Dag 405 – Verwachting van financiele steun

Ik zie in mezelf hoe ik er vanuit ben gegaan dat bijvoorbeeld mijn ouders mij financieel steunen (wat ze veel hebben gedaan en nog af en toe doen) en ondertussen bezie ik mezelf als minderwaardig doordat ik maar net of net niet voldoende geld ‘verdien’ om rond te komen en me hierin en hierom in eniger mate afhankelijk opstel van in dit geval mijn ouders.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb ervan uit te gaan dat mijn ouders mij financieel steunen en dat zij dat graag doen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb er vanuit te gaan dat mijn ouders mij financieel zullen steunen en dat zij dit graag doen omdat ik toch hun dochter ben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb er vanuit te gaan dat ‘graag doen’ en ‘dochter’ een eenheid vormen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb met twee maten te meten op die vierkante meter, waarin ik aan de ene kant gebruik wil maken van hun ‘loyaliteit jegens hun dochter’ en aan de ander kant gelijk wil staan dus niet in de rol als dochter.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb gelijk te gaan staan als mezelf jegens mijn ouders door mijn afhankelijkheid van geld en angst hierin om onvoldoende geld bij elkaar te krijgen om van te leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf als minderwaardig te zien door deze ongelijke houding in en als afhankelijkheid binnenin mezelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb walging te ervaren (= angst = een gedachte = oordeel) binnenin mezelf ten opzichte van mezelf, in mijn tweeslachtigheid ten aanzien van mijn ouders in en als manipulatie in en als de geest gerelateerd aan geld.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf te laten leiden door de waarde van de geest van binnen als/door geld van buiten, in plaats van mezelf richting te geven in en als leven in gelijkheid en zelfwaardigheid.

Zelfcorrecties volgen

DAY 1: Who I Am as Money

—————————————————————————————————————

Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
Leefbaar Inkomen Gegarandeerd:
www.facebook.com/BasisinkomenGegarandeerdDoorEqualLifeFoundation
Equal Life Foundation:
https://www.facebook.com/EqualLifeFoundation
Proces van zelfverandering:

www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
www.desteni.org
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/
Zelfvergeving als Toegift aan jeZelf:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/05/20/dag-299-zelfvergeving-als-toegift-aan-jezelf/

Dag 389 – Natuurlijke geneesmiddelen en de gezondheidsclaims – wat is er gaande?

Fytotherapie_3

Er is een petitie gaande ten aanzien van het proces in Europa om veel verschillende claims op zogenaamde natuurlijke geneesmiddelen en voedingssupplementen te verbieden.

http://www.grundrecht-gesundheit.de/support-our-petition/

Een opname van een aantal potjes met preparaten bedoeld voor fytotherapie.

Waar het hier om gaat, is om het verbieden van de claims, dus van de teksten op de producten. Er mag op het product, dus niet meer zoveel genoemd worden waarvoor het te gebruiken is. Het gaat hier dus niet om het verbieden van de producten zelf. Wat echter het gevolg is, is dat veel kleinere producenten onvoldoende geld hebben om hun etiketten te vervangen en aan te passen aan de nieuwe wetgevingen, waardoor deze niet langer hun producten op de markt kunnen brengen, of dat Amerikaanse producten met claims die in Europa verboden worden, niet langer via de officiele kanalen verkocht mogen worden in Europa. Het betreft via deze weg door het verbieden van zogenaamde ‘gezondheidclaims’, dus een inperking van de natuurlijke producten ter ondersteuning van de fysieke gesteldheid.

Er zijn ook een aantal grote producenten, die voldoende geld hebben om etiketten aan te passen, en tevens heeft een van de grootste producenten, met zeer werkzame producten die uitgebreid onderbouwd zijn door onderzoek, nog nooit gewerkt met claims op hun producten. Dit geeft aan, dat de claims niet perse nodig zijn.

Ik heb zelf gemerkt (als verkoper van de producten op het gebied van vitaminen, mineralen, planten, sportondersteuning etc en geschoold in de meer traditionele natuurgeneeskunde/fytotherapie) dat claims vaak tegen kunnen werken, aangezien een werking van bijvoorbeeld een plant, niet in 5 woorden kan worden samengevat. Dus er wordt  1 claim op het product gezet, en als het dan een passend geneesmiddel als plant is voor mensen met een (iets) ander ‘klachtenbeeld’ dan op het etiket staat, is het bijna niet mogelijk om duidelijk te maken aan deze persoon dat het voor meer doeleinden gebruikt kan worden, aangezien alleen de claim gelezen wordt en er niet langer geluisterd wordt naar wat er gezegd wordt, of als er geluisterd wordt, wordt het niet ‘geloofd’. Dit komt doordat we totaal gebrainwashed zijn door al deze ‘reclameteksten’ die we automatisch geloven. Dus, het weghalen van de claims, is niet het probleem ansich. Het weghalen van de claims wordt gebruikt om de bekendbaarheid van de natuurlijke geneesmiddelen en voedingssupplementen, als planten, vitaminen, mineralen, te vertragen. Want het gebruik hiervan is in opkomst, en met de grote verspreiding door firma’s die wel in de maatschappij kunnen blijven staan, doordat er geld beschikbaar is, is dit niet meer werkelijk te stoppen. Dus wat wordt er gedaan, er wordt geprobeerd de woorden te verbieden, als enige mogelijkheid om de bekendheid te vertragen.

Waarom wordt de bekendheid van natuurlijke geneesmiddelen en voedingssupplementen vertraagd? Omdat werkelijke bekendheid met het gebruik van vitaminen, mineralen, planten en andere producten ter ondersteuning van de fysieke gezondheid, niet gewenst is door de farmacie. De farmacie raakt zo de macht kwijt over de bevolking, de macht als afhankelijkheid van medicijnen, welke medicijnen geen werkelijke remedies zijn, maar symptoombestrijders op het moment dat er al vele consequenties gecreeerd zijn in het fysiek en er alleen nog wat gelapt en geplakt kan worden. Dit geeft onderdrukking van de symptomen als klacht, echter wel met het gevolg van een zogenaamde ‘bijwerking’, welke deels komt doordat het medicijn schade aanricht aan het fysiek – het fysiek kan het medicijn helemaal niet verwerken – en grotendeels, doordat de klacht wederom onderdrukt wordt, zoals al vele jaren gedaan is door de drager en schepper van de klacht – de mens zelf als ‘bewoner’ van het fysiek, totdat het fysiek zegt, ho, nu is het genoeg, nu moet je gaan zien en luisteren naar mij, je kunt me niet langer negeren, onderdrukken, vergiftigen, Uitwonen.

Dus, het werkelijke probleem ligt in oorsprong niet bij het verbieden van de claims op de producten ter ondersteuning van de fysieke gezondheid van de mens, dit is slechts een symptoom, een aanwijzing van het wereldlijke geldsysteem en zijn onderdrukkende werking; het werkelijke probleem ligt hier voorbij. Ik zeg hiermee niet dat de petitie niet getekend moet worden – zeker, teken. Het is echter niet voldoende om verandering te bewerkstelligen, bij lange na niet. Hiervoor zullen we veel verder moeten zien en veel verder moeten gaan dan we ooit voor mogelijk hebben gehouden.

Fytotherapie

De mens weet in het geheel niet, hoe het eigen fysiek functioneert, en hoe de eigen geest functioneert, en wat de wisselwerking is, hoe beiden te ondersteunen en hoe zowel fysiek als geest, ondersteund kunnen worden waardoor ze elkaar weer ondersteunen. Hier is een volledige her-educatie nodig, wil de mens weer in staat zijn om het beheer in eigen fysiek in te nemen. Zelfbeheer.

De producten als natuurlijke geneesmiddelen en voedingssupplementen zullen niet zomaar van de markt verdwijnen. Het is wel een teken (vandaar ook teken de petitie), dat er iets moet gebeuren in de wereld, dat ieder mens individueel, in samenwerking als groep, op moet staan, om niet langer de macht van het geld (uiterlijk) als de macht van de geest (innerlijk) toe te staan, in zichzelf, en in de wereld. De farmacie gaat gewoon door met dit proces. Waar de kracht ligt, is in her-educatie. De informatie moet woordelijk verspreid worden. Niet slechts op potjes via verkoop in de winkel – dit geeft geen werkelijke verandering, want dit gebeurt nog steeds via de commerciele kanalen zonder inzicht in deze kanalen, en dus verandert de mens niet in en als de geest, het koopgedrag blijft intact, de kanalen blijven intact, alleen nu gericht op de zogenaamde ‘gezondheid’ als laatste redmiddel.

