Dag 581 – De aanwezigheid van schimmels zoals Candida

fungi

Disclaimer: dit blog bevat op geen enkele wijze een medisch advies en is gebaseerd op ondervindingen in het proces dat ik wandel in en met mijn eigen fysiek en geestbewustzijnssysteem, op weg van ziel naar Leven.

Ik heb me laten testen bij Best4Health – voor de werkwijze kan het beste de site bekeken worden. Het betreft een test via de energiebanen in het lichaam en aan de sterkte van de frequentie van de aanwezige factoren in het lichaam kan min of meer gezien worden of de factoren op werkelijk fysiek niveau gemanifesteerd zijn of voornamelijk nog alleen op energetisch niveau, waarin ik dan zeg dat ‘op energetisch niveau’ betekent dat het in het energetische vlak in gevoelens en emoties plaatsvindt wat op weg is om een effect op het lichaam te hebben maar nog niet geheel fysiek gemanifesteerd.

Hierin komen vijf of zes verschillende schimmels naar voren. Dat is meer dan ik ooit ‘gehad’ heb in de test. De slijmvliezen zijn ook geirriteerd, iets waar ik ook al vaker en vrij intensief mee te maken heb gehad. Ik ervoer het al een tijdje, ik kreeg het zelf niet meer op orde in mijn fysiek, vandaar dat ik hierheen ben gegaan voor een fysieke ondersteuning zodat ik het proces met betrekking tot de gerelateerde geestbewustzijnsstructuren, effectiever kan wandelen. Ik krijg een middel mee specifiek afgestemd op alle aanwezige factoren, echter het is aan mezelf om het uiteindelijk op te lossen als ik niet opnieuw een disbalans wil manifesteren.

Ik ben sinds ongeveer drie maanden samen met een partner in huis. Ik vroeg me al vaker af of we van elkaar schimmels/bacteriën/virussen overnemen die ‘nieuw’ zijn, zeker ook gezien een verschillende voedingswijze. Dit moet het lichaam kunnen opvangen, echter als de slijmvliezen wat minder ‘sterk’ zijn, kan dit invloed hebben.

Het gaat hierbinnen om mijn eigen proces, om waarom de slijmvliezen dan niet ‘sterker’ zijn en/of verzwakken/aangetast raken en hoe ik de schimmelbelasting creëer/toesta in mezelf om te ontstaan. Ook gaf de test een ‘predispositie’ aan voor schimmelbelasting. Interessant. Iets wat al in de familielijnen aanwezig is?

Ik ga zoeken wat er bij Desteni over schimmels gesproken/geschreven is en kom een video tegen van Bernard.

1 Candida and self abuse

Interviews from the Farm 60: Candida and Self abuse

Zeer interessant en gerelateerd aan de ervaring waar ik me in bevind. Vooral omdat de schimmels niet volledig in het fysiek aanwezig zijn en omdat ik qua voeding niet zoveel extra aandachtspunten heb dan wat ik al toepas, bekijk ik vooral het emotionele aspect tezamen met de slijmvlies-irritatie. Ik bevind me in een ervaring/herinnering waar ik mezelf niet uit bevrijd heb en waar ik maar op voortborduur en van waaruit ik waarneem en van waaruit ik blijf reageren en mezelf blijf ‘irriteren’.

Ik kan er nog onvoldoende over zeggen en weet niet of ik alles in de blogs zal uitwerken, het is echter een ‘vinger op de zere plek’ en als ik het punt heb doorgewandeld en uiteindelijk duidelijkheid heb zal ik er zeker over schrijven en/of spreken.

Een punt dat wordt genoemd is dat een lichaam dat ziek is, al in verandering is. Dit geeft me moed om verder te wandelen met mezelf in een lichaam waarin ik snel een disbalans manifesteer en bemerk. Ook geeft ‘Candida’ aan dat het een punt is dat ik kan veranderen maar dat ik niet heb gedaan (één van de schimmels was een Candida Albicans). Beiden bevestigen voor me dat ik uiteindelijk in staat zou moeten zijn om te voorkomen dat ik het (opnieuw) laat komen tot aangetaste slijmvliezen en een schimmelbelasting. Echter ik manifesteer het punt opnieuw om mezelf erin te kunnen zien, vergeven en veranderen. Van binnenin het systeem in en als mezelf kan de verandering plaatsvinden en kan ik het systeem stap voor stap verwijderen met behulp van het schrijven en het in klank brengen van zelfvergeving van de gerelateerde ervaringen in relatie tot herinneringen waaraan ik vasthoud. Want al waren/zijn de slijmvliezen aangesterkt, ik heb de werkelijke oorzaak nog niet verwijderd/opgelost als structuur/patroon in en als het geestbewustzijnssysteem en het komt in verschillende lagen aan de oppervlakte.

