Dag 708 – Wat sta ik toe in vermoeidheid?

masker blauw

Dag 707 – Lichamelijk ongemak en vermoeidheid

In de week na het schrijven van dit blog, blijf ik onderzoeken wat er in mij speelt rondom vermoeidheid en lichamelijk ongemak. En op een ochtend, na een gesprek over ditzelfde onderwerp, zie ik iets wat ik langzaam aan, door de tijd heen, heb toegestaan in het (fysiek) ervaren van vermoeidheid en lichamelijk ongemak.

In eerste instantie heb ik mezelf altijd erg veel gepushed om dingen aan te pakken, door te zetten, of ik ‘zin’ had of niet, of ik het ‘spannend’ vond of niet, ik deed het gewoon. Ik had hier ook de fysieke kracht voor en dit ‘doorduwen’ gaf een zekere beweging voorwaards. Totdat ik fysiek geblesseerd raakte, ik niet de juiste ondersteuning heb gezocht en van hieraf aan, fysiek aan kracht inleverde.

Hierin heb ik mezelf geleerd om juist zachter voor mezelf te zijn en niet steeds maar door te duwen maar rust te nemen, tijd te nemen. Echter wat ik me realiseer, is dat ik in dit ‘rust en tijd’ nemen en me ‘moe en/of fysiek ongemakkelijk voelen’ tevens een patroon heb ontwikkeld waarin ik neig de moeheid en/of het fysieke ongemak als excuus te gebruiken om dingen niet te hoeven doen of ‘minder’ te doen, mezelf niet tot het uiterste te pushen (dit omdat als ik dat bleef doen met mijn fysieke klachten een aantal jaren geleden, ik mezelf teveel vermoeide en bleseerde wat ik pas achteraf bemerkte).

Terwijl, als ik wel dingen doe, merk ik nog steeds een ‘hardheid’ in mezelf van het doorduwen. Dus, de zachtheid in mezelf pas ik toe op een manier die niet geheel effectief is, namelijk door mezelf toe te staan minder te doen, in plaats van hetgeen ik doe, met zachtheid uit te voeren en in plaats van de zachtheid in en naar mezelf te ontwikkelen terwijl ik mezelf push om voorbij mijn eigen ‘begrenzingen’ te komen.

Wordt vervolgd.

blue fethers

What is it about fear that can make it so overwhelming?

What is the effect of fear energy on your mind, being and body?

How can you support yourself to change your experience in relation to fear so that you can stand as the directive principle regardless of the energy experience?

The Nature of Fear (youtube)


Proces van zelfverandering:
http://desteniiprocess.com/courses
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY (Ook in het Nederlands!)

Zelfeducatie free:
https://eqafe.com/free
www.desteni.org
De Kronieken van Jezus

Journey to Life – Reis naar Leven:
https://nl.gravatar.com/ingridschaefer1
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
Ingrid’s Desteni Witness Blog
Facebook:
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
https://www.facebook.com/groups/326696524041028/

The Secret to Self-Realisation:

http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/02/day-311-secret-to-self-realisation.html

Proces van wereldverandering:
http://basisinkomenpartij.nl/

Uil forgive

Dag 491 – Hoe gebruik ik een punt van ‘tegenhouden’ als zelfondersteuning?

canstock6786384-slakVandaag zie ik in mezelf op de achtergrond een gedachte of eigenlijk een algehele ervaring van ‘het gaat me toch niet lukken’ of van een ‘opgeven voordat ik begonnen ben’ in en als een ervaring van ‘het heeft toch geen zin’. Het zijn geen rechtstreeks zichtbare gedachten, het is hoe ik algemeen besta, deze ervaring bestaat in en als mij op de achtergrond. Het beneemt me de adem merk ik nu. Het is een mechanisme van tegenhouden in en als de geest, een terughouden, een ‘begin er maar niet aan’, een op veilige gronden blijven, welke niet werkelijk gegrond is maar eerder ‘vastgezet’ als veilige overtuiging in en als de geest.

Vervolgens zie ik mezelf boos willen worden op mezelf vanuit een oud patroon van machteloosheid ten opzichte van dit patroon en benader ik het alsof het afgescheiden bestaat van mij, alsof ‘iemand anders mij dit aandoet’ en dus zie ik ‘de geest’ als afgescheiden van mij in plaats van als een onderdeel van en als mezelf, als hoe ik besta/bestaan heb en dus wie ik ben op dit moment.

Dus ja, het is een ‘tegenhouden’ wat opkomt, echter waarom komt dit op? Er boos op worden heeft geen zin, ik kan er beter in gaan zien en dan bekijken hoe ik mezelf hierin kan ondersteunen. Wat laat dit me zien? Waarom houd ik in hier? Zijn er misschien gebieden onvoldoende onderzocht en wil ik iets doorduwen in en als mezelf zonder ieder detail te wandelen? Zonder onvoldoende grondig onderzoek is er geen grond om op te stappen, om op voort te wandelen. Dus ik ga vertragen, mogelijkheden onderzoeken, patronen in mezelf zien en zelfvergeven, adem voor adem. En bekijken waarom ik onvoldoende onderzoek doe en ook hierop zelfvergevingen toepassen. Waarin ik me ‘gaandeweg’ corrigeer, in en als woorden en vervolgens in en als de fysieke werkelijkheid.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf door te duwen zonder voldoende en uitgebreid onderzoek in detail wat inhoudt dat ik mezelf door duw in en als de geest waarin ik een angst genereer in en als mezelf, voor mezelf in dit tegenhouden welke ik in feite zelf manifesteer door in eerste instantie de angst dat ‘iets niet gaat lukken’, welke ik ook zelf manifesteer door iets ‘te willen laten lukken’ en door niet fysiek te wandelen adem voor adem, stap voor stap, in en als zelfonderzoek en evenzo in en als fysiek onderzoek in realiteit op mogelijkheden door toepassing van communicatie, waarneming en gezond verstand.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb in mezelf een weerstand als angst te manifesteren op fysiek niveau in en als de geest en vervolgens angst te gaan ervaren voor deze zelfmanifestatie van fysieke weerstand.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf te manifesteren in en als angst, gemanifesteerd op fysiek niveau dus in en als mijn fysiek en vervolgens mezelf in en als de fysiek gemanifesteerde weerstand te vrezen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf te vrezen in en als de fysiek gemanifesteerde weerstand.