Het laat zien hoe er in de kern, een totale verandering nodig is, een totale her-educatie over wie we zijn, wie we zijn geworden en hoe we onszelf kunnen veranderen. Dit ligt ten grondslag aan de algehele ‘gezondheid’ als fysieke gesteldheid, van de mens, en hierin aan de algehele ‘gezondheid’ als fysieke gesteldheid van de aarde, met haar planten, dieren, mineralen, water, grondstoffen, micro-organismen.

Alleen als wij als mens in wezen wie we zijn (geworden) willen en zullen veranderen, zullen we de werkelijke macht in en als onszelf in kunnen nemen, en dit is alleen mogelijk als we het gehele fysieke leven in overweging nemen.

Ik zal in verschillende blogs – verspreid in de komende tijd – onderwerpen meer in detail gaan bespreken om meer inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden tot ondersteuning van de fysieke gesteldheid van de mens (en hierin van de fysieke gesteldheid in het algemeen), waarin de gehele gezondheidszorg zoals die nu bestaat, dient te veranderen om hier werkelijk inzicht en verbetering in te krijgen.

Fytotherapie

Voor nu wie vast wil beginnen met de her-educatie ter ondersteuning van zichzelf in en als het fysiek:

Desteni-I-Process-Lite

Het is een gratis cursus met persoonlijke begeleiding van een buddy. Er wordt gewerkt aan een Nederlandstalige versie met ondersteuning van de Nederlandse buddies, echter tot dit zover is, en voor wie Engels spreekt, de Engelse versie is al meer dan een jaar succesvol in werking via internet.

Voor wie zich realiseert dat er een gelijke geldverdeling nodig is in deze wereld om algehele verandering te bewerkstelligen in de fysieke gesteldheid van mens, dier, plant, micro-organismen, gesteente, water, aarde:

Basisinkomen Gegarandeerd Door Equal Life Foundation

Welke start via de invoer van een Basisinkomen:

Basisinkomenpartij

Ook hier wordt gewerkt aan integratie en veranderingen om tot een zo optimaal platform te komen ter ondersteuning van het fysieke leven in een wereld welke beheerst wordt door geld; dus, de verandering zal plaatsvinden door verandering in de tot nu toe ongelijke verdeling van geld, welke alleen plaats zal en kan vinden via de politiek. Zodat ook de kleine ondernemer kan bestaan, zodat ieder mens kan bestaan.

Redenen om een basisinkomen in te voeren

Eqafe-Free Self-Education

———————————————————————————————————————————————————-

Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Equal Life Foundation:
https://www.facebook.com/EqualLifeFoundation
Proces van zelfverandering:

www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
www.desteni.org
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/
Zelfvergeving als Toegift aan jeZelf:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/05/20/dag-299-zelfvergeving-als-toegift-aan-jezelf/

Dag 382 – Hoe houd jij jezelf tevreden?

The Metaphysical Secrets of Imagination – Comparing Images and Imagination

 

Ik liep gisteren wat rond in het dorp bij het water, zoals ik vaker doe, en dan kijk ik naar de huisjes om me heen. Wat ik hierin ‘automatisch’ doe is kijken welk huisje ik graag zou bewonen. Ik ben dit recent aan het onderzoeken, want het brengt een soort tevredenheid met zich mee, als een ervaring alsof het eens mogelijk zal zijn in de toekomst.

Gisteren keek ik om me heen. En ik zag de enorme verschillen in woonruimte. Voor het eerst vielen de verschillen me werkelijk op, ook met name in leefruimte om de woningen heen, en de rust die dit met zich meebrengt als er wat meer grond rondom het huis is. De ongelijke verdeling werd duidelijk zichtbaar, en hierin werd ook mijn ontevredenheid hierin/hierover, duidelijk. Maar vooral het bizarre fenomeen van deze ongelijke verdeling, en dan hebben we het nog over een dorp in Nederland, laat staan de verschillen met Nederland en bijvoorbeeld India. of de luxe huizen in India en de sloppenwijken in India. Die naast elkaar bestaan. Het is te bizar voor woorden. En ik zie ook waarom ik steeds bezig ben met huisjes kijken en hierin een soort eventuele mogelijkheid te creeren voor mezelf, om de ervaring van ongelijkheid te onderdrukken. Dat zal het grote gedeelte van de mensheid dus doen, vertoeven in dromen over de toekomst om de ongelijke verdeling niet te ervaren en om de ongelijkheid in en als zelf, niet te ervaren. Niet ziende, realiserende en begrijpende dat we die zelf zo hebben toegestaan te bestaan en manifesteren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf te onderdrukken met een ervaring van tevredenheid door huisjes te bekijken en hierin automatisch te kijken waar ik graag zou wonen, alsof ik als het ware vast een huisje uitkies.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb in de geest vast een huisje uit te kiezen om mezelf zoet te houden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te willen zien dat ik ook graag in een huis met groen en ruimte om me heen zou willen wonen, maar dit niet zie gebeuren in werkelijkheid zonder man en/of goedverdienende baan, en daarom maar in het hoofd bezig blijf om een soort ervaring van tevredenheid te creeren alsof het in de toekomst nog eens gebeuren gaat.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb een huis met tuin en ruimte te koppelen aan een man en een goedverdienende baan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb enorme kwaadheid in mezelf te ervaren die ook weer onderdrukt is in en als een ervaring van opgeven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf te hebben opgegeven door ervaringen van kwaadheid in ongelijke situaties, hierin niet effectief te zijn in en als mezelf – ik heb mezelf immers opgegeven – om vervolgens weer kwaad te worden op mezelf dat ik niet effectief ben, wat ik nog nooit ben geweest, anders zou ik geen kwaadheid gegenereerd hebben maar de reacties in en als mezelf op ongelijke situaties, direct gestopt hebben en in ieder geval ervoor te zorgen dat ik mezelf niet verongelijk door ongelijk in en als mezelf te gaan staan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf te verongelijken door ongelijk in en als mezelf te gaan als reactie op situaties in ongelijkheid, waarin ik mezelf dus aanpas aan de ongelijkheid in de omgeving.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf te ervaren alsof ik me in een soort roes bevind waar ik niet uitkom, een ballon om me heen, gemanifesteerd om mezelf zoet te houden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf zoet te houden met een gemanifesteerde ballon om me heen in en als de geest.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb een wolk van weerstand om me heen te bouwen, welke weleens de polariteit zou kunnen zijn van deze ballon van zoet houden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb een wolk als ballon va polariteit om me heen te manifesteren waar ik zelf niet meer uit kom / doorheen kan zien en uiteindelijk zelfs niet meer kan bewegen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf inmobiel te maken, verlamd, door de wolk van polariteit om me heen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf lamgeslagen te ervaren door mezelf lam te slaan in en als reactie, in en als polariteitsprincipe.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te bestaan in en als het startpunt van polariteit als principe, in plaats van te staan in en als startpunt van eenheid en gelijkheid, te beginnen in en als mezelf.

Ik stel mezelf ten doel de ervaring van ballon om me heen, te onderzoeken, omarmen, er gelijk aan te gaan staan, zodat ik hierin op kan staan in plaats van mezelf er opnieuw van af te scheiden in en als een angst het op te geven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb angst te ervaren het op te geven als ik de ervaring van opgeven als een ballon om me heen omarm in en als mezelf, in plaats van in te zien dat angst de geest is die me weghoudt in en als een gedachte als oordeel van iets wat ik zelf gecreeerd heb, en dus zelf kan stoppen en veranderen.

Als ik mezelf zie participeren in dromen en gedachten over huisjes en wonen hierin  als ik wandel, dan stop ik, ik adem. In plaats hiervan kijk ik om me heen, snuif de lucht in, kijk naar de bomen, de dieren, waarin ik me realiseer dat ik het niet hoef te bezitten om ervan te kunnen genieten.

Ik stel mezelf ten doel te onderzoeken in mezelf hoe bezit van huis en tuin en genieten hiervan, met elkaar verbonden is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te weten hoe te ontspannen en ontvangen in een wereld die zo ongelijk in elkaar steekt, in en als mezelf gemanifesteerd – zo binnen zo buiten – waarin ik me realiseer dat veranderen de enige werkelijke, blijvende ontspanning zal brengen – verandering in mezelf en in de wereld – voor, in en als mezelf als voor, in en als al het leven.