Candida albicans

———————————————————————————————————————————

Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
Leefbaar Inkomen Gegarandeerd:
https://www.facebook.com/BasisinkomenGegarandeerdDoorEqualLifeFoundation
Equal Life Foundation:
https://www.facebook.com/EqualLifeFoundation
Proces van zelfverandering:

www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
www.desteni.org
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/
Zelfvergeving als Toegift aan jeZelf:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/05/20/dag-299-zelfvergeving-als-toegift-aan-jezelf/

Dag 142 – Overprikkeling van slijmvliezen als bescherming

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me af te vragen hoe ik me moet gedragen met anderen om me heen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te weten hoe ik me moet gedragen met anderen om me heen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me ongemakkelijk te voelen als ik niet weet wat ik moet zeggen/niets te zeggen heb en er is een ander om me heen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me ongemakkelijk te voelen in een 1 op 1 relatie als ik niet weet wat ik moet zeggen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik iets moet zeggen als en een ander om me heen is die ik niet zo goed ken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf anders te ervaren als er een ander/anderen om me heen is/zijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf direct uit mezelf te laten trekken in/als/door het bewustzijn als er een ander/anderen om me heen is/zijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mijn Opbouw van het slijmvliesslijmvliezen op te zetten als bescherming tegen het verdwijnen in bewustzijn in reactie op anderen/een ander om me heen, waarin de slijmvliezen een laagje demping maken zodat niet alles van buitenaf binnenkomt als prikkel waar ik op geloof te moeten reageren in/als de mind.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mijn slijmvliezen te gebruiken als bescherming tegen mezelf in/als bewustzijn in reactie op prikkels van buitenaf waardoor mijn slijmvlies overprikkeld is geraakt en ik vervolgens overprikkeld raak door mijn eigen overprikkelde slijmvlies, om vervolgens deze gemanifesteerde overprikkeling te gebruiken als excuus om me terug te trekken/geen relatie te hoeven aangaan met de ander.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik een relatie moet aangaan met de ander om me vervolgens hiertegen te verzetten aangezien ik verdwijn in de relatie in/als de mind, in plaats van in te zien dat ik de relaties in/als de mind juist dient te stoppen.

Als ik mezelf ongemakkelijk zie voelen in aanwezigheid van een ander en niet weet wat ik moet zeggen dan stop ik, ik adem.

Ik stel mezelf ten doel gedachten, gevoelens en emoties die opkomen als reactie op de aanwezigheid van de ander in/als mijn bewustzijn, te stoppen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb de ander in mijn bewustzijn toe te laten, om vervolgens op die ander=de mind te gaan reageren door mijn slijmvliezen op te zetten.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf lam te slaan met mijn eigen reacties in/als bewustzijn op mijn omgeving in mijn bewustzijn, om vervolgens mijn slijmvliezen op te zetten ter bescherming van mijn eigen reacties waarmee ik mezelf lamsla.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf ziek te maken door de ander aanwezig te laten zijn in mijn bewustzijn, om me vervolgens de hele tijd bezig te houden met deze ander in/als mijn bewustzijn en overprikkeld te raken door mijn eigen reacties op die ander in/als mijn bewustzijn als de ander=de mind, in plaats van hier aanwezig te zijn in het fysiek, waarin geen ruimte is voor die ander als bewustzijn aangezien in het fysiek aanwezig zijn betekent dat ik niet aanwezig ben in/als bewustzijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik die ander moet toelaten in mijn bewustzijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik iets met die ander te maken heb, in plaats van in te zien dat ik alleen mezelf te ‘maken’ heb door de afscheiding van mezelf in/als het bewustzijn in geloof in de aanwezigheid van de ander=de mind te stoppen.

Tot zover voor vandaag

————————————————————————————————-
Proces van zelfverandering:
www.desteniiprocess.com
Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie waarin financiele ondersteuning voor een wereld in gelijkheid:
www.eqafe.com
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life