Dag 381 – Het gevoel beschermen als soldaat – the Voice of Holland

voice

Ik zat gisteren een half uurtje naar the Voice of Holland te kijken. Ik kijk alleen nog af en toe een serie en verder is de tv weinig aan, dus ik ben niet helemaal op de hoogte van de taal die gesproken wordt in de praat-amusement programma’s.

Wat me opviel in dit half uurtje, is dat iedereen het had over ‘gevoel’ in een stem leggen, gevoel als expressie, en 1 zeer bekende, populaire Nederlander op het gebied van zang/rap heb ik 2x horen zeggen dat hij de ander moet beschermen omdat die heel veel gevoel legt in de stem/expressie en die moet beschermd worden, en hij wilde graag haar ‘soldaat’ zijn hierin.

mmmm ik was in het verleden best wel onder de indruk van deze jongeman – sterker nog, ik zou er ‘weg van zijn’- en nu ik eens met gezond verstand luister naar wat hij allemaal zegt, wordt het me wel duidelijk in hoeverre we met z’n allen in het ‘gevoel’ – dus in de geest – verstrikt zijn geraakt. Avond aan avond wordt dit gepromoot op de televisie. Wat een on-zin wordt er verkondigd. We zij er ‘weg van’. Weg van onszelf, verdwenen in de geest.

Ik vermoed dat als in het programma met zowel de jury als de deelnemers gedeeld zou worden dat gevoel een onderdeel is van de geest, en iedereen dus druk bezig is om iemand te coachen om in en als en vanuit de geest te zingen, en deze geest in en als gevoel in uitdrukking te brengen in de stem, dit massaal ontkend en zelfs aangevallen zal worden.

Hierbij is het de vraag, of er in de taal uberhaupt bekend is dat er een zelfexpressie bestaat naast een expressie van en als gevoel, dus geestexpressie, en of iets wat er gezien wil worden als zelfexpressie, niet benoemd wordt als ‘gevoel leggen in de stem’. Het woord gevoel wordt voor alles gebruikt wat geen rede is, en dit geeft enorm veel verwarring en verstrikking. Want als we geen gevoel uitdrukken, wie of wat drukken we dan uit in en als expressie?

We weten niet wie we zijn zonder inmenging/overname van de geest. Onze hele taal bestaat in en als geestes-woorden. Deze geest zit volledig verweven met onszelf en ons fysiek, het is volledig samengesmolten met de essentie van wie we werkelijk zijn, gemanifesteerd in het fysiek, en hierin denken we dat ‘het gevoel’ is wie we werkelijk zijn, in plaats van in te zien dat dit gevoel juist onderdrukt en verbergt en wegleidt van wie we werkelijk zijn.

En dan moet dit ‘gevoel’ dus beschermd worden – een gevoel welke altijd voortkomt uit gedachten/ideeen/opvattingen. Met soldaten. En hierin wordt dan weer gedacht dat we ‘het goede’ doen, dat we een held zijn hierin. Lijkt verdacht veel op een oorlog in de kiem.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken en geloven dat mijn gevoel, is wie ik ben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken en geloven dat mijn gevoel beschermd moet worden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb ‘weg’ te zijn van een man die zegt ‘haar soldaat’ te willen zijn en ‘haar gevoel te willen beschermen’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb gevoelig te zijn geworden door een en gelijk met mijn gevoel te worden, in plaats van een en gelijk in en als mezelf op te staan en de leiding/lijding van de geest, in en als gedachten, gevoelens en emoties, te stoppen in mezelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien wie ik ben als ik niet mijn gevoel en mijn gedachten ben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te geloven dat ik ‘voel’ wie ik ben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken en geloven dat wat ik voel, is wie ik ben, en hierin mijn gevoel te volgen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb mijzelf in en als gevoel te beschermen, te verdedigen dus, en hierin een oorlog te ontkiemen in en als mezelf, waarin alle mensen dit zo doen, en er vroeg of laat dus een oorlog uitbreekt in de fysieke werkelijkheid, waarin iedereen zijn/haar eigen gevoel als gedachten als ideeen als landsgrenzen aan het verdedigen is, in en als beperking in de geest, waarin we aansluiten bij mensen die een overeenkomstig gevoel/idee/gedachte heeft, zodat we een leger kunnen vormen om de landsgrens te verdedigen, tegenover anderen met een ander gevoel, andere gedachten en ideeen, andere landsgrenzen, en als we niet overeenstemmen, de ander te doden, ten behoeven van het voortbestaan van mezelf in en als gevoel.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb anderen te doden/willen doden in de geest ten behoeve van verdediging van mezelf in en als geloof in en als gevoel als energetische ervaring.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat ik op deze manier bezig zijnde in de geest, oorlogen in de hand werk, ondersteun, toesta, oorlogen die vele fysieke levens kosten ten behoeve van mijn bestaan in en als gevoel, in en als de geest, niet ziende, realiserende en begrijpende dat mijn gevoel bestaat ten gevolge van opgeslagen, onderdrukte ideeen, programmeringen, gedachten, in en als de geest, in en als polariteit, in leven gebracht om frictie te creeren en manifesteren in het fysiek, zodat er altijd ongelijkheid, onenigheid, oorlog zal zijn in de wereld, waarin en waardoor energie van binnen en geld van buiten gegenereerd kan worden met mijn fysieke lichaam als inzet.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet toegestaan en aanvaard heb te zien, realiseren en begrijpen dat oorlog van binnen, oorlog van buiten creeert, en dat ik deel uitmaak van en als het bestaan van wereldoorlogen – oorlogen in de wereld, bedoeld ter vernietiging van het fysieke leven in en als gelijkheid van iedereen, ten behoeve van de winst van weinigen – 1% van de wereldbevolking – die hierin als winnaar uit de bus komt.