Leefbaar Inkomen Gegarandeerd

Desteni-I-Process – Lite

———————————————————————————————————————————————

Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Equal Life Foundation:
https://www.facebook.com/EqualLifeFoundation
Proces van zelfverandering:

www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
www.desteni.org
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/
Zelfvergeving als Toegift aan jeZelf:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/05/20/dag-299-zelfvergeving-als-toegift-aan-jezelf/

Dag 331 – Angst en Stress – Harde stemmen en geluiden – Reactiedimensie

Dag 325 – Angst en Stress – Harde stemmen en geluiden

Dag 326 – Angst en Stress – Harde stemmen en geluiden – Angstdimensie

Dag 327 – Angst en Stress – Harde stemmen en geluiden – Verbeeldingsdimensie

Dag 328 – Angst en Stress – Harde stemmen en geluiden – Gedachtendimensie

Dag 329 – Angst en Stress – Harde stemmen en geluiden – Gedachtendimensie-vervolg

Dag 330 – Angst en Stress – Harde stemmen en geluiden – Backchatdimensie

Reactiedimensie (Emoties/Gevoelens):

Verdriet, boosheid, irritatie, verongelijking, angst, neerbuigendheid, onverschilligheid, slachtofferschap, onbegrip, opgeven, ongeloof, onmacht

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb angst te ervaren – angst-angst-angst  zie angstdimensie – en in en als angst mezelf op te geven in plaats van te gaan staan en mezelf richting te geven als wat het beste is voor mezelf en andere betrokkenen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb in en als angst, mezelf terug te houden, en hierin een scala aan emoties te creeren in en als mezelf, welke ik vervolgens gebruik als excuus om niet te hoeven bewegen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb bestaande in en als angst, een reactie van stress te creeren, stress in en als de geest, in een creatie van vele gedachten en hieraan gekoppeld emoties,  waarin ik mijn lichaam vermoei en uitput en verkramp, welke mij opnieuw angst aanjaagt voor het verlies van mijn fysieke kracht, gemanifesteerd door mijzelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb bestaande in en als angst, en hierin een niet opstaan, een tegenovergestelde reactie uit te lokken bij een ander als een soort van vrijbrief om mij te overheersen, en hierin wederom de macht in handen te houden door de ander uit de bocht te laten vliegen maar niet te corrigeren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb onmacht te ervaren tegenover de ervaring van angst in mij, welke zich keert in projectie als macht naar de ander toe binnenin mezelf, participerend in backchat.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me neerbuigend naar de ander toe te gedragen binnenin mezelf, participerend in backchat, welke in eerste instantie gevormd wordt door angst voor het nemen van verantwoordelijkheid in en als mezelf, in plaats van gelijk te gaan staan aan mezelf, de angst te stoppen in mezelf en mezelf te vergeven, en in gelijkheid aan en als mezelf, eventueel de ander te benaderen en in gezond verstand te communiceren, waarin ik ook een ander de mogelijkheid geef zich te corrigeren en bewegen als wat het beste is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb de macht in handen te houden door te participeren in en als angst, ziende wat er gebeurt maar mezelf vasthoudend in en als een ervaring van onmacht ten aanzien van de angst, waarin ik de ander in onwetendheid houdt door niet te benoemen wat er gebeurt, waarin ik mezelf als beter blijf ervaren en zo de controle probeer te behouden in en als de geest in en als creatie van gedachten, reacties en backchat.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf slachtoffer te maken van mijn eigen ervaringen van angst door vast te houden aan de angst.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb onverschilligheid te creeren ten aanzien van mensen die niet lijken te zien wat er gebeurt, welke komt door een ervaring van angst in en als mij, zo existentieel dat ik niet durf te spreken, en tegelijkertijd zelf gecreeerd door hierop voort te bouwen en de existentiele angst aan te nemen als ‘dit ben ik’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb onverschilligheid ten aanzien van mezelf als leven te accepteren, toe te staan en vervolgens te creeren door geloof en participatie in een ervaring van angst als ‘dit is wie ik ben’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf op te geven ten behoeve van mezelf in en als een ervaring van angst, en hier vervolgens hele persoonlijkheden omheen te creeren zodat ik niet meer zie wie ik ben en ik een excuus heb om mezelf voorgoed verloren te laten gaan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb een excuus te creeren om mezelf verloren te laten gaan, welke ik projecteer op de buitenwereld als zijnde  ‘maar zij willen toch niet luisteren en zij zijn zo gemeen’, niet ziende, realiserende en begrijpende dat ik het ben die niet luister naar mezelf door constant de angst toe te staan in mezelf, en dat ik het ben die gemeen is naar mezelf, waardoor ik vervolgens gemeen als onverschillig, neerbuigend en ongelijk wordt naar een ander toe.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb een ervaring van verongelijking te creeren door niet gelijk te gaan staan in en als mezelf, beginnende bij gelijk te gaan staan in en als de angst in mij en mezelf te vergeven en corrigeren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf te verongelijken en mezelf vervolgens in en als verongelijking te behouden door boos op mezelf te worden en geirriteerd naar mezelf toe te worden, in plaats van mezelf te vergeven en corrigeren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf niet te durven vergeven, aangezien ik bang ben om mezelf te corrigeren en zelfverantwoordelijkheid te nemen en ik dus mijn angst onder ogen dien te zien en hier doorheen dien te wandelen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb verdriet te creeren ten aanzien van de verongelijking die ik ervaar in mezelf, waarin het lijkt alsof het verdriet enige verlichting geeft van de ervaring van verongelijking, bestaande in en als angst, niet ziende, realiserende en begrijpende dat in en als deze verlichting in en als een energetische reactie als verdriet, ik de ervaring niet stop, zelfvergeef en zelfcorrigeer, maar juist in mijn lichaam manifesteer, opberg, verberg, verstop zodat ik kan participeren in een ogenschijnlijke beweging als verlichting in en als een emotie van verdriet, terwijl mijn lichaam steeds vaster en verstopter raakt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf in en als een ervaring van verdriet, in en als slachtoffer gevangen te houden, dit alles voortkomend uit een angst om op te staan en te spreken en bewegen in en als zelfverantwoordelijkheid.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb een ervaring van onbegrip en ongeloof te creeren in mezelf, waarin ik niet begrijp en geloof dat een ander niet ziet wat er gebeurt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te begrijpen en geloven dat een ander niet ziet wat er gebeurt, en dit als excuus te gebruiken om niets te hoeven zeggen, niet te hoeven spreken, en me hierin neerbuigend en onverschillig te gedragen ten aanzien van een ander die maar ‘moet begrijpen wat er gebeurt’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te denken en geloven dat mijn ervaring van onbegrip en ongeloof komt door onbegrip en ongeloof in het feit dat een ander niet ziet wat er gebeurt, in plaats van in te zien dat het onbegrip en ongeloof gaat over mezelf, over hetgeen ik toesta in mezelf, waarvan ik niet begrijp en kan geloven dat ik dit werkelijk toesta in mezelf en dus in een ander/naar een ander toe, welke me direct duidelijk maakt waarom een ander onacceptabel gedrag toestaat in zichzelf en dus vertoont, welke ik waarneem, maar waar niemand iets aan doet, welke zichtbaar is in de erbarmelijke staat waarin wij bestaan in de wereld hier op aarde.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te denken en geloven dat onacceptabel gedrag in en als zelf okay is zolang het maar niet geleefd wordt, in plaats van in te zien dat als ik onacceptabel gedrag binnenin mij toesta, in participatie in en als angst en hieruit volgend backchat en reactie in mezelf, dit automatisch onacceptabel gedrag voortbrengt/doorgeeft naar een ander toe, al dan niet direct zichtbaar.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb de macht in handen te houden door mijn onacceptabele gedrag, participerend in en als angst en hieruit voortkomend reactie en backchat en hieruit voortkomend het nalaten van spreken en bewegen als wat het beste is, als richting in en als mezelf, te verbergen in mezelf, en toe te zien en dus toe te laten hoe anderen onaccaptabel gedrag vertonen, waarin ik de macht als controle ‘bewaar’ in mezelf door meer te zien dan een ander maar dit niet te delen, en dus de ander geen mogelijkheid geef tot het nemen van zelfverantwoordelijkheid.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb de ander en mezelf, mezelf als de ander zelfverantwoordelijkheid te geven als nemen; to give als you would like to receive.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te geven zoals ik zou willen ontvangen door de angst in mij groter te laten worden dan ikzelf en dit als excuus te gebruiken om niet te geven zoals ik zou willen ontvangen, en in plaats hiervan, in en als reactie, stress, veel stress te creeren waarin ik mijn fysiek uitput en langzaamaan vernietig.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb mezelf niet te geven zoals ik zou willen ontvangen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te reageren op de onoplettendheid – welke vernietigend werkt op de fysieke omgeving – van de kinderen rondom het huis, niet ziende, realiserende en begrijpende dat ik mijn eigen fysieke omgeving als mijn eigen fysieke lichaam, onoplettend benader en dus langzaamaan vernietig, en niet ziende, realiserende en begrijpende dat de kinderen dus feitelijk, net als ik, in doodsangst moeten verkeren door het ontbreken van een voorbeeld als richting als zelfverantwoordelijkheid bij de ouders, en dus door het ontbreken van richting als zelfverantwoordelijkheid in het kind zelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb angst als versluiering te gebruiken om werkelijk te zien wat hier is, door zoveel reactie emoties en gevoelens als energie in mezelf te genereren waardoor ik alleen mezelf nog zien in en als (een geloof in) wie ik ben in en als reactie als emoties en gevoelens, welke ik gebruik als rechtvaardiging van mijn handelen en/of niet handelen, ten koste van mijn gezond verstand als wat het beste is voor ieder-een, al het leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb liever kwaad te doen en toe te staan, in, als en buiten mezelf dan door mijn eigen angst heen te wandelen en hierin op te staan in en als zelfverantwoordelijkheid met als excuus, ‘zo bang ben ik’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb angst als een gerechtvaardigd excuus te zien en gebruiken, niet ziende, realiserende en begrijpende dat dit een bevestiging is van bestaan in en als mezelf in zelfzucht in en als de geest, in en als angst.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb angst in en als de geest als rechtvaardiging te gebruiken om angst in en als de geest in stand te houden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mijn eigen rechtvaardiging te zijn, te blijven en te worden in en als de geest, in en als angst, en zo mezelf gevangen te houden in een gesloten cirkel, een systeem wat zichzelf insluit, afzondert en isoleert.

