Dag 478 – Ongeduld

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb ongeduld te ervaren binnenin mezelf en hierin de geest de overhand te geven en dus te varen op het ritme van de geest.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb onrust in mezelf in en als mijn fysiek te creëren door participatie in en als de geest.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te weten dat het niet nodig is om ongeduld te manifesteren en hierin te participeren en toch uiteindelijk hierin te belanden door punten aan elkaar te koppelen en zo te participeren in gedachten die ongeduld activeren et voilá, energie te genereren in en als de geest.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb iets in en als de geest, groter en belangrijker te maken dan mezelf hier in en als het fysiek in en als de adem.

Als en wanneer ik mezelf zie participeren in een ervaring van ongeduld binnenin mezelf, dan stop ik, ik adem.

Ik realiseer me dat ik in een gedachte gestapt ben in en als een koppeling met een ander punt die ik belangrijker vind en heb gemaakt dan hetgeen ik doe en ben in het moment waarin ik mijn verantwoordelijkheid afleg en een excuus creëer om niet verder te gaan met hetgeen ik bezig ben in het moment.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb een excuus te creëren om niet verder te gaan met hetgeen ik bezig ben in en als het fysiek door mezelf toe te staan in ongeduld te verkeren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb hetgeen ik ongeduldig over ben groter te maken dan mezelf hier aanwezig in en als het fysiek door koppeling van punten en hierin waarde te hechten aan hetgeen ik ongeduldig over ben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb waarde te hechten en dus (een deel van) mezelf te hechten aan hetgeen ik ongeduldig over ben in koppeling van punten en omdat ik (een deel van) mezelf hecht in en als waarde aan iets waar ik ongeduldig over ben als hetgeen ik graag wil, creëer ik een angst voor verlies hiervan en dus een angst voor teleurstelling voor als hetgeen ik wil en waarde aan hecht/een deel van mezelf aan hecht, niet ‘doorgaat’ en zich dus niet op de gewilde manier manifesteert, waarin ik deze angst als onrust opbouw waardoor ik stress in mezelf creëer welke op den duur oncomfortabel is voor mezelf in en als het fysiek, hier aanwezig en dus, beslis ik bij voorbaat geen situaties meer op te zoeken en/of aan te gaan als uitdaging zodat ik deze oncomfortabele ervaring niet hoef door te wandelen en vooral, zodat ik niet teleurgesteld kan worden en een deel van mezelf kan ‘verliezen’, mocht het anders lopen dan ik had gewild.

Ik stel mezelf ten doel adem voor adem de praktische mogelijkheden te onderzoeken van hetgeen ik graag wil en hiervoor de tijd te nemen, zoveel tijd als er mogelijk is zonder het te rekken.

Ik stel mezelf ten doel de praktische mogelijkheden naast mijn wil te leggen en te zien of deze overeenstemmen en als dit niet zo is, te onderzoeken waar de afstemming niet aanwezig is en hoe dit komt.

Ik stel mezelf ten doel te zien wanneer er zelfonderzoek nodig is en wanneer ik er zelf ‘uit’ ben, wanneer ik op moet staan om me uit te spreken om aan te geven wat ik graag zou willen en wanneer het simpel wachten is totdat anderen hun eigen proces doorgewandeld hebben en met een antwoord komen.

Ik stel mezelf ten doel anderen de tijd en ruimte te geven om zelf met een antwoord te komen waarin ze overeenstemmen en als ik merk dat ik hier moeite mee heb, te onderzoeken waar en wat ik wil versnellen buiten mijzelf, in plaats van binnenin mijzelf de verandering voort te zetten.

Ik stel mezelf ten doel mezelf de tijd en ruimte te geven om een proces door te wandelen en met een antwoord te komen.

Ik stel mezelf ten doel mezelf te ondersteunen met schrijven, zelfvergeving en fysieke aanwezigheid in de praktische dagelijkse bezigheden in en als de adem.

Ik stel mezelf ten doel tussen de taken door iets te doen waarin ik gemakkelijk ontspan zoals bijvoorbeeld een serie kijken of een wandeling maken.

Ik stel mezelf ten doel bereid te zijn tot een eventuele ervaring van teleurstelling als iets anders loopt dan ik graag wil en te gaan staan in hetgeen ik wil in overeenstemming met de praktische, fysieke mogelijkheden binnen en buiten mezelf.

Ik stel mezelf ten doel te zien waar ik een deel van mezelf hecht aan iets of iemand buiten mezelf als ‘meer dan ik hier aanwezig’ welke een angst voor verlies en teleurstelling met zich mee brengt en hetgeen ik aan hecht, te integreren als zelfexpressie.

Ik stel mezelf ten doel te zien welke gedachte de ervaring van ongeduld activeert en waar ik deze koppel aan een ander punt.

Ik stel mezelf ten doel te onderzoeken wat deze gedachte als meerwaarde representeert in mezelf als hechting aan iets in en als de geest.

Ik stel mezelf ten doel te zien waar, wanneer en waarom ik mezelf in en deze gedachte verongelijk en hierin mezelf te vergeven zodat en totdat ik bereid ben tot werkelijke zelfverandering in dit punt.

Ik stel mezelf ten doel hetgeen ik wil en niet wil zelfoprecht te onderzoeken totdat ik helder ben over de inhoud.

***

“Patience is the realisation of how fast / slow things move in the mind and reality and synchronizing yourself accordingly to move WITH existence” (Sunette)

***

Desteni I Process Lite – gratis online cursus – ook in het Nederlands (inlog via de Engelstalige website)

——————————————————————————————————————–

Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
Leefbaar Inkomen Gegarandeerd:
https://www.facebook.com/BasisinkomenGegarandeerdDoorEqualLifeFoundation
Equal Life Foundation:
https://www.facebook.com/EqualLifeFoundation
Proces van zelfverandering:

www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
www.desteni.org
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/
Zelfvergeving als Toegift aan jeZelf:
https://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/05/20/dag-299-zelfvergeving-als-toegift-aan-jezelf/