*

Stel je eens voor, dat in populaire programma’s als the Voice of Holland, de werkelijke zelfexpressie ondersteunt zou worden met een coach die hierin als voorbeeld en ter ondersteuning mee wandelt.

Voor wie er klaar voor is om te gaan zien wie we werkelijk zijn, wat we hebben toegestaan in en als onszelf, in en als de wereld, door geloof en participatie in het bestaansrecht van gedachten, gevoelens en emoties, start de gratis cursus, om jezelf te bevrijden van deze wereldwijde illusie die vrijwel niemand onder ogen ziet.

Desteni-I-Process – Lite

Toen ik begon met schrijven had ik geen idee wie ik ben, als ik niet het denken en het gevoel ben. Dit is wat we nooit geleerd hebben. En dit is nu juist hetgeen wat we gaan zien door het schrijven heen. En waarin steeds meer duidelijk wordt, dat we er altijd wel waren, maar volledig verstrikt, onderdrukt, verborgen, afgeleid in en door de geest, waardoor we onszelf afleiden  in de geest tot wat niet het beste is voor iedereen. Dus het is een start waarin ik met een sprankje gezond verstand al heel lang gezien en ervaren heb, okay, dit is niet wie ik ben, en is iets mis – ik mis iets of iemand – dus wie ben ik dan wel? Ik start en ik lees en ik schrijf en ik adem en ik zet door, waarin dit sprankje gezond verstand hetgeen is waarop ik voortga. Want dit sprankje, dat is de levens-essentie die ik volledig verstrikt en onderdrukt heb, en dit sprankje, is wat ik volg en onderzoek in en als gezond verstand, in samenwerking met een groep mensen die hetzelfde onderzoeken en die me ondersteunen om mezelf werkelijk te bevrijden, en die ik ondersteun om zichzelf werkelijk te bevrijden, door zelfoprecht in zelf te zien, in alle on-zin die ik in mezelf en in de wereld heb toegestaan.

*

Voor wie wel doorheeft, dat de ongelijke geldverdeling in de wereld, deel uitmaakt van deze wereldwijde illusie, waarin slechts 1% van de wereldbevolking als winnaar uit de bus komt, en het grootste gedeelte van de mensheid niet wordt toegestaan om te leven, want geld is verbonden met leven, dus zonder geld geen eten, geen leven:

Leefbaar Inkomen Gegarandeerd

Want waarom vragen we onszelf niet dagelijks af, wie er bepaalt dat op een aarde als levend orgaan, met vrije toegang tot de hulpbronnen als levensvoorzieningen, er geen toegang is tot deze hulpbronnen/levensvoorzieningen? Is dat de ander buiten ons? En wie staat dit dan toe? Is de ander misschien de mind, de geest, onze eigen geest, geprojecteerd op de ander, waarin we de macht weggeven aan de geest dus aan de ander buiten ons in en als projectie?

Zoveel vragen die niet werkelijk gesteld worden en dus niet werkelijk beantwoord zijn.