Zelfcorrecties volgen

https://i2.wp.com/www.visionair.nl/wp-content/uploads/2011/01/Internal_view_of_the_Stanford_torus.jpg

———————————————————————————————————————————–

Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Equal Life Foundation:
https://www.facebook.com/EqualLifeFoundation
Proces van zelfverandering:

www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
www.desteni.org
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/
Zelfvergeving als Toegift aan jeZelf:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/05/20/dag-299-zelfvergeving-als-toegift-aan-jezelf/

Dag 196 – Zelfvergevingen op relaties – 28 – ik vind je leuk

Dag 191 – Zelfvergevingen op relaties – 23 – als er een man is/zelfcorrecties-1

Dag 192 – Zelfvergevingen op relaties – 24 – als er een man is/zelfcorrecties/2

Dag 193 – Zelfvergevingen op relaties – 25 – als er een man is/zelfcorrecties-3

Dag 194 – Zelfvergevingen op relaties – 26 – als er een man is/zelfcorrecties-4

 

Dag 195 – Zelfvergevingen op relaties – 27 – als er een man is/zelfcorrecties-5

 

In het interview Demons in the Afterlife part 11 spreekt Mykey over de energie die opkomt waarin het is alsof een soort van entiteit ons van binnen overneemt, zo overweldigend ziet het eruit, terwijl de persoon waarin dit gebeurt alleen een ‘dislike, een ‘niet leuk vinden’ ervaart van een persoon waarmee gepraat wordt.

Ik herken de ervaring van een entiteit in mezelf aanwezig voelen, waarin ik me vroeger nog weleens heb afgevraagd of ik bezeten was door een of ander wezen, wat ook weer niet helemaal strookte met mijn ervaring dus ik wist ergens dat het niet zo was, maar ik ervoer zeker angst voor deze ‘entiteit’ in mezelf en onderdrukte deze. Verder dan dit ben ik niet gekomen.

Totdat ik het interview luisterde, waarin het me duidelijk was dat het wel degelijk een enorme energie-entiteit was zeg maar, die in staat is me totaal over te nemen als ik dit toesta. En simpel geactiveerd wordt door een ervaring van een niet leuk vinden van een persoon; dat maakt een hoop duidelijk aangezien ik tijdens mijn opgroeien een levensgroot niet leuk vinden als ervaring in mezelf heb toegestaan.

Deze ervaring heb ik fysiek gemanifesteerd door de gedachten blijkbaar te onderdrukken waardoor het een samengebalde energie-entiteit is geworden die ik opnieuw onderdruk in angst hiervoor, en om het te onderdrukken, de gedachten en opnieuw de energie –  welke feitelijk ook angst is, dus ik onderdruk de angst als energie uit angst voor deze energie als angst – heb ik krampen ontwikkeld in mijn dikke darmspieren en op wel meer plaatsen in het borst-buikgebied en rondom het middenrif.

Deze krampen zijn altijd aanwezig, dus ik leef altijd in afwachting van de opkomst van deze energie als angst, maar het wordt geactiveerd als er een ‘leuk vinden’, ‘niet leuk vinden’, ‘leuk gevonden worden ‘of ‘niet leuk gevonden worden’ plaatsvindt, oftewel in relaties, eigenlijk in ieder relatie, maar in een 1 op 1 relatie wat vaak een zogenaamde liefdesrelatie is komt het prominent naar voren.

Het was me steeds niet duidelijk wat nu het startpunt is van het starten van een gelijkheidsrelatie als agreement. Is dat nog steeds een leuk vinden? Zodra er een leuk vinden plaats vindt, is de gelijkheid al verdwenen. Ik heb het geprobeerd in een relatie met als startpunt een niet leuk vinden aangezien het leuk vinden het blijkbaar niet is; lol dat was ook niet de oplossing aangezien het startpunt opnieuw in polariteit is, van leuk naar niet leuk.

Een wederzijds leuk vinden lijkt het ideale startpunt. Toch zit je dan met een ongelijk startpunt die je gelijk probeert te krijgen en te houden door het wederzijds te maken en te houden; echter dat is nogal een balans die niet in stand te houden is, aangezien de gelijkheid dan afhangt van de gelijke mate waarin je elkaar wel of niet leuk vindt/blijft vinden, oftewel een gelijkheid proberen te behouden met elkaar in ervaringen van elkaar, in plaats van alleen in/als/met zelf. Dit is waar meeste relaties in starten, in een balans van wederzijds leuk vinden dus in een gelijke ervaring hierin.

Een lastige balans die blijft steken in de balans aangezien we hierin heel druk bezig blijven met het behouden van de balans, in plaats van achter/voorbij de balans te zien. Er is altijd 1 die wegloopt en 1 die er achteraan loopt om de balans te behouden, en vice versa. Waarin je elkaar in bedwang houdt in polariteit van leuk – niet leuk, welke zich voortzet in alle dimensies van de relatie, en waarin dus constant afwegingen gemaakt worden en voor elkaar gezorgd gaat worden in plaats van een en gelijk te staan als zorg in/als zelf.

Mag je elkaar dan niet leuk vinden als je besluit een gelijkheidsrelatie als agreement te wandelen? Dat was mijn oplossing dus, welke beslissing ik uit veiligheid genomen heb destijds, dan val ik in ieder geval niet in de val van iemand leuker vinden dan mezelf. Ondertussen vind ik mezelf leuker dan die ander, als ik start in een niet-leuk vinden, wat ongelijk is. Elkaar leuk vinden kan dus plaatsvinden als aanleiding in het totaal-onderzoek van wel of geen gelijkheidsrelatie wandelen, maar het is geen voorwaarde en zeker geen punt om de beslissing op te baseren. Het elkaar leuk vinden haalt juist alle patronen in polariteit omhoog die eerst doorgewandeld moeten worden, anders wordt dit punt van leuk vinden het enige punt wat zichtbaar is en wordt alles – dus de volledige persoon –  door deze bril van leuk en niet leuk  vinden gezien, welke afgewogen wordt tegenover…..onszelf in afscheiding van Zelf. Hier ontstaat de wedstrijd in partnerschap, waarin we onszelf altijd vermeerderen of verminderen ten opzichte van de partner in een leuk of niet leuk vinden, en onszelf afhankelijk maken van het wel of niet leuk vinden van ‘mij door de partner en van de partner door mij’.

Ikzelf heb een heleboel dimensies te doorlopen waar ik punten gecreeerd heb in afweging van mezelf tegenover een ander, van de ander tegenover mezelf, in een leuk(er) en niet leuk(er) vinden dan mezelf, waarin natuurlijk legio gedachten ontstaan zijn, vervolgens onderdrukt, hierin emoties en gevoelens geworden in een grote bal van energie die ik opnieuw onderdrukt heb in mijn fysiek als krampen, welke ik opnieuw onderdruk uit angst voor deze krampen en dus opnieuw krampen creeer, hierin creeer ik weer gedachten van angst en oordeel over mezelf, die getriggerd worden door de aanwezigheid van een ander/een partner/potentiele partner, dit onderdruk ik weer, ik creeer weer krampen, nouja ga zo verder. En hier omheen-doorheen verweven loopt de schuld, een schuldgevoel van het steeds vermeerderen of verminderen van mezelf of van de ander, wat in feite ook het vermeerderen of verminderen van mezelf is, welke ik weer neig te projecteren op de ander en de ander dus de schuld wil geven van mijn ervaring van vermindering volgend op vermeerdering.

