Dag 625 – Liefde is geen ervaring

projectie

How to say “I Love you”?

Liefde is geen ervaring. Ik begin eindelijk te zien wat dit inhoudt en hoe ik liefde kan leven. Ik heb zolang een onbegrip ervaren in mezelf in relatie tot het concept liefde. Ik ervoer het eenvoudigweg niet zo vaak in die mate dat ik het als een ervaring van liefde zou omschrijven en als ik het ervoer hing ik er zoveel aan op dat ik mezelf erin verloor en ging vastklampen aan (als me emotioneel afhankelijk maak van) diegene of datgene waarop ik deze ervaring projecteerde.

Liefde is geen ervaring. Liefde is gelijkheid. En dus hoef ik niets energetisch te ervaren om dit dagelijks te leven. Ik kan dagelijks beslissen om te leven in gelijkheid met en als mezelf en van hieruit, met iets/iemand buiten mij en dit houdt liefde in. Aangezien ik, als ik me werkelijk in gelijkheid, in en als het fysiek ervaar, ik niet langer afgescheiden ben van mezelf als leven en hierin van de ander als leven en zo ben ik dan in dit ene punt, in eenheid met en als mezelf. De afgescheidenheid (van me meer of minder ervaren in en als de geest) is gestopt in dit punt. En zo beslis ik dit toe te passen in ieder punt waarin ik me heb afgescheiden in en als de geest. En zo, is de expressie van liefde een beslissing. En dus, hoef ik niet te ‘wachten’ totdat ik voor ‘iets of iemand liefde ervaar’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te wachten totdat ik liefde ervaar en van hieruit, vanuit deze ervaring in en als de geest, mezelf te gaan bewegen tot een ‘bemachtigen’ van datgene of diegene waarvoor ik liefde ervaar oftewel, waarop ik mijn energetische ervaring van liefde projecteer.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb vervolgens van hetgeen of diegene waarop ik mijn ervaring van liefde projecteer, liefde te ‘willen ontvangen’ als dat door diegene of datgene, de energetische ervaring van liefde in mij geactiveerd wordt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb hetgeen of diegene waarop ik mijn ervaring van liefde projecteer, bij me te willen houden en alles te doen om dit gene of diegene bij me te houden en te ‘houden van’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf te beperken in het leven van liefde in en als zelfexpressie als een beslissing tot een staan in eenheid en gelijkheid met betrekking tot een punt van afgescheidenheid in en als mezelf, in en als de geest en zo punt voor punt te wandelen, waarin de beperking vooral inhoudt dat ik dit punt voor punt wandelen niet ‘herken’ als een daad van liefde als gelijkheid en hierdoor tegelijkertijd nog te ‘zoeken’ naar die energetische ervaring van liefde om mezelf mee te vervullen en mezelf zo dus juist weer af te scheiden in en als de geest.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb hetgeen ik wandel in en als mezelf op weg naar leven, tegelijkertijd onderuit te halen en mezelf zo te verzwakken in wat ik wandel, door mezelf opnieuw af te scheiden/in afgescheidenheid te houden door een zoeken naar een energetische ervaring van liefde om mezelf mee te vervullen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb feitelijk te zoeken naar de ‘eenheidservaring’ in en als de geest als ultieme vorm/ervaring van liefde, in plaats van in te zien, realiseren en begrijpen dat deze eenheidservaring de ultieme manifestatie van afgescheidenheid betreft in en als de geest, in en als energie, afgescheiden van mezelf als leven in en als het fysiek.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf weg te houden van de eenheid met en als mezelf, in en als mijn fysiek, in en als gelijkheid met en als al het fysieke leven om me heen en/als binnenin mij, dit vanuit een ervaring van angst om alleen te staan waarin deze ervaring van angst juist de ervaring van (het zoeken naar) liefde versterkt, als andere kant van de medaille van de ervaring van liefde in en als afgescheidenheid, in en als de geest als ultieme vorm/manifestatie van ‘angst’ als hoe ik besta in en als de geest/de mind in gedachten, gevoelens en emoties.

