Dag 581 – De aanwezigheid van schimmels zoals Candida

fungi

Disclaimer: dit blog bevat op geen enkele wijze een medisch advies en is gebaseerd op ondervindingen in het proces dat ik wandel in en met mijn eigen fysiek en geestbewustzijnssysteem, op weg van ziel naar Leven.

Ik heb me laten testen bij Best4Health – voor de werkwijze kan het beste de site bekeken worden. Het betreft een test via de energiebanen in het lichaam en aan de sterkte van de frequentie van de aanwezige factoren in het lichaam kan min of meer gezien worden of de factoren op werkelijk fysiek niveau gemanifesteerd zijn of voornamelijk nog alleen op energetisch niveau, waarin ik dan zeg dat ‘op energetisch niveau’ betekent dat het in het energetische vlak in gevoelens en emoties plaatsvindt wat op weg is om een effect op het lichaam te hebben maar nog niet geheel fysiek gemanifesteerd.

Hierin komen vijf of zes verschillende schimmels naar voren. Dat is meer dan ik ooit ‘gehad’ heb in de test. De slijmvliezen zijn ook geirriteerd, iets waar ik ook al vaker en vrij intensief mee te maken heb gehad. Ik ervoer het al een tijdje, ik kreeg het zelf niet meer op orde in mijn fysiek, vandaar dat ik hierheen ben gegaan voor een fysieke ondersteuning zodat ik het proces met betrekking tot de gerelateerde geestbewustzijnsstructuren, effectiever kan wandelen. Ik krijg een middel mee specifiek afgestemd op alle aanwezige factoren, echter het is aan mezelf om het uiteindelijk op te lossen als ik niet opnieuw een disbalans wil manifesteren.

Ik ben sinds ongeveer drie maanden samen met een partner in huis. Ik vroeg me al vaker af of we van elkaar schimmels/bacteriën/virussen overnemen die ‘nieuw’ zijn, zeker ook gezien een verschillende voedingswijze. Dit moet het lichaam kunnen opvangen, echter als de slijmvliezen wat minder ‘sterk’ zijn, kan dit invloed hebben.

Het gaat hierbinnen om mijn eigen proces, om waarom de slijmvliezen dan niet ‘sterker’ zijn en/of verzwakken/aangetast raken en hoe ik de schimmelbelasting creëer/toesta in mezelf om te ontstaan. Ook gaf de test een ‘predispositie’ aan voor schimmelbelasting. Interessant. Iets wat al in de familielijnen aanwezig is?

Ik ga zoeken wat er bij Desteni over schimmels gesproken/geschreven is en kom een video tegen van Bernard.

1 Candida and self abuse

Interviews from the Farm 60: Candida and Self abuse

Zeer interessant en gerelateerd aan de ervaring waar ik me in bevind. Vooral omdat de schimmels niet volledig in het fysiek aanwezig zijn en omdat ik qua voeding niet zoveel extra aandachtspunten heb dan wat ik al toepas, bekijk ik vooral het emotionele aspect tezamen met de slijmvlies-irritatie. Ik bevind me in een ervaring/herinnering waar ik mezelf niet uit bevrijd heb en waar ik maar op voortborduur en van waaruit ik waarneem en van waaruit ik blijf reageren en mezelf blijf ‘irriteren’.

Ik kan er nog onvoldoende over zeggen en weet niet of ik alles in de blogs zal uitwerken, het is echter een ‘vinger op de zere plek’ en als ik het punt heb doorgewandeld en uiteindelijk duidelijkheid heb zal ik er zeker over schrijven en/of spreken.

Een punt dat wordt genoemd is dat een lichaam dat ziek is, al in verandering is. Dit geeft me moed om verder te wandelen met mezelf in een lichaam waarin ik snel een disbalans manifesteer en bemerk. Ook geeft ‘Candida’ aan dat het een punt is dat ik kan veranderen maar dat ik niet heb gedaan (één van de schimmels was een Candida Albicans). Beiden bevestigen voor me dat ik uiteindelijk in staat zou moeten zijn om te voorkomen dat ik het (opnieuw) laat komen tot aangetaste slijmvliezen en een schimmelbelasting. Echter ik manifesteer het punt opnieuw om mezelf erin te kunnen zien, vergeven en veranderen. Van binnenin het systeem in en als mezelf kan de verandering plaatsvinden en kan ik het systeem stap voor stap verwijderen met behulp van het schrijven en het in klank brengen van zelfvergeving van de gerelateerde ervaringen in relatie tot herinneringen waaraan ik vasthoud. Want al waren/zijn de slijmvliezen aangesterkt, ik heb de werkelijke oorzaak nog niet verwijderd/opgelost als structuur/patroon in en als het geestbewustzijnssysteem en het komt in verschillende lagen aan de oppervlakte.

Candida albicans

———————————————————————————————————————————

Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
Leefbaar Inkomen Gegarandeerd:
https://www.facebook.com/BasisinkomenGegarandeerdDoorEqualLifeFoundation
Equal Life Foundation:
https://www.facebook.com/EqualLifeFoundation
Proces van zelfverandering:

www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
www.desteni.org
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/
Zelfvergeving als Toegift aan jeZelf:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/05/20/dag-299-zelfvergeving-als-toegift-aan-jezelf/