Is leuk vinden het startpunt van een gelijkheidsrelatie als agreement?

Nee. Het is een uitgangspunt. Dus een backdoor om niet in zelf alleen te hoeven zien in de weerspiegeling van de ander die tegenover ons staat. In een leuk vinden is de aandacht op de ander(=de mind) (en in een niet leuk vinden ook). Dit kan een startpunt worden van een onderzoek van een mogelijke gelijkheidsrelatie als beiden bereid zijn in zelf te zien in het leuk vinden van de ander dus achter/voorbij de balans te zien. Want wie zien we achter de balans van elkaar leuk vinden? Onszelf. Die we niet zo heel leuk vinden als we werkelijk gaan zien.

Wat zijn praktische punten om te onderzoeken of je geschikt bent om al(l)een met elkaar een gelijkheidsrelatie als agreement te wandelen: praktisch samen kunnen leven, kunnen communiceren, problemen kunnen bespreken en oplossingen vinden en toepassen, zien wat beiden willen delen in een gelijkheidsrelatie als agreement, praktische leefomstandigheden, door elkaars ogen kunnen zien, waarin je punt voor punt onderzoekt of hierin overeenstemming aanwezig is. Dit alles in het startpunt van wat het beste is voor alle leven, waarin de focus op zelfgewaarzijn gericht is als wat het beste is voor Zelf als voor de partner-Zelf als voor alle leven als Leven-Zelf.

Als er overeenstemming is, blijft over de beslissing tot het wandelen van een agreement alleen als zelf met een ander als zelf.

Mykey: Well, it’s cool to enjoy moments with partners – just change it in the moment, “I enjoy me with you in this moment”

Zelfvergevingen en zelfcorrecties op mijn ervaring van het leuk en niet leuk vinden volgen.

Interviews om te luisteren:

Demons in the Afterlife – Part 11

Evolution of Energy and Experience in Relationships – Reptilians – Part 130

Relationship Success Support – Introduction

The Atlanteans’ Guide to physical Intimicy (Part 1) – Part 59

———————————————————————————————————

Proces van zelfverandering:
www.desteniiprocess.com / http://www.lite.desteniiprocess.com
Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie waarin financiele ondersteuning voor een wereld in gelijkheid:
www.eqafe.com
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life

Dag 185 – Zelfvergevingen op relaties – 18 – zelfvergevingen op de energetische vrouw

Dag 183 – Zelfvergevingen op relaties – 16 – de relatie met mijn fysiek

Dag 184 – Zelfvergevingen op relaties – 17 – de energetische vrouw

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me misbruikt te voelen in het verleden door ‘de man die ik leuk vind’ die gebruik heeft gemaakt van mij als energetische vrouw om seksueel samen te zijn met mij, waarin ik dacht dat ik het was, die energetische vrouw, en dat er misbruik is gemaakt van mij als persoon, wat ook klopt, van mij als persona als energetische vrouw, welke ik verward heb met wie ik ben als levend wezen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb misbruik van mezelf te maken van/in/als persona als de energetische vrouw, waarin ik steeds gezien heb dat het niet de man is die misbruik maakt maar dat het iets anders is waar ik ‘de vinger niet op kan leggen’, wat ik dus zelf ben in/als bewustzijn als energetische vrouw.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb boosheid te ervaren naar ‘de man die ik leuk vind’ die weet hoe een vrouw te bespelen en te paaien om haar in bed te krijgen, in plaats van in te zien dat ik de man paai door de energetische vrouw in de strijd te gooien en te proberen de man zover te krijgen dat hij het bed met me deelt en het hierin zo fijn vindt met me dat hij niet meer weg wil/gaat.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb heel goed te weten wanneer ik wel en niet het bed kan delen met een man, maar zodra ik de man leuk vind net doe alsof ik slachtoffer ben en erin trap en hierdoor het bed deel voordat ik heb onderzocht of we samen kunnen en zullen leven, wat niet blijkt te lukken, waarna ik druk ben met mezelf in verdriet in zelfinteresse als energetische vrouw, waarin geen ruimte is om me in te zetten voor wat het beste is voor alle leven aangezien ik zo druk ben met mezelf in verdriet in zelfinteresse.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb net te doen of het me niet zoveel uit maakt of ‘de man die ik leuk vind’ wel of niet blijft, om toch maar met de man die ik leuk vind samen te kunnen zijn en te hopen dat gaandeweg hij toch besluit dat het samen leuk is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb over te brengen dat ik ook echt samen zou willen leven met ‘de man die ik leuk vind’, in plaats van hierin praktisch te onderzoeken of dit mogelijk is, alvorens stappen te ondernemen (zoals seksueel samen zijn) die onze systemen verbinden/overdragen aan de ander, wat hetgeen is wat het moeilijk/onmogelijk maakt om in zelf te blijven staan in de rol van de energetische vrouw.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb alle praktische inzichten gewoon overboord te gooien als ik ‘de man leuk vind’, terwijl ik ergens al zie dat of ik of hij weg zal gaan aangezien we praktisch niet samen kunnen leven om een bepaalde reden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me toch te verbinden met ‘de man die ik leuk vind’ en zelfs met ‘de man die ik niet leuk vind’, ook als ik weet en zie dat het praktisch wellicht niet mogelijk is, maar het zo graag te hopen dat ik me toch vast verbind als energetische vrouw met de man, en hierin consequenties te veroorzaken waar ik jarenlang druk mee ben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb geprobeerd te hebben een man bij me te houden door het bed met hem te delen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb geprobeerd te hebben een man bij me te houden door de energetische vrouw als energie naar voren te brengen en te geloven dat als hij hier geraakt door wordt, hij niet meer weggaat, in plaats van in te zien dat ik hierin probeer de man verslaafd/afhankelijk te maken van een energie als kopie van mezelf, waar ik mezelf verslaafd/afhankelijk van gemaakt heb en dus moet hij dat ook worden, anders kan ik nooit samen zijn met de man.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik nooit samen kan zijn met een man aangezien ik mezelf verslaafd/afhankelijk gemaakt heb van de energie van de kopie van de energetische vrouw in het geloof dat ik dit ben/hieraan moet voldoen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb wel gezien te hebben dat de energetische vrouw zoals deze gemanifesteerd wordt in de wereld, niet is hoe ik ben/wil zijn, waarin ik mezelf niet heb aangepast in het plaatje van de standaard vrouwelijke rol, maar waarin ik wel een rol heb gekozen in/als bewustzijn waarin ik wel dacht te passen en waarin ik niet gezien heb dat dit nog steeds deel uit maakt van hetzelfde programma als kopie van de energetische vrouw, alleen iets anders afgesteld op mijn persoonlijke voorkeuren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf in twijfel te trekken in het steeds meer onderzoeken en inpassen in de rol van de vrouw in de kopie van de energetische vrouw, waarin ik keer op keer ondervonden heb dat het me niet lukt om in deze energie overeind te blijven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik in de energie van de energetische vrouw als kopie van het vrouw-zijn, moet kunnen blijven staan, in plaats van in te zien dat ik deelname in deze energie dien te stoppen, dat deze hele energie niet echt is, en dat mijn geloof in de echtheid van deze energie hetgeen is wat me in twijfel trekt en onderuit haalt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf onderuit te halen in geloof in de hoop op een samenzijn met een man die ik al dan niet leuk vind zonder praktisch te onderzoeken of dit mogelijk is en hierin te blijven staan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb gebruik te maken van de rol als energetisch vrouw in het geloof alleen zo een man te vinden, in angst dat als ik niet gebruik maak van deze rol, de man me niet leuk vindt, me te rechtstreeks vindt, en er uiteindelijk geen man is die hierin naast me wil staan en de energie/verslaving aan de energie in zichzelf wil stoppen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me vast te houden aan een energie als energetische vrouw uit angst dat er geen man is die ik leuk vind, die mij leuk vindt, en die ook de energie in zichzelf wil stoppen, en dus uit angst om alleen te staan en als excuus om niet alleen te staan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik de energie in stand houd om de kans te vergroten met een man samen te zijn, in plaats van in te zien dat ik mezelf als energie in stand houd om te overleven in/als mind/bewustzijn, en het samen willen zijn met een man als excuus gebruik hiervoor.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb deze energie als energetische vrouw direct te activeren zodra er een man in de buurt komt, waarin ik mezelf volledig kwijt raak en verdwijn in de zoektocht naar een energetische match, waarin ik gemerkt heb dat ik niet kan blijven staan in de energetische match, maar toch blijf geloven in de echtheid hiervan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te blijven geloven in de echtheid van de energie terwijl ik keer op keer heb ondervonden dat ik er fysiek niet in kan blijven staan, om vervolgens mezelf en mijn fysiek er de schuld van te geven dat het me niet lukt hierin te blijven staan, gelovende dat ik het niet goed doe/niet sterk genoeg ben en dat dat de reden is dat ik geen ondersteunende relatie heb, niet ziende dat het startpunt verkeerd/gekeerd is, waarin ikzelf in de relatie met/in/als bewustzijn keer op keer onderuit ga door een geloof in een plaatje in/als de mind als energetische vrouw.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mijn fysiek op te willen offeren aan een beeld in mijn hoofd/bewustzijn als relatie in/als/met de energetische vrouw, waarin ik mezelf als Leven opoffer aan een geprogrammeerde kopie van mezelf als Leven in een vrouwelijke fysieke manifestatie.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mijn fysiek keer op keer aan te vallen om het feit dat het keer op keer signalen geeft die ik niet kan negeren zodra ik in de rol van de energetische vrouw stap en dus moet stoppen hierin deel te nemen aangezien ik ervaar dat het fysiek niet aanvaardbaar is voor mezelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik mijn fysiek moet aanpassen in/als/aan de energetische vrouw in/als plaatje/kopie in het bewustzijn, in plaats van in te zien dat ik de kopie als energetische vrouw dien te stoppen en er gelijk aan te gaan staan door de relatie met de energie zelf te vergeven en de energie te absorberen/afvoeren via het fysiek de fysieke aarde in, waarin ik mezelf kan corrigeren en juist in/als het fysiek kan opstaan.

