Dag 813 – Het fysieke, tastbare van de natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde staat dicht bij de natuur, dicht bij het lichaam. Het is bijna 20 jaar geleden dat ik de studie natuurgeneeskunde afrondde en het vak op zichzelf – ‘natuurgeneeskunde’ – als vak binnen de overkoepelende noemer van ‘natuurgeneeskunde’ als gehele opleiding en benadering van het helen van het lichaam – vond ik fascinerend en tegelijkertijd kon ik het niet helemaal vatten. Ik zag de wetten, de waarheid maar kon het niet werkelijk eigen maken.

Nu 20 jaar later begin ik het tastbare van natuurgeneeskunde als vak op zich en het fysieke in de brede zin van het woord van de natuurgeneeskunde als geheel, langzaam eigen te maken. Het vak houdt onder meer de praktische toepassingen in zoals massage, koppen zetten, vasten, hydrotherapie, pakkingen, de leverreinigingskuur, klisma’s en ja, de braakkuur hebben we ook onderwezen gekregen en gepraktiseerd tijdens de vastenkuur. Al dat soort werkelijk lichamelijke toepassingen, enigszins ‘spartaans’ en dus niet zo snel geliefd bij het grote publiek – en zelfs niet bij het kleine publiek van enthousiaste studenten op de opleiding natuurgeneeskunde lol. Toch was het de richting die ik koos, samen met de hoofdvakken fytotherapie, voeding en iriscopie. (De twee andere te kiezen richtingen waren homeopathie en TCM/acupunctuur).

De basistheorie van natuurgeneeskunde en de fysieke wetten, is fascinerend en zo vol gezond verstand. Het werkt onder andere met het Reckeweg systeem waarin een klacht, zo niet op de juiste manier geheeld, onderduikt of onderdrukt wordt in het lichaam naar een diepere laag/fase. Zo zijn er drie oppervlakkige fasen die in de ‘vloeistoffen’ plaatsvindt en welke het meest eenvoudig zijn op te pakken en drie diepere fasen waarin het zich nestelt op cel niveau – en dus lastiger om waar te nemen en naar de oppervlakte te halen; denk bijvoorbeeld aan kanker, dit ontstaat niet over één nacht ijs. De natuurgeneeskunde als geheel, ondersteunt het lichaam om dit proces van binnen naar buiten als heling, zelf te kunnen uitvoeren. Alle middelen en aanpakken zijn er om hierin te ondersteunen; ieder op een verschillende wijze.

Het lijkt me dat dit eigenlijk logisch klinkt voor een ieder en dat het tevens klinkt als een enige, werkelijke en langdurige manier van heling/ondersteuning. Zo vol gezond verstand en praktische aanpak. Zo vol van begrip van en respect voor het lichaam als geheel en voor het aanwezige leven als geheel; zo Integer (hierin gelijk een beknopte herdefinitie van ‘integriteit’). Dit is de basis in mijn zienswijze die ik heb mogen ontvangen binnen een zesjarige studie, iets wat vrij onconventioneel is om dit binnen een opleidingssysteem in deze tijd te doorlopen. Ik zal er ongetwijfeld nog meer over uitweiden want het heeft mijn fascinatie en aandacht sindsdien, van binnen en van buiten.

Terug naar het tastbare en fysieke effect van de ietwat spartaanse / oncomfortabele aanpak van natuurgeneeskunde ansich en het aspect dat ik wil uitlichten. Het was tijdens een recente lever-galreiniging dat ik doorkreeg – 20 jaar na afstuderen! – hoezeer het aansluit op het tempo en de wetten van het fysieke leven en wat tevens de grote weerstand en kleine populariteit duidelijker maakt. Het vraagt namelijk Heel Veel Input van onszelf en vaak wat ongemakkelijke lichamelijke situaties om door te bewegen, zoals het klisma inbrengen, het turen in je ontlasting naar groene brokjes, het drinken van een kopje olijfolie, het vasten voor een halve dag en de vreselijke smaak van bitterzout met diarree tot gevolg. Wat ik hierin naar voren zag komen, is dat de toepassing van de natuurgeneeskunde heel duidelijk weergeeft waar het om gaat in het fysieke leven en waar onze focus nodig is en dat het niet ‘snel’ gaat. Echter het is zeer effectief! Indien grondig en op maat toegepast.

Hierbij een sitenoot dat de natuurgeneeskunde altijd individueel onderzoekt of een bepaalde aanpak passend en ondersteunend is voor een specifiek lichaam en wezen – niet iedere aanpak past bij ieder mens en indien niet goed afgestemd, kan het afdoen aan het welzijn en de fysieke gesteldheid, in plaats van dat het ondersteunt en heling bewerkstelligt.