En zo zoek/verlang ik eerst naar deze vervullende, energetische ervaring van liefde waarvan ik geloof dat die bestaat en werkelijk is als ‘meer dan ikzelf alleen’ en vervolgens, als ik het op een ‘gegeven’ moment ervaar in relatie tot iets of iemand buiten mij, ervaar ik direct een angst voor verlies van diegene of datgene, wat feitelijk een ervaring van angst voor verlies van deze geprojecteerde ervaring is en ik ervaar angst voor verlies omdat de ervaring niet substantieel, niet werkelijk en blijvend is binnenin/als mezelf in/als zelfexpressie die ik praktisch kan leven, maar een energetische ervaring die ik heb aangenomen en opgebouwd als ‘meerwaarde’ en waarin ik geloof en die ik zelfs ‘vorm’ heb gegeven in en als mijn eigen fysiek, door dit construct van liefde zo te leven en manifesteren als een ‘default’ programma in en als mezelf en in en als mijn eigen lichaam en waardoor ik mijn eigen lichaam ‘vervormd’ heb tot aan ziek maken toe. En omdat velen met mij dit zo leven, hebben we dit default programma in de wereld geprojecteerd, hebben we de wereld ‘vervormd’ en ziek gemaakt en jagen we nu met z’n allen deze projectie na als illusie in en als de geest, op zoek naar energetisch vervullende ervaringen, weg van de vervorming en vervuiling, weg van de gemanifesteerde ‘ziekte’; weg van onszelf als hoe we onszelf hebben toegestaan te bestaan.

Wordt vervolgd.

LOVE-IS-EQUALITY1Dus wat is de Beslissing?

*

Why and how is it, that intense physical-mind fear is interpreted/perceived/experienced as ‘Love’?

How is it that ‘Love’ is in fact intense/accumulated physical-mind fear?

Why and how have we mentally and physically become addicted to fear as the interpretation and experience of ‘Love’, and so in turn – become addicted to ‘Love’ as ‘Fear’, the ‘Love of Fear’?

Why and how have human-beings not managed to see/realise/understand the actual real nature and manifestation of ‘Love’ as ‘Fear’?

What is/has the consequences been within ourselves and existence, with accepting and allowing ourselves to ‘fight for our addictions as fear/love’ for the possession/experience of energy in self-interest, but would not considering ‘fighting for/living for/taking responsibility for’ humanity and this physical existence as a whole in and as equality and oneness?

Why/how do we have to take ourselves to extremes of ‘life/death’ to get the addictive adrenaline rush of intense physical-mind fear to experience being/feeling ‘alive’?

What is the relationship between the adrenaline rush of ‘love’ and the adrenaline rush of ‘feeling alive’ within the context of intense physical-mind fear?

Why have we not seen/realised/understood that the feeling of being ‘alive’ as the physical-mind adrenaline rush we experience is in fact intense Fear?

Why/how has intense fear been interpreted/experienced as ‘being alive’?

Uit: Reptilians – Why Love is so Addictive – Part 47

—————————————————————————————————————————————————-

Proces van zelfverandering:
http://desteniiprocess.com/courses
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY (Ook in het Nederlands!)

Zelfeducatie free:
https://eqafe.com/free
www.desteni.org
De Kronieken van Jezus

Journey to Life – Reis naar Leven:
https://nl.gravatar.com/ingridschaefer1
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
Ingrid’s Desteni Witness Blog
Facebook:
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
https://www.facebook.com/groups/326696524041028/

The Secret to Self-Realisation:

http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/02/day-311-secret-to-self-realisation.html

Proces van wereldverandering:
http://bigpolitiek.blogspot.nl/
http://livingincome.me/wiki/The_Living_Income_Guaranteed_Proposal
Facebook:
https://www.facebook.com/BasisinkomenGegarandeerdDoorEqualLifeFoundation

Uil forgive

Dag 356 – Lead by the eggleaders (ovaria)

EierstokkenIn Dutch language, the ovaria is called ‘eggleaders’ (eileiders). It leads the egg to the uterus. Well, it does not only lead the egg to the uterus, it leads the whole life of a woman, and indirectly of men. So the eggleaders lead humanity. It lead humanity to give birth to another ‘person’ and we direct our whole life – directly or indirectly – into this purpose, or we resist this purpose which is enlarging this same purpose in general. However, it is directed by this system of reproduction, which is still a system, and we are giving birth to ‘new life’ as a system, because we have become one and equal as our mind consciousness system and we pass this through into the ‘new life’, so the new life becomes equal and one as a ‘new’ mind consciousness system, and this we call ‘new life’. mmmmmmm……….

