Dag 462 – Wie ben ik aan het verdedigen? – Intern gesprek-1- “hoe kun je dit nou doen?”

Voor context zie: Dag 398 – Wie ben ik aan het verdedigen?

Voor overzicht van de gehele serie:

Dag 469 – Wie ben ik aan het verdedigen? – Reactiedimensie-12 – Schaamte

Backchatdimensie (interne gesprekken):

hoe kun je dit nou doen?

dit meen je niet

dit kan niet waar zijn

ik ga weg

wat denkt die ander wel

ik snap niet dat die ander dit niet ziet

ik heb toch gelijk?

hier wil ik niet mee leven

schaam je je niet?

dit ga ik niet doen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te participeren in een intern gesprek in de woorden ‘hoe kun je dit nou doen?’ welke volgt op emoties die opkomen binnenin mijzelf ten gevolge van de gedachte ‘Het is zo zelfonoprecht dat ik niet waar te beginnen’ welke getriggerd wordt door de woorden ‘ze neemt het persoonlijk’ in herhaling in schrijven op mij geprojecteerd.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf in wezen naar voren te laten vallen in en als de ervaring van de emoties als reactie op een gedachte binnenin mezelf en hierin mezelf toestemming te geven in en als de geest te bewegen en mezelf hierin voort te zetten in participatie in een intern gesprek in de woorden ‘hoe kun je dit nou doen?’

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf toestemming te geven mezelf in en als de geest te bewegen door in reactie op een gedachte in mezelf naar voren te vallen in en als de ervaring van emoties in en als de geest en mezelf voort te zetten in en als de geest in participatie in een intern gesprek.

Als en wanneer ik mezelf zie participeren in een intern gesprek in de woorden ‘hoe kun je dit nou doen’, dan stop ik, ik adem.

Ik realiseer me dat ik in emoties heb geparticipeerd waarop ik reageer binnenin mezelf met een intern gesprek terwijl de emoties een reactie zijn binnenin mezelf op een gedachte die ik zelf heb aangemaakt ter controle, ter bescherming van mezelf in en als een bepaalde persoonlijkheid in en als een gedachte, in en als een angst om deze te verliezen als ‘dit ben ik’ dus in en als een oordeel om mezelf te verliezen in en als geloof dat ‘ik dit ben’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf te veroordelen als en dat ik een persoonlijkheid verlies als ‘dit ben ik’ en hierin angst als ervaring te creeren binnenin mezelf waarin ik mezelf in stand probeer te houden in en als de persoonlijkheid, in en als de geest als ‘dit ben ik’ waarin ik als wezen naar voren gevallen ben.

Ik realiseer me dat ik als wezen mezelf toestemming geef in en als de geest, in en als de ervaring van gevoelens of emoties te vallen om zo vervolgens interne gesprekken te gaan voeren als reactie in mezelf en op mezelf participerend in emotie of gevoel, waarin ik mezelf afvraag ‘hoe kun je dat nou doen?’ welke woorden ik per direct projecteer op de ander welke in mij de gedachte getriggerd heeft als ‘het zo is zelfonoprecht dat ik niet weet waar te beginnen’, terwijl eveneens de woorden ‘hoe kun je dat nou doen’ over mezelf gaan waarin ik me via projectie op de ander, afvraag hoe ik dit heb kunnen doen; hoe kan ik hetgeen ik geloof te zijn als ‘dit ben ik’ nu opgeven als hetgeen ik veroordeel welke opkomt als ik niet win en dus geen energie win, als ingebouwd beschermingsmechanisme zodat ik mezelf bestaande in en als de geest, nooit zal opgeven terwijl ik feitelijk mezelf opgeef en opgegeven heb zodra ik participeer in en als een gedachte en naar voren val in energetische reactie hierop.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf te saboteren in en als de woorden ‘hoe kun je dit nou doen? in een intern gesprek en hierin mezelf ervan te weerhouden hier te zijn, te blijven en gelijk te staan aan en als mezelf en participatie in gedachte en reactie direct te stoppen.

Ik stel mezelf ten doel, als en wanneer ik mezelf in een bezetting bevind participerend in een intern gesprek als in de woorden ‘hoe kun je dit nou doen’ in en als de geest, mezelf te bewegen in een kleine fysieke verschuiving/verplaatsing waarin ik mezelf uit de bezetting als bezetenheid in en als de geest haal.

Ik stel mezelf ten doel het te menen en mezelf werkelijk te stoppen en te staan in en als het woord ‘stop’ en de verantwoordelijkheid over te nemen van de geest/het bewustzijn.

Ik stel mezelf ten doel te onderzoeken wat het triggerpunt of activatiepunt is waar ik op reageer en welke gedachte ik hierop aanmaak en deze mezelf te vergeven en hierin verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf in en als deze gedachte.

Ik stel mezelf ten doel, als en wanneer ik naar voren neig en dreig te vallen in participatie in een emotie of gevoel, mezelf een halt toe te roepen, mezelf in en als wezen te positioneren en te stoppen  door in te ademen, de adem drie tellen vast te houden en uit te ademen en dit een paar keer te herhalen totdat de energie afneemt en te voorkomen dat ik voorover val in en als emotie of gevoel in en als de geest en aanwezig te blijven in en als het fysiek, zodat en waarin de energie gescheiden blijft van het fysiek en zo afneemt omdat het niet kan blijven voortbestaan zonder fysieke substantie om te blijven gebruiken en zo op deze manier mezelf te oefenen in het voorkomen van interne gesprekken als reactie op emotie of gevoel.

Wordt vervolgd

Zelfvergeving in Ieder Moment van Ademhaling

————————————————————————————————————————-

Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
Leefbaar Inkomen Gegarandeerd:
https://www.facebook.com/BasisinkomenGegarandeerdDoorEqualLifeFoundation
Equal Life Foundation:
https://www.facebook.com/EqualLifeFoundation
Proces van zelfverandering:

www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
www.desteni.org
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/
Zelfvergeving als Toegift aan jeZelf:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/05/20/dag-299-zelfvergeving-als-toegift-aan-jezelf/