Dit tastbare, de traagheid, de ongemakkelijke toepassingen, de fysieke handelingen, ik merk dat het mijn lichaam en mijzelf hierin, goed doet; het vertraagt me en maakt me kalmer en brengt rust in mijn lichaam. Het zet de dingen ‘op z’n plek’ als hoe een lichaam hoort te functioneren. Niet in één keer maar stap voor stap en binnen de fysieke mogelijkheden. Het werkt namelijk volgens de fysieke wetten en kent dus geen ‘wonderen’. Het is hard werken zogezegd. Tegelijkertijd brengt het mezelf in contact met mijn lichaam, met hoe mijn organen functioneren en zo vergroot het de intimiteit met mijn eigen lichaam en hierin is de oncomfortabele aanpak dus eigenlijk heel omvattend en zorgzaam. Niets is wat het lijkt.

Dit fysieke en tastbare dient zijn plaats in te nemen binnen het leven hier op aarde – het omvat en behoudt het leven als het ware. Zonder dit lichamelijke aspect, zou leven op aarde niet mogelijk zijn. Hoe we dan met zoveel weerstand hierin bestaan, dat zou op z’n minst vragen moeten oproepen binnen ieder van ons. Voor een opening in en begrip ten aanzien van deze weerstand binnenin onszelf raad ik Desteni I Process aan of de Eqafe-store. Dit is voor mij waar alles samenkomt en waardoor ik het fysieke, het tastbare van de natuurgeneeskunde op een dieper niveau kan gaan begrijpen en integreren. De natuurgeneeskunde zoals het van oudsher is doorgekomen bevat namelijk niet alle aspecten en antwoorden ten aanzien van de integratie van geest/mind, lichaam en wezenlijkheid en hoe we hier zo gekomen zijn met z’n allen. Echter vrijwel alles uit de natuurgeneeskunde is bruikbaar, ter ondersteuning van leven als geheel, aangezien het samenwerkt met de fysieke wetten.


Proces van zelfverandering:
http://desteniiprocess.com/courses
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY (Ook in het Nederlands!)

Zelfeducatie free:
https://eqafe.com/free
www.desteni.org
De Kronieken van Jezus

Journey to Life – Reis naar Leven:
https://nl.gravatar.com/ingridschaefer1
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
Ingrid’s Desteni Witness Blog
Facebook:
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
https://www.facebook.com/groups/326696524041028/

The Secret to Self-Realisation:

http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/02/day-311-secret-to-self-realisation.html

Proces van wereldverandering:
http://basisinkomenpartij.nl/

Uil forgive

Dag 672 – My body-being-mind awareness speaking

leuke-plaatjes-mensen-organen-792827455

I have asked for an individualised interview through the Portal with my physical body and especially with my large intestine, so that I can understand more what is going on within my physical body and use symptoms as support for myself to walk through certain patterns within the mind consciousness system in/as myself.

“My large intestine is speaking in the fore-ground but my whole mind-being-body awareness on a very deep level comes through to explain how this interrelated connection is set up within/as me. All my organs are under pressure in different ways and this has been so for most of my life because of the emotional suppressed transferences.”

“Each time I access an emotion or feeling this gets discharged, channeled, layered, stored in the physical body. Within most people, the emotional and feeling energy gets channeled through the ‘muscle energy highways’ through the muscles and through the veins of the physical body. So for most people the mind consciousness energy moves through the muscles. This is so because the muscle tissue is strong and more absorbant, detailed and specific in its structure and geomatry to absorb, channel, discharge, layer, move the mind-consciousness energy as one access it in real time moments. Like networks and train-tracks in the muscle tissue group of the physical body.”

“Within my physical body, my mind did not set up my emotional and feeling energy bodies movements and channeling and networking and absorbtion through the muscle groups but through the organs. The heart, intestines, stomach, bladder, kidneys, liver are doing the work that the rest of my body should actually be doing. It is a generational thing, meaning that there are some people within my past generations who have also had this problem. It is not life threathening and it allowed me to on an early age have an awareness of my emotional and feeling energy and where in I do get emotional but not allow myself to be too much overwhelmed or pulled into emotions and feelings, but am quickly able to slow myself down and look at things with clarity.  So this one could call a ‘gift in disguise’.”

“The physical consequense of this ‘set up’ is that my organs have been most of my life a bit under pressure –  but throughout my life, my body reasonably adapted; it strengthened my intestines, heart, organs. As explained has my muscle tissue not been used as a ‘muscle energy highway’ and because of not being used for this, the muscle tissue deteriorated to some degree; this because a lot of muscle development has been preprogrammed to be in line with the development and evolution of the mind where the muscles are normally be used by the mind consciousness system (and so ‘strengthening’ in a way). This is causing for the rest of my muscles and physical body to be and feel more ‘weak’ or less strong.”

This first part of the interview is clarifying a lot of what I am walking from about the age of 16 (I am 42, almost 43 at the moment). I have taken on everything I could to investigate and support my organs, all related within the area of natural medicine and I am still working in this environment. I did not know of this set up as how it is described within the interview. But I did notice that ‘something was not as how it should be’ when I looked at my physical condition and this in relation to my life in general. I did find out pretty early that certain organ manifestations were related to emotional experiences and I noticed in some degree the suppression there of within myself; I also found out later in life that feeling experiences influenced me physically very much so I could not allow myself to really dive into feelings as for example are coming up in a so called ‘love relationship’ as I could phycically not handle the energy within my body for let’s say more than a week. So I often was within situations where I or the other stopped this relationship-process somehow. Which in itself I saw as a pattern and that bothered me a lot, because I did not really nor completely understand how I could support myself through.

