Dag 447 – Heb ik het recht om te reageren?

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mezelf het recht toe te kennen om te reageren en in en als dit recht te geloven en hierin altijd een reden te vinden, te beredeneren waarom ik reageer en zo mijn reactie te rechtvaardigen in en als de geest, in plaats van in te zien, realiseren en begrijpen dat ik in geen enkel geval, in geen enkele situatie het recht heb om te reageren aangezien het recht om te reageren altijd een rechtvaardiging in en als de geest inhoudt waarin ik mezelf in en als de geest bevestig in mijn bestaan als ‘dit ben ik‘ in en als een geloof in en als een gedachte als interpretatie in en als de geest, waarin ik mezelf weg houd van gezond verstand en een benadering in en als het fysiek zodat en waarin ik zie wat er werkelijk gaande is, zodat en waarin ik werkelijk zie waarmee en/of met wie ik in communicatie ben in als het het fysiek in plaats van in reactie in interactie met mijn eigen geestinterpretatie bezig te zijn en dus feitelijk alleen maar bezig te zijn met mezelf in en als verdediging van wie ik geloof te zijn in en als de geest waarin ik op geen enkele manier bijdraag aan een werkelijke, constructieve, zorgzame oplossing voor het fysieke punt dat zich aandient in communicatie met een ander en/of met mezelf.

Als en wanneer ik mezelf zie gaan en/of reeds zie participeren in en als reactie in en als de geest, dan stop ik, ik adem, waarin ik me direct realiseer dat mijn reactie geen recht heeft van bestaan ook al voelt het alsof dit wel zo is.

Ik realiseer me dat hoe sneller ik stop in en als mezelf met reageren in en als de geest, des te eenvoudiger ik het maak en houd voor mezelf aangezien hoe verder ik ga in reactie, hoe meer energie ik genereer, hoe meer systemen er mee gaan spelen en des te meer consequenties ik creeer voor mezelf in en als het fysiek en eventueel voor een ander, welke het opnieuw vervelender maakt om te stoppen aangezien ik dan meer en meer onder ogen moet zien. Dus, ik stop, ik adem, onafhankelijk van of ik gelijk denk te hebben en misschien zelfs heb gezien vanuit een startpunt in en als de geest, wat er niet toe doet, alleen de geest hecht waarde aan gelijk hebben terwijl in en als het fysiek het gelijk staan is wat ertoe doet, gelijk staan als mezelf als het punt wat er speelt en hierin als de situatie en/of als de ander in ditzelfde punt.

Ik stel mezelf ten doel te onderzoeken in en als mezelf wat hetgeen is dat de reactie getriggerd heeft.

Ik stel mezelf ten doel mezelf de reactie en energetische turbulentie die ontstaan in mezelf, te vergeven en in de adem te gaan en te blijven.

Ik stel mezelf ten doel het oorspronkelijke punt te vergeven als en wanneer ik dit zie in en als mijn zelfonderzoek welke ik toepas met behulp van schrijven en het hardop uitspreken van zelfvergevingen.

Ik stel mezelf ten doel mezelf te ondersteunen in het maken van een zelfcorrectieve verklaring.

Ik stel mezelf ten doel mezelf te corrigeren in en als het fysiek tot een bestaan in eenheid en gelijkheid met en als het punt wat zich aandient zodat en waarin ik mezelf beweeg tot en als een fysieke oplossing als wat het beste is voor de situatie en/als alle betrokkenen en zolang ik hiertoe niet in staat ben, mezelf te stoppen en zelf te vergeven tot aan een punt van helderheid en stilte in en als mezelf ten aanzien van desbetreffend punt.

Full why couldn t i stop myself

Why Couldn’t I Stop Myself?