We do not know what it is to birth life, to birth ourselves as life in/as/through the physical. Many woman have problems around the area of the ovaria, related to menstruation. Menstruation is described as many things, from ‘a problem’ to ‘something sacred’. During my study of natural medicine I wrote my whole paper about the cycle of menstruation. lol we were looking for a translation of the word ‘timeloop’ into Dutch, and the word cycle was also mentioned, which I actually see as a ‘wide or large timeloop’. So, the menstruationcycle is actually keeping us in a timeloop of fertility which repeats over and over again. mmmmmmm……..

Marilyn Monroe: The Human Design – Menstruation

Then should we not give life anymore to new children? It is not precisely like that. I would say, we first have to support ourselves to become able to give life towards/as ourselves, and within this give life on earth, before we are ready to give life to another human being through our body. Because we have to guide this new human being, we have to educate and support this new human being, to be able to become as life itself, life as being responsible, responsible for self as life, for life as self. And if we all do that – first educate ourselves and then pass on this education to the next generation, after a few generations, life on earth will change into a life-worthy existance for every one and every thing.

So, if we did already have given birth to another human being before we as ourselves were as life, then what should we do? Do we have to judge and blame ourselves for this? No, sure not. This is what we already have done for a long time, although we are not really aware of it. We start the same process; we start walking this process of taking responsibility for ourselves in/as the mind and giving birth to life in/as ourselves through the physical. We write, we apply self-forgiveness and self-corrective application, and we change in and as the physical, as only when we change in and as the physical for real, this physical existence will start changing. With or without kids, the process is exactly the same, for every one.

We have given our authority to the eggleaders and made this a point of self-interest. Listen to the butterfly, listen to the bee. The butterflies allign reproduction to and as life, as what is best for all, for all butterflies, in co-operation with the earth. The bees work together with the plants and the earth, they take care of each other in a way that they will not take and take and take to survive. They give and receive equally. They live in and as their utmost potential, and if this is no longer possible in any way, than they decide to pull back, to stop reproduction, as living less than their utmost potential what sense does this make? We call them ‘lower species’. mmmmmmm……….

PENTAX Image

We as humanity are not so smart. Self-interest does not make us very smart and is very short-sighted, it makes people blind. Blind for the potential that is existing in humanity as life, If and when we are willing to work together with and take care of everything and everyone; human, nature, earth, plants, animals, as what is best for all. Giving and taking equally. At the moment, we are not even able to take care of our own species as humanity; we do Not take care, we only take, and take and take.

Where is my authority? Oh my god, it is “lying in” my eggleaders! And I gave it away to men in/as the mind, indirectly, not directing myself but in my perception and belief, ‘lying’ all day to myself, so actually and of course,  I gave it away to my mind (consciousness system), to lead me over the edge. I gave it away to lead me over the edge so that I do not need to take self-responsibility, for who I am as have become, for what I have done, for all the consequenses I have created and/or accepted and allowed to exist, within me and without me.

Only I can stop the limitations as the edge, existing in/as the mind consciousness system, to be and become the potential existing within me, in co-operation with all living species existing in and as earth. because in this, in earth, in the flesh, we are all Equal, so if I become One with and as the flesh, in and as the physical, I become equal to all that is existing, including myself. We are all made of clay.

Are you looking for your authority as self-direction?

Start today, it’s free:

Desteni I Process Lite.

Self-forgivenesses will follow in the next blog.

Authority is That which Life Grants Each One Equally, the Authority as Life.
There is One Authority on Earth now, which Stands Above all, that Dictates, which is Death. Death is the Point where Life is Authorized or Not, and to Get Authorized as Life – you Must, before Death comes: Be the Physical Evidence as the Living Flesh, as the Living Word – that you Understand the Authority as Life, as Equal, as What is Best for All – or You Will Not Pass Death (Bernard Poolman).