Als en wanneer ik mezelf zie participeren in een ervaring van doorduwen in en als de geest zonder volledig onderzoek op fysieke mogelijkheden, dan stop ik, ik adem.

Ik realiseer me dat ik me in een startpunt van angst bevind als angst dat ‘iets niet gaat lukken’ en dus wil ik het zo snel mogelijk doorduwen, bevestigen als het ware in en als de geest, waarin ik mezelf bevestig, vastzet in en als de geest, in plaats van mezelf te gronden in en als het fysiek en fysieke stappen te maken en te onderzoeken in detail wat de mogelijkheden zijn en wat de onmogelijkheden zijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb angst te ervaren voor eventuele onmogelijkheden en dus stop ik liever mijn hoofd in het zand en ga duwen in en als de geest.

Ik realiseer me dat werkelijk fysiek onderzoek tijd inneemt en dus dat er geduld nodig is, geduld en doorzettingsvermogen met toepassing van gezond verstand, waarin ik aanwezig ben, blijf en/of mezelf terugbreng in en als de adem, keer op keer, in en als zelfvertrouwen en alleen hierin zal ik vertrouwen opbouwen in en als mezelf en mezelf hierin gronden en dus mijn ‘leven’ gronden zoals ik mezelf grond in en als Leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mijn zelfvertrouwen te willen bouwen op ‘mijn leven’ als op leefomstandigheden in plaats van uit te breiden vanuit en in zelfvertrouwen in afstemming met de fysieke mogelijkheden in het moment en zo mezelf – en dus ‘mijn leven’ te gronden in en als Leven.

Ik stel mezelf ten doel mezelf te vertragen in en als de adem in en als de realisatie dat wat hier aanwezig is, werkelijk is en dat ik van hieruit kan uitbreiden.

Ik stel mezelf ten doel zelfvertrouwen op te bouwen in en als mezelf, in en als Leven en hierop ‘mijn leven’ uit te breiden, onafhankelijk van wat anderen wel of niet doen buiten mij maar wel in overweging van wat anderen wel of niet doen buiten mij.

Ik realiseer me dat hierin de communicatie ontstaat, in deze overweging van wat wel of niet plaats vindt. Hierin komt er een interactie tot stand, een afstemmen, een samenwerken zonder mijn eigen grond te verliezen door te blijven staan in het uitgangspunt van wat het beste is, wat praktisch is, wat mogelijk is, wat ik wil, wat een ander wil waarin deze wil in overeenstemming is of wordt gebracht met praktische mogelijkheden die het beste zijn voor Leven in en als zelf als alles als iedereen.

Ik realiseer me dat een uitgangspunt in en als de geest star is, onwrikbaar en geen ruimte laat voor overeenstemming, afstemming, interactie, communicatie aangezien (ik als) de geest mijn uitgangspunt in eigenbelang zal verdedigen zonder nog te zien of dit werkelijk het beste is, voor mezelf en alle betrokkenen in en als Leven.

Ik stel mezelf ten doel te wandelen in communicatie en interactie in overweging van Leven als wat het beste is, wat praktisch mogelijk is zonder iets of iemand te schaden waarin ik me realiseer dat dit het beste is voor mijzelf en dat er dan geen reden is voor angst voor verlies welke slechts verlies betreft van een idee of aanname in en als de geest.

Ik stel mezelf ten doel mezelf af te stemmen op wat hier aanwezig is in overweging van (de zelfwil van) alle betrokkenen in en als het uitgangspunt van ondersteuning van en als Leven in en als het fysiek.

Ik stel mezelf ten doel mezelf af te stemmen op het fysieke tempo in en als geduld in en als de realisatie dat het fysiek geen haast heeft en tevens geen reden heeft om zichzelf tegen te houden dus in beweging is en blijft en dus, als ik een tegenhouden bemerk in en als mijn fysiek, weet ik dat ik participeer en/of geparticipeerd heb in een geestbewustzijnspatroon welke ik nader ga onderzoeken door middel van de toepassing van schrijven, zelfvergeving en zelfcorrectie in en als de adem.

Ik stel mezelf ten doel mezelf werkelijk te vergeven en omarmen in de angst en manifestatie van ‘doorduwen en tegenhouden’ in en als de geest en zo zelfverantwoordelijkheid te nemen voor en als mezelf hierin in hoe ik besta in deze gebieden.

slak

The Spirituality of the Snail – Part 1

——————————————————————————————————————-

Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
Leefbaar Inkomen Gegarandeerd:
https://www.facebook.com/BasisinkomenGegarandeerdDoorEqualLifeFoundation
Equal Life Foundation:
https://www.facebook.com/EqualLifeFoundation
Proces van zelfverandering:

www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
www.desteni.org
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/
Zelfvergeving als Toegift aan jeZelf:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/05/20/dag-299-zelfvergeving-als-toegift-aan-jezelf/