——————————————————————————————————————————

Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
Leefbaar Inkomen Gegarandeerd:
https://www.facebook.com/BasisinkomenGegarandeerdDoorEqualLifeFoundation
Equal Life Foundation:
https://www.facebook.com/EqualLifeFoundation
Proces van zelfverandering:

www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
www.desteni.org
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/
Zelfvergeving als Toegift aan jeZelf:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/05/20/dag-299-zelfvergeving-als-toegift-aan-jezelf/

Dag 198 – Zelfvergevingen op relaties – 30 – als er een man is/zelfcorrecties-6

Dag 187 – Zelfvergevingen op relaties- -19 – als er een man is

Dag 188 – Zelfvergevingen op relaties – 20 – als er een man is/emotie-gevoel-backchat

Dag 189 – Zelfvergevingen op relaties – 21 – als er een man is/consequenties

Dag 190 – Zelfvergevingen op relaties – 22 – als er een man is/fysieke consequenties

Dag 191 – Zelfvergevingen op relaties – 23 – als er een man is/zelfcorrecties-1

Dag 192 – Zelfvergevingen op relaties – 24 – als er een man is/zelfcorrecties-2

Dag 193 – Zelfvergevingen op relaties – 25 – als er een man is/zelfcorrecties-3

Dag 194 – Zelfvergevingen op relaties – 26 – als er een man is/zelfcorrecties-4

Dag 195 – Zelfvergevingen op relaties – 27 – als er een man is/zelfcorrecties-5

Zelfcorrecties op de fysieke consequenties in Dag 190:

Ik stel mezelf ten doel de balans die ik gecreeerd heb in fysieke consequenties als darmkrampen, niet als grens te zien maar als aanwijzing dat ik mezelf stop en niet doorduw en hierin blijf hangen in de balans van angst, welke ik als balans heb gebruikt om mezelf in leven te houden in/als bewustzijn als soort van alarmbel.

Ik stel mezelf ten doel de fysieke consequenties als darmkrampen te gebruiken als signaal dat ik stop en me terugtrek uit angst en dat ik mezelf dus laat re(a)geren door mezelf als angst in/als de mind/het bewustzijn. Als ik mezelf zie reageren in/als angst, dan stop ik, ik adem. In de adem breng ik mezelf tot rust en breng ik mijn hartslag en de onrust in mijn buik tot rust. Ik zie in de situatie waarin ik me bevind wat er speelt, waar ik op reageer en waar ik voor terugdeins. Ik adem. Ik blijf staan in plaats van me terug te trekken. Als ik aan het communiceren ben, vertraag ik mezelf in de communicatie en zie wat er gebeurt in deze communicatie. Al zie ik niets, ik vertraag en breng mezelf hier in de adem. Ik stel mezelf ten doel te zien wat er gebeurt, en als ik zie wat er gebeurt kan ik richting geven aan mezelf in de situatie, waardoor de angst zal verminderen en/of weg zal gaan aangezien ikzelf de leiding neem door te beslissen hier in dit moment aanwezig te zijn.

Als ik mezelf in de strijd zie gaan in communicatie met de ander en/of met mezelf, dan stop ik, ik adem. Ik realiseer me dat er niets te winnen of verliezen valt behalve een goed gevoel in/als energie. Dus voor een goed gevoel als energie gooi ik mezelf in/als fysiek in de strijd, en verlies ik dus altijd. Ik stop, ik adem. Ik sta mezelf niet toe mezelf in/als fysiek in de strijd te gooien ter overleving van mezelf in/als energie als bewustzijn als illusie. In plaats hiervan zoek ik naar oplossingen in/als mezelf in de adem, in overeenstemming met zelf. Ik realiseer me dat ik met/als zelf moet leven, en dat de angst voortkomt uit het weggooien van dit leven door mezelf te compromitteren ter overleving van een ervaring in/als energie in overeenstemming met een ander in/als energie. Echter, dit is geen werkelijke overeenstemming als wat het beste is voor zelf als alle leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven niet te weten hoe mezelf te stoppen in participatie in het rondjes draaien in gedachten. Ik realiseer me dat de gedachten voortkomen uit/bestaan als herinneringen in mezelf, die ik projecteer op situaties in het heden, waarin ik opnieuw hetzelfde reageer als in mijn herinnering, en dus voort blijf draaien in rondjes in gedachten, gelovende dat deze situatie hetzelfde is, in plaats van in te zien dat ik hetzelfde reageer in een andere situatie, dus ik verander niet en dus verandert de situatie niet.