——————————————————————————————————————————————-

Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Equal Life Foundation:
https://www.facebook.com/EqualLifeFoundation
Proces van zelfverandering:

www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
www.desteni.org
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/
Zelfvergeving als Toegift aan jeZelf:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/05/20/dag-299-zelfvergeving-als-toegift-aan-jezelf/

Dag 204 – Walking as a Buddy – and the fear coming up within this

Assisting as a buddy in the dip-lite course. Where I walked against an ego-point within myself that I didnot see as ego. Where I failed in giving an advise by speaking out of knowledge and information, without being able myself to walk this with the person in specifity but not realizing this, believing that I did the right thing, that I wrote down the right comment. Within this I let others pick up the person after me giving the comment. Well it is not a bad thing that others assist me within this, but I could have prevented this by cross-referencing about the person that I was buddying as I saw from the beginning that I was not the right person to buddy this person, but believing that I must be able to do so. And so within this passing my own capabilities, which is dangerous and coming forward out of ego.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to react on the writing of the person I was buddying, and within this reacting building up an ego-point which ended in giving a comment that was not immediately wrong but what was too much information given, not totally specified but concluded in a short way coming forward out of an overview that I have within knowledge and information within/as the mind as consciousness.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to feel myself unable to get all the information in detail that is given within the interviews and blogwritings, that it is so much that I do not see myself as capable to read and grasp it all, and within this to doubt myself as being able to walk within specifity but only able to walk an overview in/as consciousness.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to feel ashamed of myself within the comment I gave to a person walking the dip-lite course, not seeing what I was doing at the moment I wrote the comment.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to not realize in every moment that I have to slow down and realyy see into the situation what I can say and/or write and what not, that I cannot see just put down some information on someone if I am not 100% sure that the person is able to understand and work with it.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to throw the person, and so also myself, into depth without being sure if the person do have enough support to stand up in it and without being a 100% sure that I myself can walk with the person in detail as a support.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to feel unable to walk with a person in detail and to walk with myself in detail.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to fear cross-referencing for fearing giving the wrong answer, and so take the risk that it is the wrong answer by just writing it down, which can have a huge influence on the person which I write the comment by,

so

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to see myself in fear as more important than the life of another person which I am responsible for at the moment that I write down the comment, which is walking as a buddy in self-interest instead of walking as a buddy as a support what is best for all.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to not totally realize that I am 100 % responsible for every comment I write down, for every word I write and speak, but instead of this just write down what I assume is the best thing, forcing situations instead of leading it.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to force situations instead of leading it, where the forcing is coming forward out of the mind as consiousness, which is putting responsibility to others who have to correct what I have created.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to move my responsibility to another person by walking, speaking and writing in/as consiousness instead of taking full responsibility for/as myself as consiousness and only speak what I live in totality, which is actually the point that the person in dip-lite asked for as I see now within this writing, which triggered this point within me as ego-point.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to believe that I did the right thing by forcing the situation so that the person will move as I saw that there had to be a change somewhere, instead of cross-referencing the situation of the person with people who are available for this, to co-operatie within this and lead the situation into a situation that is best for all.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to walk as an individual, to play alone, believing that I have to be able to do this, instead of seeing, realizing and understanding that I can walk this process collectively and ask others, who have more stable experience in this, to support with aligning the process of the person who is walking dip-lite course and within this align my own process as walking a buddy within the dip-lite course.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to fear to be thrown out as a buddy as not capable to buddy and assist other humans within their process in the dip-lite course and eventually in the dip-pro course.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to believe that I am already ready to be a buddy as I am trained to be a buddy within the support of others with natural medicine, instead of seeing, realizing and understanding that I have the overview in the natural medicine and in the mind-processes, but not yet walked the details by myself and always find myself uncapable and having too little understanding and information of walking the detail and specifity of the body and mind-processes.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to not know to how ever become capable to walk in detail the body and mind processes, as it is so much information to grasp that I believe that I will never grasp it all.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to believe that I have to grasp it all before I can walk as a buddy as/for myself and others, instead of seeing, realizing and understanding that I can walk as a buddy as far as I walked myself  and lived myself what I am speaking, as this is what I am able to walk with them as a living example, and that I can walk the detail what I walked myself in detail and for the rest leave the detail to others until I grasp it myself, and ask their support within this if I see I am not able to do it myself.

