Dag 788 – Self-forgiveness on the experience of neutrality

For context see Dag 787 – The experience of neutrality

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to constantly try to keep and/or bring myself back to a state, an experience of neutrality as ‘everything will be alright’ within and as myself and everytime that some internal or external stimulus is triggering me, I am reacting within an experience of fear and so, keeping myself in a constant experience of fear, for being moved out this state of neutrality as ‘the me that I feel confortably in’ or, an experience of fear when I have moved out of this state because of reacting to an internal or external stimulus.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to then actually not in one moment, be relaxed in and as myself, in and as my physical body but constantly existing in an experience or almost state of fear or anxiety of ‘not being who I am’.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to then use this as an enslavement to adrenaline, in and as my mind consciousness system, to continuously generate energy within me, by existing in and as an experience or state of fear or anxiety and from here, looking for acceptance as and experience of ‘love’ as the opposite of fear, when this experience is then only enlarging the experience of fear, because I can loose this experience as well, as long as it is not based in and as self-acceptance of who I am, who I have become and within the commitment of doing the best I can to move myself and the relationships I participate in, to an outcome that is best for myself and others in and as ‘life’.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to feel quite lost in this experience or state of fear and circling in and around it within and as myself, in a constant experience of ‘being in a hurry’ and ‘feeling not good enough’.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to fear the experience of fear and so keeping myself inable to look at the fear and start seeing it for what it is, so that I can support myself to ground myself in and as my physical body.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to try to change something, myself and the relationships internal and external, while I am still coming from this startingpoint as inner experience or state of fear (of loosing this neutral experience actually as that I feel confortably in) and so the outcome of my attempts, is still resonating fear, instead of direct seeing in common sense.

So here I realize that to be able change, I need to be willing to give up this experience of neutrality within and as me, otherwise I am only walking in cycles in and as fear – from fear to a moment of comfortability which still contains a fear in it as fear of loosing this comfortability again – and so, keeping myself prissoned in this experience or state.

I commit myself to, when and as an experience of fear is coming up, to not react in fear but to support myself in looking at the fear, by looking at the energy and seeing how it moves within my body, by recognizing it as ‘fear’ instead of reacting to it, where from here I can see if I can more specificely define how I really experience myself within and as this ‘fear’, if there are other emotions or even feelings related, as a start to ground myself within where and who I am in this moment.

I commit myself to stand by and with myself in this process, to make peace with the uncomfortability, the misalignments, the friction, the mistakes, the hesitations, resistances, dissatisfactions coming up within me, as a part of moving myself towards an alignment in who I am deep inside as a being and who I only can be in this physical reality, if I as this being am moving myself to come through within and as my physical body, by walking through all the discomforts and frictions that I have accepted and allowed within and as myself to exist, in and as this experience of neutrality that holds the fear ‘dormant’ and so myself within and to keep walking and moving, altough I may ‘not want it’ in many moments.

I commit myself to be gentle with myself in this process, as in gentle but firm, as in understanding yet moving through, step by step, breath by breath and to do take moments in between to relatively ‘relax’ as in doing things that I like.

To be continued

What is Process? – Back to Basics


Proces van zelfverandering:
http://desteniiprocess.com/courses
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY(Ook in het Nederlands!)

Zelfeducatie free:
https://eqafe.com/free
www.desteni.org
De Kronieken van Jezus

Journey to Life – Reis naar Leven:
https://nl.gravatar.com/ingridschaefer1
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
Ingrid’s Desteni Witness Blog
Facebook:
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
https://www.facebook.com/groups/326696524041028/

The Secret to Self-Realisation:

http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/02/day-311-secret-to-self-realisation.html

Proces van wereldverandering:
http://basisinkomenpartij.nl/

Uil forgive

Advertenties

Dag 786 – Een voorbeeld van wat ik overbreng in resonantie

Vervolg op Dag 785 – Wie ben ik in de woorden die ik spreek?

“In het volgende blog zal ik een voorbeeld beschrijven van een situatie waar ik energetische aanhechtingen mee stuur in mijn woorden en hoe ik waarneem dat dit gebeurt en hoe ik hier vervolgens mee omga binnenin mezelf. Alles natuurlijk beschreven van waaruit ik nu ben in dit proces en van wat ik waarneem in mezelf, als mezelf.”

Jaren geleden, toen ik begon met het Desteni I Process, was ik erg bezig met me wat meer uitdrukken in waar ik voor sta. Zo kwam er eens een bekende binnen op werk en deze ging iemand nadoen tegenover ons (een collega en ik) op een manier die ik veroordelend vond. Dus zei, ik “nee, zo gaan we dit niet doen, we gaan niet hier anderen achter hun rug lopen nadoen” en vervolgens liep ik weg.

Dit betekende direct het einde van het contact met deze bekende. Diegene voelde zich erg beoordeeld en de uitdrukking op mijn gezicht, deed diegene denken aan hoe een ouder zich vroeger tegenover diegene gedroeg. Oftewel, ik had een herinnering getriggerd bij de ander.