Ik stel mezelf ten doel herinneringen die omhoog komen gerelateerd aan de situatie in het heden, in te zien en uit te schrijven. Doordat ik de herinnering uitschrijf en mezelf vergeef en corrigeer hierin, ben ik in staat om in de nieuwe situatie in het heden in/als mezelf te blijven staan en mezelf te stoppen in mijn reactief programma en hier aanwezig te zijn in het fysiek.

Als ik mezelf zie participeren in een ervaring van verongelijking dat ik zoveel rondjes draai in mijn hoofd, welke ik fysiek gemanifesteerd heb in mijn darmen, als reactie op de woorden van een ander, dan stop ik, ik adem. Ik realiseer me dat ik een ander niet verantwoordelijk kan maken voor mijn reacties. Als ik de ander wel verantwoordelijk maak, wil ik iets van de ander wat ik zelf niet oppak of wat ik zelf geloof niet te hebben.

Ik stel mezelf ten doel in het moment van reactie te onderzoeken wat ik van de ander wil, wat het is dat ik zelf niet oppak en/of wat het is dat ik geloof zelf niet te hebben.

Ik realiseer me dat ik over het algemeen in een toekomstprojectie participeer die ik projecteer op de situatie in het heden, waarin ik een angst ervaar iets in de toekomst niet voor elkaar te krijgen. Ik stop met projecteren in de toekomst, ik haal mezelf hier in het fysiek, en zie wat op dit moment het punt is wat er speelt, zodat ik hier met dit punt in mezelf kan werken.

Ik stel mezelf ten doel het simpel te houden door te werken met wat hier is in het moment en de rest onvoorwaardelijk los te laten, aangezien ik niet alle punten in een keer op kan pakken, maar mezelf hiermee juist gevangen houd in rondjes in gedachten in/als bewustzijn welke ik ook nog eens fysiek manifesteer in mijn darmen, waarin ik mezelf opnieuw vastzet in de fysieke mind.

Als ik mezelf zie verdwijnen in een toekomstprojectie waarin ik me zorgen maak over mezelf in de toekomst als niet in staat iets voor elkaar te krijgen, dan stop ik, ik adem. Ik onderzoek wat ik voor elkaar wil krijgen – is het zelfinteresse of is het zelfzorg? Ik breng mezelf hier in de adem, en zie wat het is dat ik in het moment op kan pakken, en pak dit op door te doen wat nodig is, bijvoorbeeld dit communiceren met de ander, het uitschrijven, een fysieke handeling toepassen, een zelfvergeving toepassen, een zelfcorrectie toepassen of iets anders wat de beweging als onrust in mezelf stopt.

——————————————————————————————————-

Proces van zelfverandering:

www.desteniiprocess.com / http://www.lite.desteniiprocess.com
Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie waarin financiele ondersteuning voor een wereld in gelijkheid:
www.eqafe.com
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life

Dag 144 – Afleiding

Ik laat me heel gemakkelijk afleiden door geluiden van mensen om me heen, en vooral als er rechtstreeks tegen me gepraat wordt. Het blog schrijven gaat hierdoor bijvoorbeeld heel langzaam.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me gemakkelijk af te laten leiden door geluiden van mensen om me heen, met name als het rechtstreeks naar mij gericht is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik datgene of diegene om me heen aandacht moet geven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven als iemand om me heen luidruchtig is in/als zichzelf/als wat ik als luidruchtig ervaar dat ik daar dan aandacht aan moet geven, waarin ik mezelf vergeef dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb aandacht te geven aan wat ik ervaar.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik me door dit geloof laat afleiden en niet door hetgeen er om me heen gebeurt, en dus vergeef ik mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te worden afgeleid door mijn geloof als mijn eigen mind/bewustzijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb waarde te hechten aan mijn eigen bewustzijn als geloof hierin als waar(de).