I commit myself to slow down within walking the process within myself, so that I can see more detail within my own mind/consiousness, which will support me to assist myself in stop participating within the mind-processes.

I commit myself to slow down in every comment I write to a person, and within this to be absolutely sure in what I write as the best thing, and if I am not, I ask for assistence to people who are placed in the possition to assist within this process.

I commit myself to cross-reference my comments if I am not 100% sure of what I am writing as I see that I not totally lived my own words.

I commit myself to only write what I see as that I am 100 % capable of to walk this as myself with the other person as a support. If I see that I cannot walk this process what I write and the eventually outcome of what I write, with the other person as a support, that I will not write this as this is than only writing out of knowledge and information. I realize that only if I am capable of walking my own words as a living example and to stand with the other person within the eventual outcome of my own words in totality, I am ready to write and speak these words as than I am speaking and writing as myself as what is best for all. If I have any doubt in this, I stop, I breathe, I cross-reference and/or give another comment that I can stand within as myself.

I commit myself to see in every comment I write if it is aligned with the material that is already given within the course to the person, and if I see that the person needs more supprt than is given within the course, I ask for assistence to the person who are placed in the position to assist with this.

I realize that I first walk my own process as walking my own mind, and if this is taking time, than it is so. As I see that I can only walk effectively as an example as a buddy for others as I walked the process myself first. This I combine with practising being a buddy within the dip-lite course with the assistence of Maya, Marlen, Lindsey and Robert if/when necessary which will support myself within my own process.

I commit myself to stop myself in walking as an individual within/as consciousness and to open up for walking collectively to support each other to stand up in/as life.

I commit myself to stop myself in/as fear to walk collectively as within fear I am only manipulating myself in/as consiousness to protect myself as a mindsystem in self-interest, which will not only have an affect on myself but also on other peoples life as the starting-point within this is self-interest, although it is coming forward out of fear. I realize I as fear as consiousness will keep myself in position as fear as consiousness as protection – which is not even a real protection – but a protection as an illusion in/as self-interest.

Whenever I see the fear coming up, I stop, I breathe. I am gentle with myself and see what I fear, so I can support myself with walking out of this fear as an illusion, as I realize this fear will not bring me safety at all but is coming up as an indication that I seperated myself within a point of self-interest as an illusion of protection, which is giving the fear of loosing this illusion of self-interest as protection.

I commit myself to slow down myself and stay with myself within this fear as seperation and not leave myself alone within this fear without considering what is going on, as I leave myself behind, I am seperating myself even more and create more fear within this. So I stay with myself, I breathe, I see what I fear, I see my desire and what I fear within this as the opposite (thanks Larry), and walk myself out of this fear, breathe by breathe untill it’s done, no matter how long it takes.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to leave myself behind in fear in seperation of myself within myself, where I created the opposite of self-trust which is self-fear, and within this fearing myself as consiousness as the mind in seperation of myself as life and making myself inferior as myself as consiousness.

I commit myself to take myself serious as a mindsystem as consiousness, as I see, realize and understand that I created myself within this, and I have to take responsibility for what I created myself, otherwise the creation will suppress the creator in/as fear, which is not necessary as I am the creator in the first place. Within this I see that creator and creation are equal, and within this able to co-operate to stop the seperation between creator and creation as what is best for All as creater AND creation, as I see they are equal and become one if there is no longer a seperation between them as fear.

So within the fear, there is the key to stop the fear as seperation, to walk together, creator and creation, in supporting each other equally to become one as self as life.

——————————————————————————————————————

Proces van zelfverandering:
www.desteniiprocess.com / http://www.lite.desteniiprocess.com
Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie waarin financiele ondersteuning voor een wereld in gelijkheid:
www.eqafe.com
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life