Dag 73 – Hinkelen op twee benen in plaats van een en gelijk als zelf staan

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te willen dat een man naar me toe komt die niet in zichzelf ziet, terwijl ik tegelijkertijd niet gelijk aan mezelf ga staan hierin in een agreement met mezelf waarin werkelijk een agreement mogelijk is met een ander die in zelf wil zien als wat het beste is voor alle leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb op twee benen te hinkelen in plaats van een en gelijk als zelf te staan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf steeds opzij te zetten voor de liefde/seks van een man, mezelf er in/als de mind van overtuigend dat ik dat wel aankan, dat ik wel kan staan als zelf in agreement met een man die niet in zelf wil zien, waaruit blijkt dat ik zelf niet in zelf wil zien en alleen wil staan, dan wel met die man dan wel alleen, waardoor ik op twee benen blijf hinkelen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet een en gelijk als zelf te willen gaan staan uit angst om alleen achter te blijven zonder man die in zelf wil zien, waarin ik juist mezelf alleen achter laat in/als de mind door niet Al(l)Een te willen gaan staan in/als mezelf in als de Adem, wat zich reflecteert in mijn werkelijkheid, namelijk dat ik alleen ben zonder man die in zelf wil zien.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat de emotie van alleen als eenzaam echt is waarin ik mezelf als participant in deze ervaring niet stop.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan en aanvaard heb te stoppen participeren in een emotie van alleen zijn als eenzaam zijn, waardoor ik dit gevoel steeds groter en werkelijker heb gemaakt totdat ik er zelf in ben gaan geloven en slachtoffer ben geworden van mijn eigen emotie  van eenzaamheid, waarin ik niet meer op sta doordat ik geloof dat ik slachtoffer ben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik slachtoffer ben van mijn emoties die ik gemanifesteerd heb in de werkelijjkheid.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf slachtoffer te maken van mijn eigen gemanifesteerde gevoelens en emoties als werkelijkheid.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb verslaafd te zijn geraakt aan de gevoelens en emoties die ik gemanifesteerd heb als werkelijkheid, en dus vergeef ik mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb verslaafd te zijn geraakt aan de werkelijkheid van gevoelens en emoties die ik gecreeerd heb, waardoor ik op twee benen blijf hinkelen met een slot ik bedoel sloot ertussen, verslaafd aan het ene been en tegelijkertijd heel goed wetende dat ik op dat ene been niet kan leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb bang te zijn dat de man naar me toekomt en dat ik niet sterk genoeg ben als zijnde niet een en gelijk als zelf sta, waarin ik toegeef aan verlangens en hierin mezelf verlaat.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb bang te zijn om mezelf te verlaten als de man naar me toe komt, waardoor ik situaties creeer waarin ik de ander verlaat of verlaten word.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb een patroon van weglopen en verlating te creeren, waarin ik wegloop voor een beknellend relatieconstruct waarin niet in zelf gezien wordt en waarin ik dus niet volledig in zelf zie en als zelf beweeg, en als enige optie kan weglopen om me te bevrijden uit dit beknellende construct, of iets ‘aangaan’ met iemand die zelf steeds wegloopt en dus in ieder geval geen aandacht als bewustzijn op mij gaat vestigen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb bang te zijn geworden voor aandacht als bewustzijn op mij gevestigd, en ondertussen juist zoekende naar aandacht als bewustzijn op mij gevestigd, afhankelijk van wie die aandacht komt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb voorkeur te hebben gecreeerd in van wie ik aandacht als bewustzijn wil ontvangen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik in de aandacht als bewustzijn of juist geen aandacht als bewustzijn van een ander wordt vastgehouden, in plaats van in te zien dat ik mezelf vasthoud in aandacht als bewustzijn op die ander, dan wel omdat ik aandacht van een ander wil, dan wel omdat ik  juist onder de aandacht van een ander probeer uit te komen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf als aandacht als niet genoeg te ervaren waardoor ik aandacht nodig denk te hebben van een ander, en als ik die krijg maar niet van degene van wie ik zou willen, word ik boos, terwijl ik deze situatie als aandacht nodig hebben zelf gecreeerd heb.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb boos te worden op wat ik zelf gecreeerd heb dus boos te worden op wie ik geworden ben aangezien ik ben wat ik creeer.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik anders ben dan de situatie die ik creeer die ik niet zo tof vind, en dus scheid ik mezelf af van wat ik creeer als wat ik niet zo tof vind dus van wie ik ben geworden als die ik niet zo tof vind, waardoor ik niet gelijk kan gaan staan als wie ik geworden ben zolang ik me ervan af-scheid.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me af te scheiden van een deel van wie ik geworden ben, waardoor ik geloof afscheid te moeten nemen van situaties en/of mensen die dit deel vertegenwoordigen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik afscheid moet nemen van iets of iemand, in plaats van de afscheiding in/als mezelf te stoppen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het leven in agreement met een man als beter te zien dan het leven in agreement alleen met/als mezelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik iets mis als ik niet in agreement met een man leef nu of later, waaruit blijkt dat ik mezelf mis in agreement in zelfintimiteit in/als/met mezelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat het anders is om in agreement met een man te leven dan zonder man, in plaats van in te zien dat ik hoe dan ook alleen sta.

Ik stop met weglopen van mezelf als de ander=de mind. Ik sta mezelf niet toe weg te lopen van wie/wat ik geworden ben en hierin mezelf te verlaten voor het najagen van een illusie.

Ik stel mezelf ten doel de afscheiding in mezelf te stoppen door in te zien waar ik me van af wil scheiden en hier zelfvergevingen op toe te passen zodat ik er gelijk aan kan gaan staan en in op kan staan, zodat ik mezelf kan bewegen gelijk aan de structuren die ik geworden ben waarin beweging verandering als correctie mogelijk maakt.

Ik stel mezelf ten doel in/als de adem te zijn als de man eventueel naar me toe komt, zodat ik in het moment in zelf kan zien wat het beste is zonder angst voor de toekomst en ik kan spreken als zelf zonder angst voor verlies van een illusie van eenzaamheid, liefde en seks die niet bestaat in/als gelijkheid. Ik realiseer me dat deze situatie van alleen zijn mezelf de mogelijkheid geeft om een en gelijk als zelf te worden waarin ik constant als mezelf niet meer bang hoef te zijn voor verlies en verlating.

Ik stel mezelf ten doel de emoties van eenzaamheid te stoppen in mezelf door het toepassen van schrijven, zelfvergevingen en zelfcorrecties, waarin ik intiem in/als/met mezelf ben/word en ik dus niet eenzaam maar Al(l)Een ben, of ik nu in agreement met een man leef of alleen in agreement met/als mezelf.

Ik stel mezelf ten doel het aandacht vragen van een ander en/of de aandacht op de ander te stoppen en Hier te zijn in zelf-aandacht in zelfintimiteit in/als de adem, waarin ik mezelf steeds naar Hier haal als ik verdwijn in gedachtes, gevoelens en emoties in/als de mind.

Ik stel mezelf ten doel mezelf als slachtoffer te stoppen door een voor een, adem voor adem, de lagen van emoties van slachtofferschap in te zien/uit te schrijven en zelf te vergeven zodat ik mezelf kan bewegen/corrigeren tot het wandelen in gelijkheid in/als mezelf.

Ik stel mezelf ten doel in agreement in/als/met mezelf te leven, waarin ik zie dat alleen in agreement in/als/met mezelf een agreement mogelijk is met een man.