Ik stel mezelf ten doel de signalen in mijn fysiek serieus te nemen en te zien als signaal dat ik energie genereer, welke oude opgeslagen energie als opgeslagen herinneringen triggert en welke ik dus nog dien uit te schrijven, zelf te vergeven en zelf te corrigeren.

Ik stel mezelf ten doel te stoppen met de aanvallen op mijn fysiek als mijn fysiek niet doet wat ik wil, waarin het ‘wat ik wil’ niet is wie ik ben in zelf-wil, maar wie ik ben in zelf-interesse als energetische vrouw, erop uit om energie te genereren/uit te lokken, om mezelf als energetische vrouw in/als bewustzijn mee te voeden zodat ik in/als bewustzijn kan blijven bestaan en niet alleen hoef te staan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb de man te gebruiken/misbruiken om mezelf te voeden als energetische vrouw, en boos/verdrietig te worden als de man hier niet mee instemt, wetende dat de man hier niet mee in hoort te stemmen, dat het mezelf niet ondersteunt in potentieel in wie ik kan zijn, maar ondertussen niet verder zie in mezelf hoe ik werkelijk alleen kan staan, vrij van energetische verslavingen.

Ik stel mezelf ten doel mezelf vrij te maken van energetische verslavingen in/als/aan de energetische vrouw.

Als ik mezelf zie verdwijnen/participeren in energie, geactiveerd in communicatie/interactie met ‘een man die ik leuk vind’, dan stop ik, ik adem. Ik onderzoek wat ik aan het doen ben, in het moment, of ik plaats een vlaggetje zodat ik er later in kan zien. Ik zie in mezelf welke persoonlijkheid geactiveerd wordt en welke angst als afscheiding hieraan ten grondslag ligt, waardoor ik denk energie te moeten genereren om iets voor elkaar te krijgen en/of om iemand bij me te houden. Ik stop, ik adem, ik stop met de woorden die ik aan het produceren ben. Ik adem, en zie wat er opkomt. In de adem spreek ik opnieuw. Als het me niet lukt de energie te stoppen in interactie/communicatie, dan stop ik de interactie/communicatie, communiceer dit met desbetreffende man en kom later terug, wanneer ik duidelijkheid heb in mezelf over wat er geactiveerd werd.

Ik stel mezelf ten doel de reacties van mezelf als energetische vrouw te onderzoeken, uit te schrijven, zelf te vergeven en mezelf te corrigeren als deze opkomen in specifieke situaties.

Ik stel mezelf ten doel mijn fysieke reacties te onderzoeken in context met de situatie waarin ik me bevind gerelateerd aan de energetische vrouw, zodat ik kan zien waar ik relaties gelegd heb waarin ik energie genereer/wil genereren ten koste van mijn fysiek.

Ik stel mezelf ten doel constant en duidelijk te zijn en hierin te staan als wie ik ben als fysieke vrouw in communicatie met de man, waarin ik me realiseer dat we beiden in een verschillend lichaam leven waarin we beiden geprogrammeerd zijn in/als bewustzijnssysteem waarin een ieder in proces is om dit te stoppen en we hierin dus gelijk zijn aan elkaar.

Ik stel mezelf ten doel samen te werken met de man in plaats van elkaar tegen te werken en/of onderuit te halen in energetische reacties, en elkaar in gelijkheid te ondersteunen in het zelf vrijmaken van de mannelijke en vrouwelijke energetische programma’s en hier aanwezig te zijn/blijven/komen in het fysiek.

Ik stel mezelf ten doel zelfvergevingen toe te passen op de herinneringen die opkomen als ervaringen van wantrouwen richting de man, voortkomend uit het gedrag van mezelf als energetische vrouw in het creeren van relaties als energie om mezelf in/als bewustzijn aan vast te houden en in leven te houden, welke voortkomen uit wantrouwen naar mezelf in defenitie van de energetische vrouw die niet te vertrouwen is, en welke mezelf beletten zelf te vertrouwen.

Ik stel mezelf ten doel de energetische relaties in/als de mind/het bewustzijn als energetische vrouw te stoppen zodat ik adem voor adem, zelfvergeving voor zelfvergeving en correctie voor correctie, een en geliik wordt als zelf-vertrouwen en hierin een betrouwbaar menselijk wezen.

————————————————————————————————-

Proces van zelfverandering:
www.desteniiprocess.com / http://www.lite.desteniiprocess.com
Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie waarin financiele ondersteuning voor een wereld in gelijkheid:
www.eqafe.com
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life

Dag 60 – Boos op het onbewuste

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb verdrietig te zijn dat ik geen relatie heb, als ik gemerkt heb dat in een relatie je samen door patronen heen kunt wandelen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf minderwaardig te voelen doordat ik geen relatie heb, waardoor ik boos word op een ex-relatie die vraagt of iemand, met wie ik eventueel een relatie zou willen, langs is geweest.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb binnen de relatie in het zien van mezelf in de patronen naar de partner, zelf-intimiteit te ervaren, en nu ik geen relatie heb mis ik die vorm van zelf-intimiteit, waarmee ik zelf-intimiteit dus koppel aan het hebben van een relatie met een ander.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik afhankelijk ben van een partner voor het ervaren van zelf-intimiteit als zien in mezelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te weten hoe ik kan zien in zelf als zelf-intimiteit zonder partner.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat een partner in zelf moet zien om partner te zijn, in plaats van in te zien dat ik in zelf moet zien om partner te zijn in gelijkheid, onafhankelijk van of een partner in zelf ziet of niet.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te weten of ik met iemand een relatie kan starten die niet in zelf ziet of dat ik alleen nog een relatie kan starten met iemand die in zelf ziet, in plaats van in te zien dat ik de vraag naar mezelf moet halen: wat is het startpunt, zelf-oprechtheid of zelf-onoprechtheid?

