation, the motivation comes up as a fear, for example when I wake up in the morning and it comes up as something that I experience as a pressure and demotivation to stand up and that makes me wanting to stay in bed and keep hiding. Which only enlarges the experience of demotivation so I did push and push every day to keep going, to not stay in bed too long and to not too much oversleep, to get my things done because I have also seen through my life that this is what I can move on with, that if I do stand up and start, I will find a motivation within me in some small aspects and if not, I will find it next day.

So the ‘spark’ we can say, this ‘spark of life’ within and as me actually kept showing it’s face, together with the common sense that I need to keep going and do my things and if not, things will only become worse and more difficult. But I could not say that I am ‘passionate’ – from which I see now that I have a certain ‘idea or picture’ about the word ‘passion’. When I look at it while writing, this ‘drive’ or ‘spark’ combined with common sense is already a core-element of ‘passion’ that I very much suppressed with fear within and as myself but that also has been here within me as long as I remember.

There is much to say about ‘fear’ as it has many aspects and I cannot say that ‘I just need to stop the fear’ as it doesnot work this way. The fear within and as myself, has been channeled in many ways and layers within my thoughts, words and deeds as ‘who I am’ and so it asks for a ‘walking back through layers’,  to detach myself from it step by step so that eventually, I can make the decision that ‘I don’t need it anymore’. And then still it will come up, but now I can become the starting-point and direct myself through the fear and not so much ‘me being directed by fear’ without really seeing how and where this begins within myself.

So, a starting-point for myself as ‘what am I passinate about?’ is ‘Principled Living’. As I have seen that without principled living, no relatinship will stand the test of time and no project will keep standing in a way that is considering the life-integrity that is existing within each of us.  So without principled living, there will be a constant fear for the abuse of ‘not being considered’ and this gives a lot of protection and defense-mechanism coming up, that will for example come through as a (obvious or subtile) form of manipulation, revenge, hiding, attacking, blame and what more.

Principled Living is described in a document; however the core of it is a way of living that is considering what is best for all life, without excluding anything or anyone, where each and all and everything is approached from a starting-point of equality and oneness, as this is the only way to ensure that nothing and no-one will be left behind. And here it already shows that this contains so many aspects to be looked at and how to do this, however if we are willing to be humble and to learn what ‘principled living’ entails, then what opens up is a possibility for change, because we, as the starting-point, are willing to learn how to change ourselves that eventually, will resonate into a change in the world, into a place that is best for all life, nothing and no-one excluded.

To be continued with self-forgiveness on the ‘fear of my passion’ that I describe here above.


Proces van zelfverandering:
http://desteniiprocess.com/courses
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY(Ook in het Nederlands!)

Zelfeducatie free:
https://eqafe.com/free
www.desteni.org
De Kronieken van Jezus

Journey to Life – Reis naar Leven:
https://nl.gravatar.com/ingridschaefer1
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
Ingrid’s Desteni Witness Blog
Facebook:
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
https://www.facebook.com/groups/326696524041028/

The Secret to Self-Realisation:

http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/02/day-311-secret-to-self-realisation.html

Proces van wereldverandering:
http://basisinkomenpartij.nl/

Uil forgive

Dag 758 – Looking within self

A short update of the inner process that I walk day by day, looking within myself what comes up in moments and how it can play out if I am not aware of my thoughts and emotions.

Last week I had more of an insight what goes on within me, before I go into an interpretation and so, reaction towards a situation but actually, towards my own created interpretation of a situation. An aspect that I found is that I was sort of ‘speaking up’ of what I would not go into anymore, however what I saw quite fast after this and actually already while doing so, is that it was more that I had not yet stand up in it for and within myself and really decided for myself what I would accept and allow and what not. And then I go into a projection towards another or towards a situation as in a ‘speaking up’ in that moment, which is then actually creating a possibility for conflict or consequences.

I did see how I could do differently and then within voicing myself about a certain point, in a moment to come, which then is supportive for myself as well as it can be for another, but I had already build up energy that I was now releasing in this ‘speaking up’ and in this way no longer accepting and allowing something within myself, however I used the situation as a mirrow to start seeing how it was all about me in that moment.

The remarkable thing is that I realized some of it in the moment that I started to build it up in the same day earlier, where a thought was activated within me and from here an emotion arised, from where I went into an ‘expectation’ that it would play out as how I was feeling about it. And from here, very fast, I created the situation in a way where in I played out my own expectation.

Luckily the other who was involved did not go into it with me and only described what happened on their side and from here I could easily bring the point back to myself and voice myself in taking responsibility for the situation and for the emotion that I recognized as jealousy coming up, which is something to investigate further within/for myself as it has many aspects in it I may not have directly recognized as jeaulousy, however it has a destructive energy in it.

The cool part of this small situation and my interpretation playing out, is that in doing so and taking the responsibility and sharing about it while walking, it is giving a more equal standing with who I am sharing this, as it gives an insight of what I walk inside myself and then shows how we are all having similar challenges within ourselves with facing our own interpretations and emotions coming up. I find this gives for each who is involved, more space to understand oneself and each other without going into judgements.

More challenges to come, however also cool to recognize the progress within self and each other.

I can truly say that what I am now writing about is the result of walking the Desteni I process for years now, where in I actually can see a ‘mind-construct’ playing out within myself as something that I have learned to walk within the writings in the lessons and in the blogs as well (and what I am still doing). It is an effective way of getting to know myself in who I am in my mind and how my mind-being-body relationship is existing and influencing me every day and then being able to take responsibility for myself in this as in learning to give myself direction within and as this internal relationships in a way that is considering and caring the life within and without.

For who is interested check it out: Desteni I process courses


Proces van zelfverandering:
http://desteniiprocess.com/courses
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY(Ook in het Nederlands!)

Zelfeducatie free:
https://eqafe.com/free
www.desteni.org
De Kronieken van Jezus

Journey to Life – Reis naar Leven:
https://nl.gravatar.com/ingridschaefer1
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
Ingrid’s Desteni Witness Blog
Facebook:
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
https://www.facebook.com/groups/326696524041028/

The Secret to Self-Realisation:

http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/02/day-311-secret-to-self-realisation.html

Proces van wereldverandering:
http://basisinkomenpartij.nl/

Uil forgive