With the natural medicine and food alignments I have through the years found ways to support, strengthen and stabilize my organs more or less (where in my physical condition and some organs had been weakened pretty much in my late twenties and begin thirties) but during this I noticed that there was a mind-influence that I could not get a hold on and so, the physical support is only ‘working’ to some degree. I did see a direct relation with symptoms within my organs and what I did not understood, is how I could have so much physical influence of my mind and others not, while of course I have my emotional patterns as everyone else, but I did not see them as so much more extensive than others, but sometimes started to believe that they are in someway. So this is all creating extra energy again of reacting to what happens within my body without really understanding how it works. Which is influencing my organs again, etc.

I do see now why I saw the mind-body relationship direclty within myself. I did not understand how it could not be recognized by many others because within myself, it was obvious existing. I do now understand how this can be set up differently. Standing up and finding solutions for what we sense in a way, is however another story. I can describe it now as that I need my own beingness-direction here and I can only find myself within and while walking through the mind and learn how I have manifested this within my physical body. We all have things within ourselves that we do ‘sense’ but cannot see completely by ourself alone. The information given within this interview is one example of this. I do need support in this and so has everyone points where support from others is needed.

When I started walking the Desteni I Process, I noticed to have finally found a structure and support to really get to know and support myself within this trinity of the mind-being-body relationship and I continue walking this until it is done, for myself and others. But only now with the information of my mind-being-body awareness itself on a very deep level through the Portal, I do understand why I physically experience myself as how I do. It supports me to accept the physical consequenses and I do no longer need to ‘blame’ myself for it – something that I could not really forgive myself for because I did not really understand the set up within my body and how it is related to my physical condition and mind patterns.

So, I have a new starting-point to walk from now within this mind-being-body interconnectedness; things that I could not really place into context are opening up and I am grateful for this – where in my organs will be of support to walk through different personality systems. In the second part of the interview, the large intestine is giving more detailed information of personality systems related to this organ, which is something that I need to take on at the moment. I will not expand on this here as it is something that I first need to investigate, forgive and walk through for myself.

At the same time I will move on with the physical support and alignment as how I have learned myself to do throughout the years as a physical basic-platform. I do no longer need to worry about why my muscles are not really building up but will see if I can keep them stable and in form as they are and how I am already doing, to keep on walking my life and process in/as the physical on earth.

So for whomever is having questions that you would like to see clarified as a support to understand (and so forgive) yourself and your physical body, I can really suggest an individualised or private interview through the Portal. This combined with walking the Desteni I Process as self-support to start walking with and through your mind, into the physical body. As a way to start walking towards and standing up in oneness and equality with and as Life as a whole.

And to learn that we are able to support ourselves and each other within this, that we are able to change within and as ourselves to what is best for all, slowly, together yet alone, alone yet together, if we are willing to do so. The ones who are reading this blog, are most likely belonging to the group of people that do have the possibility to already start, this with regards to our position in this world and related to money and basic needs providence.

I find it the greatest gift to learn how to support myself and stand together with others within this. Will it be challenging? Yes. For sure. For myself I can say, it is as challenging as what I had to walk before, alone with myself and only a few others and it is only getting better while I understand more and more of myself and because of walking with already many others around the world who have made the same decission to do so. Within this I am an example that one is able to face oneself within one’s emotions without getting lost in it. I have faced pretty much of it and still need to open up all the things I have suppressed. A process that my organs will support me with.

Desteni I Process Lite

Eqafe-store free

Full mind consciousness being awareness back to basics

Mind, Consciousness, Being & Awareness – Back to Basics

Disclaimer:

This blog does in no way contain a medical advise. With unclarity about a condition – physically or mentally – always contact a practioner/specialist/doctor in the related area to get the support you need and from here, see how you can additionally walk your own process to get to know and support yourself in relation to your own body and mind.

————————————————————————————————————————–

Proces van zelfverandering:
http://desteniiprocess.com/courses
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY (Ook in het Nederlands!)

Zelfeducatie free:
https://eqafe.com/free
www.desteni.org
De Kronieken van Jezus

Journey to Life – Reis naar Leven:
https://nl.gravatar.com/ingridschaefer1
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
Ingrid’s Desteni Witness Blog
Facebook:
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
https://www.facebook.com/groups/326696524041028/

The Secret to Self-Realisation:

http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/02/day-311-secret-to-self-realisation.html

Proces van wereldverandering:
http://bigpolitiek.blogspot.nl/
http://livingincome.me/wiki/The_Living_Income_Guaranteed_Proposal
Facebook:
https://www.facebook.com/BasisinkomenGegarandeerdDoorEqualLifeFoundation

Uil forgive