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb schaamte te ervaren voor het alleen leven, terwijl het niet zo is dat ik dit niet wil.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het liefste te willen gaan slapen zo omlaag getrokken voel me door dit knellende relatie-construct.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb bang te zijn om me te laten zien in een relatie uit angst om te verzanden in het knellende relatie-construct wat ik nog steeds niet specifiek kan benoemen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me te irriteren dat ik het knellende relatie-construct niet specifiek kan benoemen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te geloven dat ik dingen onbewust doe, zo bewust heb ik mezelf van mezelf gemaakt, waardoor ik mijn eigen knellende relatie-construct heb gecreeerd als vastgezet in mijn eigen bewustzijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het onbewuste te hebben uitgebannen, waardoor ik niet in zelf kan zien.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te weten waarom ik het onbewuste heb uitgebannen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb met mijn bewustzijn bovenop mezelf te zijn gaan zitten, waarin ik niets wat onbewust is toesta, waarmee ik mezelf verstik.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb alles in de gaten te houden zodat niets onverwacht op mij kan worden afgevuurd, waarmee ik mijn bewustzijn dus heb ontwikkeld tot een zelf-bewustzijn, waarmee ik mezelf vastzet in mijn eigen bewustzijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik en iedereen zelfbewust moet worden zodat we onszelf zien, in plaats van in te zien dat door het bewustzijn op zelf te leggen, zelf niet meer te zien is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf te hebben opgesloten in het kamertje van het bewustzijn en te geloven dat ik steeds in dit kamertje moet zien hoe ik eruit kan komen door heel bewust te zijn, waarmee ik door in dit kamertje proberen te zien als heel bewust zijn mezelf nog meer vastzet in het bewustzijn, totdat ik heel geworden ben als het bewustzijn, in plaats van mezelf hier te brengen door mezelf te vergeven waar ik mezelf zo bewust van ben geworden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb onder het bewustzijn van de ander uit proberen te komen, in plaats van in te zien dat ik hiermee wegloop van wat ik onbewust geworden ben in/als bewustzijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb boos te worden op de ander die onbewust zijn/haar bewustzijn op mij richt, waarbij ik vooral boos ben dat het onbewust gebeurt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb boos te zijn op alles wat onbewust gebeurt, en dus om te voorkomen dat ik iets onbewust doe ben ik heel bewust van mezelf geworden en word ik boos als een ander niet ook heel bewust is van zichzelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb boos te zijn op het onbewuste.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het onbewuste niet te willen laten bestaan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het onbewuste niet te kunnen vergeven, waarbij ik de ander zie als het onbewuste, uit angst/geloof dat als ik het onbewuste/de ander vergeef, de ander als het onbewuste niet meer in zichzelf hoeft te zien omdat die al vergeven is en dus onbewust kan blijven, terwijl ik zo bewust ben geworden van mezelf dat ik niet meer onbewust kan zijn en ik geloof dat ik dus vastzit in het bewuste, terwijl iedereen vrolijk en onbewust wegwandelt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het onbewuste als zorgeloos en vrolijk te definieren, en dus kan ik zelf niet meer zorgeloos vrolijk zijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf superieur te voelen door bewust te zijn ten opzichte van degenen die in mijn ogen onbewust zijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het zien als bewustzijn als puur bewustzijn te zien, en hierin te geloven dat een ander die niet ziet als bewustzien lol bewustzijn, onbewust dus inferieur is, in plaats van in te zien dat we allemaal gelijk geprogrammeerd zijn in bewustzijn, onbewustzijn en onderbewustzijn , ieder met een eigen programma, waarin sommigen zien als bewustzijn als programma, waar zonder het gereedschap van zelfvergeving en zelfcorrectie niets mee te doen valt behalve nog meer bewustzijn creeren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet gelijk te willen gaan staan als het onbewuste, en hiermee een innerlijke strijd ontwikkel tussen bewustzijn en onbewustzijn, negatief en positief, welke zich gereflecteerd laat zien in de relatie.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te zien dat ik het onbewuste wegduw en hiermee dus versterk, waarmee ik mijn eigen overleving als bewustzijn versterk door tegenover het onbewuste te gaan staan als superieur als positieve energie.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te weten hoe in zelf te zien zonder bewust te zijn, in plaats van in te zien dat ik het bewustzijn en het onbewustzijn kan gebruiken om in te zien waar ik mezelf heb afgescheiden van mezelf als mind als bewustzijn en onbewustzijn (en onderbewustzijn als neutraal tussenstation).

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te willen blijven toeven als onderduiken in het onderbewustzijn als neutraal tussenstation, zodat ik niet hoef bloot te staan aan de strijd tussen bewustzijn en onderbewustzijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb de energie-overleving als strijd te zien tussen positief en negatief via neutraal, bewustzijn en onbewustzijn via het onderbewustzijn, in plaats van in te zien dat dat is wat energie doet, die beweest zich tussen de polariteiten om in leven te blijven, dus als strijd van overleving.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me te hebben afgescheiden van het onbewuste om/door me af te scheiden van de overlevingsstrijd, zodat ik de schrijnende overlevingsstrijd in de wereld niet hoef te zien.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb net te doen alsof ik niets met de overlevingsstrijd in de wereld te maken heb door onder te duiken in het onderbewuste dus in de familiestructuren, om vervolgens de familiestructuren de schuld te geven van het feit dat ik niet kan Leven, aangezien ik ondergedoken zit in het onderbewuste in neutrale energietoestand, wat voor de ervaring van de mind als bewustzijn geen leven is want geen beweging tussen positief en negatief, en dus ga ik als bewustzijn iets negatiefs als inferieur zoeken om me levend als positief als superieur te ervaren, boos wordend op alles en iedereen die onbewust bezig is, waarin degenen die onbewust bezig zijn dit ook weer doen als uitlokking om als energie als mind te overleven door het bewuste uit te lokken tot reactie.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat iedereen die onbewust leeft dit doet om het bewuste uit te lokken tot reactie om van te kunnen leven, wat hetzelfde is als bewust leven, namelijk beiden met als doel het overleven als bewustzijn.

Zie hier de gelijkheid in de strijd, iedereen is bezig met overleving in/als bewustzijn, dan wel bewust, dan wel onbewust.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het onbewuste de schuld te willen geven van het feit dat ik vastzit in bewustzijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb als strijd om overleving niet te zien dat het bewustzijn zich steeds bewuster gaat gedragen en het onbewustzijn zich steeds onbewuster gaat gedragen, welke reageren op elkaar en elkaar dus gebruiken om te overleven als energie in polariteit.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het onbewustzijn dom te vinden en het bewustzijn slim, waarin ik als bewustzijn behoorlijk dom bezig ben door het onbewuste te oordelen en mezelf dus onbewust gevangen te houden in de mindpolariteit als oordeel als bewustzijn, waardoor ik niet gelijk kan gaan staan als mezelf als Leven want aanwezig in/als de mind als bewustzijn als oordeel als zelfoordeel.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf als bewustzijn dom bezig te vinden in de strijd om overleving door het onbewuste te oordelen en mezelf hiermee vast te zetten in oordeel als bewustzijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te zien dat een ander (als onbewust) oordelen altijd ongelijk is aan/als zelf als leven door te participeren in oordeel in/als de mind als bewustzijn, en dus kan ik in oordeel niet een en gelijk als zelf als Leven worden, en dus is ongelijk staan aan de ander altijd ongelijk staan aan mezelf als Leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb iedereen die onbewust bezig is als persoonlijke aanval op mij te ervaren, in plaats van in te zien dat het een overleving is in/als de mind als bewustzijn, net als ikzelf onbewust doe in het bewust bewustzijn.

Als ik mezelf zie participeren in boosheid/ongelijkheid naar het onbewuste, dan stop ik, ik adem. Ik realiseer me dat ik als bewustzijn bezig ben met overleven in/als bewustzijn, en hiervoor heb ik energie nodig die ik genereer door me beter te voelen dan het onbewuste; beter als ongelijk, aangezien het bewustzijn altijd ongelijkheid nodig heeft om te kunnen overleven aangezien het leeft als energie bewegend tussen polariteiten dus energie leeft van ongelijkheid.

Ik stop de boosheid op het onbewuste, ik adem. De eventuele pijn die ik ervaar komt voort uit de ongelijkheid die ik ervaren heb gedurende mijn hele leven in/als bewustzijn. Ik zal niet kunnen zien hoe de pijn als ongelijkheid/afscheiding van mezelf als mind/bewustzijn en als leven te kunnen stoppen zolang ik blijf bewegen in deze ongelijkheid in polariteit in bewustzijn.

Ik sta mezelf niet toe deel te nemen aan het voeden van de polariteit in bewustzijn door boos te worden op het onbewustzijn.