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb hierin waarde te hechten aan een ander z’n geloof in die ander z’n eigen bewustzijn door te geloven dat er waarde gehecht dient te worden aan het geloof als bewustzijn in het algemeen zoals ik zelf doe.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb in de religie van zelf te geloven en hiermee mezelf af te leiden in/als het bewustzijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb waarde hechten aan de religie van zelf en hierin het geldsysteem te voeden door het waardevol te maken.

Als ik mezelf afgeleid zie worden van waar ik mee bezig ben door te reageren op wat er om me heen gebeurt, dan stop ik, ik adem. Ik realiseer me dat ik afgeleid word door mijn reactie op wat ik als afleiding ervaar door me te verzetten tegen deze afleiding in het bewustzijn, waarin ik in het verzet in/als bewustzijn juist de afleiding creeer.

Ik stel mezelf ten doel mijn verzet te onderzoeken in wat het verzet is en welke geloof hierin verscholen ligt, welke  automatisch aangaat/aan lijkt te gaan als reactie op een afleiding van buitenaf als ‘het mij niet uitkomt’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb van mezelf als bewustzijn als religie van zelf uit te gaan, en hierin elke prikkel van buitenaf als afleiding te zien en ervaren, in plaats van in gelijkheid in de omgeving aanwezig te zijn in/als de adem, waarin ik in de adem een antwoord kan geven als er iets gevraagd wordt en in de adem door kan gaan met werken als er niets gevraagd wordt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf te willen laten afleiden in/als bewustzijn om mezelf als bewustzijn in stand te houden in de religie van zelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me graag te laten afleiden doordat ik geloof dat wat er buiten mij gebeurt altijd leuker/interessanter is als hetgeen ik zelf mee bezig ben, om vervolgens geirriteerd/teleurgesteld te zijn door 1. als het niet leuker is als hetgeen ik mee bezig ben en 2. doordat ik mezelf laat afleiden in/als het bewustzijn en mezelf in/als bewustzijn hiervoor vervolgens veroordeel.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb een onderscheid te maken in door wat en wie ik wil worden afgeleid, waarin alleen hetgeen wat mij een goed gevoel geeft, hetgeen is waardoor ik wil worden afgeleid.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te willen worden afgeleid door hetgeen wat mij een goed gevoel geeft en niet te willen worden afgeleid door hetgeen mij geen goed gevoel/een slecht geeft.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb schuldgevoel in mezelf te creeren door kortaf te reageren als ik word afgeleid door iets buiten mij, waardoor ik dit later wil goed maken met aandacht geven en hierin de ander af te leiden, waarin het weer om mij draait en om het goede gevoel geven van mezelf door mijn schuldgevoel weg proberen te halen door aandacht geven als goed maken.

Als er iets aan me gevraagd word, dan stop ik, ik adem. Ten eerste zie ik dat als ik afgeleid word door een vraag, ik zelf niet aanwezig was/ben in/als de adem. Dus ik gebruik de afleiding van buitenaf als correctie van mezelf in het hier halen van mezelf uit het bewustzijn in de adem. Ten tweede zie ik in de adem wat de vraag is, en antwoord in/als de adem of geef een blijk van horen in/als de adem als ik geen antwoord hoef/kan/wil geven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb een oordeel te hebben op het af willen leiden van het bewustzijn van de ander en dus van mezelf waardoor ik altijd in reactie ga en dus reageer in plaats van te antwoorden.

Ik stel mezelf ten doel te stoppen met wat ik aan het doen ben, te ademen, te luisteren en te antwoorden in/als de adem, om vervolgens in de adem door te gaan met waar ik mee bezig ben.

————————————————————————————————

Proces van zelfverandering:
www.desteniiprocess.com
Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie waarin financiele ondersteuning voor een wereld in gelijkheid:
www.eqafe.com
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life