Full somebody help me understand what makes me starve in a world of plenty

Free Music Download

www.desteni.net

www.desteni.org

———————————————————————————————————————————–

Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Equal Life Foundation:
https://www.facebook.com/EqualLifeFoundation
Proces van zelfverandering:

www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
www.desteni.org
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/
Zelfvergeving als Toegift aan jeZelf:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/05/20/dag-299-zelfvergeving-als-toegift-aan-jezelf/

Dag 125 – De tv doet het niet

mmm ik wilde nog even een uurtje tv kijken, zet de tv aan, heeft de provider een storing.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb teleurgesteld te zijn dat ik het leuke programma niet kan kijken als uurtje ontspanning.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb boosheid te ervaren op de provider dat het netwerk blijkbaar geen signaal geeft waardoor ik geen tv kan kijken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb zo gewend te zijn dat alles maar werkt en boos te worden en te geloven dat ik recht heb op ‘boos worden’ als iets even niet werkt, waarin de woorden boos worden al zegt wat er gebeurt, ik word boos dus ik word emotie/mind/geest/bezeten, wat de werkelijke reden is van mijn boosheid.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb boos te worden door toe te staan dat ik bezeten word door boosheid welke ik zelf toesta/creeer.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb de neiging te ervaren om nu een uur lang met deze storing bezig te gaan zijn in plaats van deze tijd effectief in te vullen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb een uurtje tv kijken als leuker/meer ontspannen te ervaren dan een blog schrijven, terwijl een blog schrijven me altijd ondersteunt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb een uur tv kijken te verkiezen boven een dag leven als blog schrijven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb de ervaring te hebben dat me iets ontnomen wordt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het gevoel te hebben dat ik het nu helemaal alleen met mezelf moet doen zonder afleiding/mogelijkheid tot afleiding, en dat gevoel beangstigt me.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb een angst te ervaren van niet meer leven als de (kans op) afleiding me ontnomen wordt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb een uurtje tv kijken nog vaak te gebruiken om mezelf een lekker gevoel te geven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb angst te ervaren dat de tv het helemaal niet meer gaat doen en ik dus geen leuke programma’s als afleiding kan kijken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te begrijpen wat er aan de hand is met de tv/provider, en dat dat is wat me onrustig/zorgelijk maakt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb me zorgelijk/onrustig te worden/laten maken door een niet begrjjpen van en dus geen grip hebben op de situatie.

Ik stop, ik adem ik ben hier.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf even te willen troosten met een uurtje tv kijken omdat ik net een lastige emailwisseling gehad heb en vind dat ik het wel verdiend heb om even voor de tv te ontspannen en even geen blog te schrijven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf vrij te geven van het blog schrijven omdat ik vandaag al geschreven heb in een emailwisseling.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het lastig te vinden om me te zetten tot meer doen dan minimaal nodig is op een dag, waarin ik zelf heb gesteld wat nodig is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te weten waar ik nu heen moet met mezelf nu ik mezelf niet even kan voeden met een leuk tv-programma.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb boosheid te ervaren op de tv en de provider, in plaats van in te zien dat deze boosheid het verdriet/de teleurstelling in mezelf bedekt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te weten waar ik verdriet over ervaar.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb wellicht gewoon verdriet ervaar omdat ik gewend ben verdriet te ervaren na een lastige emailwisseling en een tv die het niet doet, terwijl ik eigenlijk helemaal geen verdriet ervaar, en eigenlijk helemaal niets ervaar.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te weten wat ik moet doen met (mezelf in) dit niets ervaren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het gevoel te hebben dat ik iets mis nu ik het tv-programma niet kan zien, in plaats van in te zien dat ik ervaar dat ik mezelf hier in/als de adem mis.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb geen zin te hebben in het schrijven van corrective statements/zelfcorrecties.

Ik stel mezelf ten doel in een moment waarin ik ‘tijd over’ heb deze tijd effectief te gebruiken en iets op te pakken van de dingen die gedaan moeten worden of gewoon een blog te gaan lezen, een interview te luisteren of te gaan raten.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het raten als saai te ervaren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb het blog lezen als niet voldoende te ervaren, terwijl ik het juist prettig vind om hier en daar een blog van een ander te lezen zonder haast als een gevoel dat ik eigenlijk iets anders moet doen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb zinloosheid te ervaren in dit uurtje wat niet wordt opgevuld met tv zoals ik gepland heb en dus niet wordt ingevuld door afleiding in/als de mind, in plaats van in te zien dat de mind zichzelf laat zien in afscheiding in afleiding in zinloosheid.

Ik stel mezelf ten doel het voor nu te laten rusten en morgen te zien of de provider weer werkt, en anders even te bellen om uit te zoeken wat er speelt.

———————————————————————————————————–

Proces van zelfverandering:
www.desteniiprocess.com
Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie waarin financiele ondersteuning voor een wereld in gelijkheid:
www.eqafe.com
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life