Dag 556 – Vogelgriep en preventief ruimen

kippen

De woorden ‘preventief ruimen’ zou ik in eerste instantie associëren met het preventief leegmaken van een bepaalde ruimte, een evacuatie omdat de ruimte niet langer veilig is voor het leven in deze ruimte. In verband met de vogelgriep houdt preventief ruimen in dat er preventief (dus er is geen vogelgriep geconstateerd maar het is een risicogebied) talloze kippen gedood worden dus het ‘leven’ van en als dieren wordt preventief geruimd om te voorkomen dat mensen ziek worden en eventueel het leven geven. Oftewel het leven van de dieren wordt – preventief – geruimd in een poging het leven van mensen te beschermen. Dat is vreemd. Vervreemd van Leven alsof leven in en als een dier iets anders omvat dan leven in en als een mens.

Deze kippen zijn in eerste instantie ‘in leven’ gebracht ten behoeve van voedsel voor de mens waarbij het leven van de dieren niet in overweging wordt genomen binnen de omstandigheden waarin ze leven. Het is een situatie die een groot risico met zich meebrengt op verspreiding van virussen doordat er vele kippen op een veel te kleine omgeving zitten met voedsel dat alleen bedoeld is om zo snel mogelijk ‘vet’ te worden voor consumptie. Feitelijk wordt het leven van de mens ook niet in overweging genomen hierin al denken we van wel – echter hetgeen we toestaan naar het leven van de kippen, staan we toe naar het leven in en als onszelf. We creëren als mens een risicovolle situatie met consequenties, die we vervolgens en zogenaamd ‘preventief’ gaan ‘opruimen’. Echter we zien niet in hoe we de situatie zelf gecreëerd hebben. Als we werkelijk preventief zouden werken, zouden we het leven en de leefomstandigheden van de kippen in overweging nemen en hierbinnen zien hoe dit te combineren is met de voedselbehoeften van de mens zoals we op dit moment bestaan.

Stel je voor dat we bij het uitbreken van een griepvirus onder de mensen ‘preventief gaan ruimen’ en hele volksstammen zouden doden ter bescherming van andere mensen of nog mooier, ter bescherming van dieren. Dat zouden we een schandaal vinden. We staan wel toe dat dit met kippen gebeurt.

Hierin zitten natuurlijk veel punten verbonden die een oplossing nodig hebben om te voorkomen dat we situaties creëren waarin de vogelgriep zoveel invloed kan hebben op het leven van vele wezens. Te noemen de voedselproductie, voedselkwaliteit, ongelijke geldverdeling wat leidt tot het kopen van ‘goedkoop’ voedsel wat ten koste gaat van de kwaliteit van zowel het leven van de dieren als het leven van de mens, educatie over voeding, educatie over het ontstaan van virussen en preventie hierin, educatie over de soort voeding die ieder individu nodig heeft om zijn/haar lichaam te ondersteunen, dierenwelzijn, de ongelijkheid ten opzichte van dieren vanuit de mens.

Deze onderwerpen zijn – vreemd genoeg – nooit werkelijk en diepgaand onderzocht. We blijven zogenaamd ‘preventief ruimen’ als er een epidemie onder dieren uitbreekt zonder werkelijk en diepgaand te onderzoeken hoe dit steeds kan ontstaan en hier vandaan te voorkomen dat er een epidemie uitbreekt, dit toegepast op een manier die al het leven in overweging neemt.

Hierbij – vreemd genoeg – zien we ook niet verder hoe het komt dat we dit, als mens zijnde, steeds opnieuw toestaan in de wereld en zoeken we niet naar werkelijke, blijvende oplossingen die het beste zijn voor iedereen, voor al het leven. Dus inclusief ons eigen leven. Denken we werkelijk dat het voor ons het beste is om op deze manier vlees tot ons te nemen? We zijn behoorlijk van onszelf als leven vervreemd.

Het zal nijpender worden. Het fysiek zal meer en meer gaan tonen dat het onacceptabel is hoe we met leven – binnenin onszelf en buiten onszelf – omgaan. De tijd ‘raakt op’ die we nog hebben om het tij te keren tot werkelijke zorgzaamheid voor mens, dier, plant, aarde, in overweging van het geheel.

