Dag 356 – Lead by the eggleaders (ovaria)

EierstokkenIn Dutch language, the ovaria is called ‘eggleaders’ (eileiders). It leads the egg to the uterus. Well, it does not only lead the egg to the uterus, it leads the whole life of a woman, and indirectly of men. So the eggleaders lead humanity. It lead humanity to give birth to another ‘person’ and we direct our whole life – directly or indirectly – into this purpose, or we resist this purpose which is enlarging this same purpose in general. However, it is directed by this system of reproduction, which is still a system, and we are giving birth to ‘new life’ as a system, because we have become one and equal as our mind consciousness system and we pass this through into the ‘new life’, so the new life becomes equal and one as a ‘new’ mind consciousness system, and this we call ‘new life’. mmmmmmm……….

We do not know what it is to birth life, to birth ourselves as life in/as/through the physical. Many woman have problems around the area of the ovaria, related to menstruation. Menstruation is described as many things, from ‘a problem’ to ‘something sacred’. During my study of natural medicine I wrote my whole paper about the cycle of menstruation. lol we were looking for a translation of the word ‘timeloop’ into Dutch, and the word cycle was also mentioned, which I actually see as a ‘wide or large timeloop’. So, the menstruationcycle is actually keeping us in a timeloop of fertility which repeats over and over again. mmmmmmm……..

Marilyn Monroe: The Human Design – Menstruation

Then should we not give life anymore to new children? It is not precisely like that. I would say, we first have to support ourselves to become able to give life towards/as ourselves, and within this give life on earth, before we are ready to give life to another human being through our body. Because we have to guide this new human being, we have to educate and support this new human being, to be able to become as life itself, life as being responsible, responsible for self as life, for life as self. And if we all do that – first educate ourselves and then pass on this education to the next generation, after a few generations, life on earth will change into a life-worthy existance for every one and every thing.

So, if we did already have given birth to another human being before we as ourselves were as life, then what should we do? Do we have to judge and blame ourselves for this? No, sure not. This is what we already have done for a long time, although we are not really aware of it. We start the same process; we start walking this process of taking responsibility for ourselves in/as the mind and giving birth to life in/as ourselves through the physical. We write, we apply self-forgiveness and self-corrective application, and we change in and as the physical, as only when we change in and as the physical for real, this physical existence will start changing. With or without kids, the process is exactly the same, for every one.

We have given our authority to the eggleaders and made this a point of self-interest. Listen to the butterfly, listen to the bee. The butterflies allign reproduction to and as life, as what is best for all, for all butterflies, in co-operation with the earth. The bees work together with the plants and the earth, they take care of each other in a way that they will not take and take and take to survive. They give and receive equally. They live in and as their utmost potential, and if this is no longer possible in any way, than they decide to pull back, to stop reproduction, as living less than their utmost potential what sense does this make? We call them ‘lower species’. mmmmmmm……….

PENTAX Image

We as humanity are not so smart. Self-interest does not make us very smart and is very short-sighted, it makes people blind. Blind for the potential that is existing in humanity as life, If and when we are willing to work together with and take care of everything and everyone; human, nature, earth, plants, animals, as what is best for all. Giving and taking equally. At the moment, we are not even able to take care of our own species as humanity; we do Not take care, we only take, and take and take.

Where is my authority? Oh my god, it is “lying in” my eggleaders! And I gave it away to men in/as the mind, indirectly, not directing myself but in my perception and belief, ‘lying’ all day to myself, so actually and of course,  I gave it away to my mind (consciousness system), to lead me over the edge. I gave it away to lead me over the edge so that I do not need to take self-responsibility, for who I am as have become, for what I have done, for all the consequenses I have created and/or accepted and allowed to exist, within me and without me.

Only I can stop the limitations as the edge, existing in/as the mind consciousness system, to be and become the potential existing within me, in co-operation with all living species existing in and as earth. because in this, in earth, in the flesh, we are all Equal, so if I become One with and as the flesh, in and as the physical, I become equal to all that is existing, including myself. We are all made of clay.

Are you looking for your authority as self-direction?

Start today, it’s free:

Desteni I Process Lite.

Self-forgivenesses will follow in the next blog.

Authority is That which Life Grants Each One Equally, the Authority as Life.
There is One Authority on Earth now, which Stands Above all, that Dictates, which is Death. Death is the Point where Life is Authorized or Not, and to Get Authorized as Life – you Must, before Death comes: Be the Physical Evidence as the Living Flesh, as the Living Word – that you Understand the Authority as Life, as Equal, as What is Best for All – or You Will Not Pass Death (Bernard Poolman).

——————————————————————————————————————————————-

Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Equal Life Foundation:
https://www.facebook.com/EqualLifeFoundation
Proces van zelfverandering:

www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
www.desteni.org
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/
Zelfvergeving als Toegift aan jeZelf:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/05/20/dag-299-zelfvergeving-als-toegift-aan-jezelf/

Dag 227 – Timeloop

Timeloop.

Voor het eerst begrijp ik wat een timeloop is. Ik merkte het toen ik deze startte, en ik kon het natuurlijk niet meer terugdraaien. Dus ging ik door de timeloop, en het was geen pretje. Het was letterlijk een loop waarin ik gevangen kwam want ik moest het doorwandelen, de consequentie, en min of meer afwachten wanneer de loop van herhaling zich zou aandienen. Ik zie min of meer hoe ik deze gecreeerd heb. Ik ben nog niet zeker van mezelf dat ik het ook ga voorkomen een volgende keer.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf in een timeloop te brengen terwijl ik ‘dacht’ dat ik deed wat het beste was.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb in deze timeloop nog meer timeloops te hebben gecreeerd.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb angst te ervaren voor de loop in de tijd die ergens gaat komen maar ik weet niet wanneer, als ik de timeloop heb gecreeerd.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb in plaats van een situatie te stoppen, deze situatie te hebben gerecreeert, waarin ik aan het recreeren ben in/als de geest.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb de situatie eerst te stoppen, en hierna alsnog de situatie te recreeren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet zeker van mezelf te zijn dat ik een volgende keer geen timeloop meer creeer.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb niet te begrijpen waarom niemand me duidelijk heeft uitgelegd wat een timeloop is, en ondertussen niet echt te durven vragen wat een timeloop is aangezien iedereen erover praat alsof ie het wel weet, terwijl ik me nu ondertussen afvraag of ik misschien niet klaar was voor het antwoord en dus de vraag niet stelde.

Ik stel mezelf ten doel voorzichtig met mezelf te zijn en niet meer zomaar situaties in te stappen zonder vooraf heel goed in zelf te zien wat de gevolgen eventueel kunnen zijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mezelf en hierin tegelijkertijd de ander te grabbel te gooien in een timeloop door in situaties te stappen en te spreken zonder zorgvuldig in zelf te zien wat de gevolgen eventueel kunnen zijn van mijn handelen en spreken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en aanvaard heb mijn zorgvuldigheid steeds te laten varen en te geloven iets te moeten doen en/of zeggen.

Ik stel mezelf ten doel vaker niets te doen en niets te zeggen, behalve in zelf zien, zelf vergeven, zelf corrigeren en mezelf  omarmen, ook letterlijk fysiek,  als het pijn doet wat ik in dit niets doen ervaar.

www.eqafe.com/free

—————————————————————————————————————

Proces van zelfverandering:
www.desteniiprocess.com / http://www.lite.desteniiprocess.com
Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
www.equalmoney.org
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie waarin financiele ondersteuning voor een wereld in gelijkheid:
www.eqafe.com
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life