Ik omarm mezelf in het verdriet dat ik ervaar om de afscheiding die ik gecreeerd heb door het overleven in/als bewustzijn in/als de mind in boosheid op het onbewuste en iedereen die in mijn ogen onbewust bezig is.

www.eqafe.com/free

www.desteniiprocess.com

 

Dag 24 – Ik loop achter – verstopping

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik achter loop.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik niet snel genoeg ben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf nu af te leiden met een gedachte in mijn hoofd dat ik achter loop, in plaats van te schrijven wat me werkelijk dwars zit, dat ik mezelf zo misbruikt heb in reacties dat mijn darm verkrampt en verstopt raakt om de energie die ik creeer te stoppen zolang ik mezelf niet stop.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik mezelf niet kan stoppen en dus verstop ik mijn darm, of eigenlijk verstop ik me in mijn darm.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me te schamen dat ik me verstop in mijn darm waardoor mijn darm verstopt raakt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb buiten adem te raken van het verstoppen van mijn darm door het verstoppen van mezelf in mijn darm.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te weten hoe ik dit patroon kan stoppen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb radeloos te zijn als mijn darm verstopt raakt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het op te willen geven als mijn darm verstopt raakt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het gevoel te hebben alsof het er van boven weer uit komt, zo verstopt zit ik met emoties, verstopt in mijn darm.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te willen zien wat/wie ik/zich verstop(t) in mijn darm.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het oneerlijk te vinden dat ik met een verstopte darm moet leven, niet ziende hoe ik dit in mijzelf gecreeerd heb.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb gefrustreerd te zijn dat ik niet zie hoe ik dit gecreeerd heb, en daarom ook niet te willen stoppen, in plaats van in te zien dat ik pas kan zien als ik mezelf als mind stop, en zolang ik dat niet doe, zal mijn darm mij stoppen door verstopt te raken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb boos te zijn op mijn darm dat die me stopt door verstopt te raken, in plaats van dankbaar te zijn dat mijn fysiek me stopt als ik het zelf niet doe.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mijn fysiek te ge/misbruiken door het stoppen niet zelf te doen maar af te schuiven op mijn darm.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mijn zelfverantwoordelijkheid af te schuiven op mijn fysiek, waarmee ik fysieke klachten creeer die ik vervolgens als excuus gebruik om mezelf niet te stoppen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb in rondjes te draaien en er alles aan doe om onder mijn zelfverantwoordelijkheid uit te draaien.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb boos te worden op anderen die rondjes draaien in de mind door het rechtvaardigen van validaties in/als de mind, in plaats van in te zien dat ik hetzelfde toesta in/naar mezelf en dus in de wereld.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb nog steeds de ander die rondjes draait wil stoppen zonder mezelf in mezelf te stoppen met rondjes draaien.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te begrijpen waarom ik niet gewoon stop, en daarmee dus eigenlijk (ver)wacht dat het vanzelf stopt, in plaats van in te zien dat het niet stopt als ik niet stop met het participeren in het rondjes draaien in validaties in/als de mind.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb zelfhaat te ervaren als mijn darm verstopt is, in plaats van in te zien dat mijn darm wellicht verstopt raakt door de zelfhaat als reactie in/op mezelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf constant te oordelen in plaats van constant te zijn als Leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb zelfhaat te creeren als gevolg van het feit dat ik geen liefde kan ervaren, in plaats van in te zien dat ik het tegenovergestelde creeer en mezelf hiermee gevangen houdt in/als de mind, waar ik afhankelijk blijf van liefde.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mijzelf afhankelijk te houden van de mind met het zoeken naar liefde voor mezelf, in plaats van in te zien dat het enige wat ik doe is liefde en haat stoppen in mezelf in/als de mind.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik iets moet doen, in plaats van in te zien dat ik stop iets te doen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf niet te kunnen stoppen als ik zoveel pijn en afkeer ervaar in mijn darmen, waarmee ik de pijn en afkeer in stand houd.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb een constante ervaring van opgeven en laat maar en het heeft geen zin te hebben op de dagen dat ik pijn en verstopping ervaar.

Als ik een emotie van wanhoop ervaar omdat ik niet zie hoe ik mezelf als de pijn kan stoppen, dan stop ik, ik adem. ik stop met zoeken naar een oplossing. Ik accepteer dat ik in dit moment niet zie hoe ik de pijn creeer of gecreeerd heb. Ik stop met mezelf aanvallen omdat ik niet zie hoe ik de pijn gecreeerd heb. Ik sta mezelf niet toe nog meer pijn te creeren door mezelf aan te vallen om het feit dat ik pijn heb gecreeerd en toegestaan te bestaan in mezelf. Ik sta mezelf niet toe mezelf als pijn te bevestigen door mezelf aan te vallen en hiermee mezelf als pijn te vestigen. ik sta mezelf niet toe mezelf als minderwaardig te ervaren omdat ik pijn heb gecreeerd en toegestaan in/als mezelf. Ik realiseer me dat ik niet beter ben dan andere mensen die pijn creeren in/als zichzelf, alleen omdat ik natuurgeneeskunde gestudeerd heb.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik geen pijn mag/kan hebben omdat ik toch alles voor handen heb om er iets aan te doen, alles geleerd heb om het te verhelpen, in plaats van in te zien dat verhelpen niet ondersteunt in het stoppen van het toegestane systeem in/als mijzelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb verdrietig te zijn omdat ik al zolang met fysieke klachten rondloop en er zoveel tijd en aandacht in gestoken heb om het te verlichten, waardoor ik nu geen zin meer heb om het nog een keer aan te gaan aangezien ik geloof dat het toch geen zin heeft, in plaats van in te zien dat aandacht steken en verlichten oplossingen zijn van/als/in de mind.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb teleurgesteld te zijn dat de oplossingen in/als de mind niet voldoende waren om mezelf te ondersteunen in het stoppen van de pijn,en wellicht heb ik het er zelfs erger mee gemaakt door mezelf vast te zetten in de aandacht van mezelf gevestigd op de  darm in een poging de darm te bewegen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb geprobeerd te hebben mijn darm te bewegen in/als de mind, waarmee ik een verstopping creeer als tegenreactie.

Als ik mezelf zie deelnemen in een poging tot beweging van mijn darm in/als de mind dan stop ik, ik adem. Ik realiseer me dat het duwen en duwen een tegenreactie geeft, en dat ik hier niet doorheen kan duwen, hoe graag ik ook zou willen. Ik stop mijn ego die dit op wil lossen, nu meteen. In plaats van het op te geven, vergeef ik mezelf als ego/mind dat ik zo aan het drammen en duwen ben en altijd mijn zin wil krijgen, waarmee ik het tegenovergestelde creeer als dit niet lukt, namelijk geen zin hebben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb een emotie van verongelijking te ervaren als ik zoveel last van verstopping heb en een ander wandelt vrolijk naar de wc. Ik stop met de ander of mezelf de schuld te geven door mezelf te vergelijken met de ander waardoor een of ander altijd beter is, en de ander of een altijd de schuld krijgt.

Ik stop met het schuld dragen van/voor de ander en van/voor mezelf door het toepassen van zelfvergevingen in/als de adem.

Ik stop met het zoeken naar een eindoplossing, aangezien die me vastzet in de mind als toekomstprojectie, waardoor ik niet kan zien wat ik hier kan toepassen in het moment. In plaats daarvan blijf ik hier bij/met/als mezelf, hoeveel paniek ik ook ervaar. De grootste paniek is gecreeerd door het in de steek laten van mezelf en de angst voor dat het weer gebeurt, en zolang ik in de mind in de toekomst verdwijn zal ik zeker paniek blijven ervaren.

Ik sta mezelf niet mezelf achter te laten in paniek door in de toekomst in/als de mind te verdwijnen. Als ik verder niet weet wat ik moet doen of wat ik kan toepassen, dan is dat zo. Ik adem en blijf hier, bij mezelf; bij zolang het geen als is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te kunnen geloven dat ik op zo’n eenvoudige manier de klachten zelf heb gecreeerd en toegestaan en ze zelf weer kan stoppen doordat ik ben gaan ronddraaien in/als de mind om het ingewikkelder te maken dan het is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het leven veel ingewikkelder te maken dan het is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet de tijd voor mezelf te nemen die ik nodig heb, onafhankelijk van hoe snel of hoe langzaam het is, in een poging om me beter/sneller/grappiger/intelligenter voor te doen dan ik ben; hierin vergeef ik mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb een strijd aan te gaan in/als mezelf door mezelf te vergelijken met mezelf als mind, in plaats van een en gelijk te staan in als mezelf als mind, zodat ik hierin mezelf kan zien als leven.

En dus kom ik toch terug bij de beginzin, ik loop achter, wat voortkomt uit een vergelijking van mezelf met mezelf in/als de ander=de mind, wat geen afleiding is maar afscheiding, afscheiding van mezelf als de mind en als Leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb ontevreden te zijn over mezelf, welke ik verstopt heb in mijn darm. Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf als ontevreden dus als emotie te definieren, in plaats van in te zien dat ik een emotie ervaar in/als afscheiding van mezelf.