Laten we deel zijn van de oplossing en de mogelijkhedenonderzoeken, onszelf ondersteunen in verandering in samenwerking met anderen die willen veranderen. Doe dit voor iets dat je diep raakt en begin hiermee als motivatie om jezelf ertoe te zetten om deze waanzin te stoppen, binnenin zelf en buiten zelf:

Desteni I Process

De Weg Vooruit is Politiek

moet-u-weten-uitbraak-van-besmettelijke-vogelgriepAnimal’s Life Review Series

Zacque – Meat and Me

The Evolution of Viruses – Reptilians – Part 243

The Evolution of the Common Cold – 2013 – Future of Consciousness – Part 44

Memories in Your Body – Quantum Systemization – Part 63

——————————————————————————

Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
Leefbaar Inkomen Gegarandeerd:
https://www.facebook.com/BasisinkomenGegarandeerdDoorEqualLifeFoundation
Equal Life Foundation:
https://www.facebook.com/EqualLifeFoundation
Proces van zelfverandering:

www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
www.desteni.org
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/
Zelfvergeving als Toegift aan jeZelf:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/05/20/dag-299-zelfvergeving-als-toegift-aan-jezelf/

Dag 121 – Stroperij en ander dierenmisbruik

Ik zit de getallen en berichten over dierenstroperij te bekijken. het is schokkend, en tegelijkertijd onvoorstelbaar. Er is al zoveel kapot gemaakt, en nog steeds is er nog ‘over’ op aarde om dagelijks nog zoveel kapot te maken. Dit maakt het onvoorstelbaar hoeveel de aarde ter beschikking heeft (gehad), en hoe ongelooflijk veel wij als mens kapot hebben gemaakt en maken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me niet voor te kunnen stellen dat er zoveel leven op aarde is en dat we zoveel leven op aarde hebben stuk gemaakt en stuk maken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb pijn en verdriet te ervaren over het stukmaken wat we dagelijks als mens doen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te kunnen geloven dat we als mens zoveel stuk maken zonder enige scrupule.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb zelf ook dagelijks visolie gebruik en ruime hoeveelheden verkoop, waarin ik mijn eigen gezondheid en mijn baan voor laat gaan op mijn twijfels over het verbruik hiervan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mijn eigen gezondheid en mijn baan voor te laten gaan op het verbruik van een product waar dieren in verwerkt worden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet precies te weten hoe te staan in het verbruik van dierlijke producten waar dieren voor gedood worden, ook niet binnen een gelijk geld systeem.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb een neiging tot opgeven te ervaren als ik de enorme schaal zie waarop het misbruik op aarde plaats vindt waarin ik zelf meedoe in een bepaalde mate.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te ervaren alsof ik het enorme verdriet van al het misbruik op aarde niet kan aanzien door de enorme overlading aan emoties.

Ik stel mezelf ten doel te blijven schrijven en zelfvergeven waarin ik voor een leven in eenheid en gelijkheid op aarde voor alle leven sta, waarin vanuit dit startpunt een oplossing gevonden kan worden voor het enorme verbruik van producten waar dieren in verwerkt worden.

Ik stel mezelf ten doel de emoties als verdriet als reactie op het dierenleed/misbruik op aarde te stoppen, te ademen en zelfvergevingen toe te passen waar nodig. In een emotie van verdriet heeft niemand iets aan me, ook de dieren niet. In een emotie van verdriet houd ik mezelf als emotie van verdriet in stand doordat ik niets toepas behalve verdrietig zijn. Dit is niet effectief.

Ik stel mezelf ten doel mezelf en de ander te zien op aarde zoals we zijn als misbruikers als mens als mindsysteem en hierin gelijk te gaan staan door het toepassen van zelfvergevingenen en zelfcorrecties.

Ik stel mezelf ten doel mezelf door te duwen in het onder ogen zien van mezelf en de ander als on-aardig mens, hoe moeilijk/pijnlijk ook, hoe langzaam ook, adem voor adem.

Ik stel mezelf ten doel te stoppen met participatie in/als mindsysteem en niet te stoppen met het proces van schrijven tot het nulpunt, waarin laatste geen optie is, er is geen weg terug.

Ik stel mezelf ten doel dag voor dag de punten op te pakken en het klein te houden zodat ik niet overweldigd word door een ervaring van onmogelijkheid, maar het mogelijk maak voor mezelf om te veranderen in de kleine punten en zo het zelfvertrouwen te vergroten in de kleine veranderingen.

Ik realiseer me dat het mindsysteem voedingsmiddelen/nutrienten vraagt en deze in hoog tempo verbruikt, wat we compenseren met het nuttigen van dierlijke producten. Zolang ik functioneer als mindsysteem blijf ik in een mate die ondersteunend is voor het fysiek de dierlijke producten gebruiken, niet meer dan nodig waarin ik zoveel mogelijk let op waar en hoe het dier geleefd heeft die hierin is verwerkt. Ik realiseer me dat dit geen gelijkheid is; hoe is de gelijkheid als het dier leeft voor mij als voeding zonder inspraak hierin? Maar het is op het moment het beste wat ik kan doen, onderwijl mezelf bevrijdende van de mindconstructies zodat ik in het fysiek tot leven kan komen en minder voedsel onnodig verbruik, en eventueel een stem kan worden voor de dieren die niet kunnen spreken in woorden die wij verstaan.

Uil

Olifant

Schaap

Walvis

—————————————————————————————————

Proces van zelfverandering:
www.desteniiprocess.com
Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie waarin financiele ondersteuning voor een wereld in gelijkheid:
www.eqafe.com
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life