Wat ik bemerkte in mezelf is dat ik mijn woorden uitsprak in een ervaring van angst – angst voor de reactie van de bekende. En dit bestond weer uit een oordeel over hoe de bekende binnenkwam en iemand na ging doen. Tenminste, als ik er nu verder in zie, is het een oordeel op mezelf over dat ik in angst besta om te benoemen wat ik zie gebeuren. En dit zelfoordeel waarin ik in en als angst besta, is hetgeen wat ik mee stuur in mijn woorden, terwijl de woorden op zichzelf, woorden zijn van eenheid en gelijkheid, namelijk, niet praten/roddelen over een ander achter iemands rug om en hier grapjes om maken (zonder dat het een doel heeft tot zelfinzicht; we kunnen wel een situatie bespreken en de rol en gedrag van een ander hierin benoemen, echter dan om tot zelfbegrip te komen, dus waarin we onze eigen reacties, gedrag, motivatie enzovoort, bekijken en terughalen naar onszelf).

Dus, de de angstenergie en het geprojecteerde oordeel hierin, was hetgeen dat mee resoneerde in mijn woorden en wellicht zelfs het enige wat werd opgepakt. Met alle gevolgen van dien, namelijk dat het hele contact ophield te bestaan.

En was dat niet tevens wat ik eigenlijk overbracht, als gekoppelde boodschap zonder woorden? Namelijk dat die bekende zich of moest corrigeren, of beter weg kon gaan. Diegene ‘moest maar weg’. Dus ik stond niet in begrip in de schoenen van een ander, maar was vanuit mijn schoenen bezig om ‘zo snel mogelijk’ deze situatie op te lossen: ik zag dat het niet oké was om zo over anderen te spreken achter de rug om (het was al vaker gebeurd in andere situaties door deze bekende en ik had al vaker geprobeerd dit indirect te benoemen en te bekijken op een manier waarin we onszelf/onze eigen reacties ‘onder de loep’ nemen in plaats van de ander), echter ik ervoer veel angst om dit te benoemen maar ik kon het ook niet langer verzwijgen, vanuit kennis en informatie gezien en zo probeerde ik het zo snel mogelijk over te brengen ‘om er vanaf te zijn’ en niet zozeer om werkelijk de bekende te ondersteunen om dit praten over anderen te stoppen.

Hoe neem ik waar dat ik vanuit een beginpunt van angst spreek?

Ten eerste was de reactie van de bekende opvallend en op zichzelf al een reden om in mezelf, te onderzoeken wat ik heb uitgesproken en hoe ik dit gedaan heb, wie ik was in die woorden. Ten tweede merkte ik het al aan de manier waarop ik wegliep; dat ik wegliep eigenlijk, was op zich al een teken dat ik niet in mijn woorden stond en tevens ervoer ik in mezelf een soort van boosheid, bedruktheid, verbolgenheid over hoe de bekende binnenkwam en een ander na ging doen (waarin ik later vernam dat het uitgangspunt van de bekende om dit te doen, niet hatelijk of vervelend was; dus werkelijk, misschien lag het hele punt grotendeels bij mij en het projecteren van mijn kennis en informatie over ‘wat hoort en wat niet hoort’, van principes, zonder zelf in en als dit principe van eenheid en gelijkheid aanwezig te zijn).

Hoe ga ik hier vervolgens mee om?

Het is eerst de energie van mijn reactie laten zakken, zodat ik niet mezelf ga verdedigen tegenover mezelf en probeer te valideren wat ik gedaan heb door hetgeen wat de bekende deed, te gebruiken en bestempelen als ‘niet goed’. Zolang ik probeer ‘gelijk te krijgen’ binnenin mezelf in waarom ik iets doe/deed, kom ik niet tot eenheid en gelijkheid van de onderliggende ‘agenda’ of energetische aanhechtingen. Hoelang dit duurt, zal afhankelijk zijn van waar het om gaat en waar ik ben in mijn proces van zelfeerlijkheid.

Als ik in staat ben om te stoppen met ‘het bekijken en beoordelen wat de ander doet’ en puur in mezelf zie wat ik in dat moment zou kunnen veranderen en wie ik ben in dat moment, los van wat de ander ook doet dat wel of niet ‘oké’ is, geef ik mezelf de kans om in een ervaring van schaamte over te komen mezelf, van echte schaamte real shame – over wie ik ben in dat moment en in de woorden die ik uitspreek. Dit is het keerpunt; hier blijf ik even met mezelf aanwezig, meestal alleen met mezelf, dan lukt me dit het beste.

Op een gegeven moment zal deze ervaring afnemen, variërend van enkele minuten tot drie dagen zoals ik weleens heb meegemaakt. Dit ervaar ik als een kwetsbare periode en hierin trek ik me het liefst terug; echter naarmate ik er meer comfortabel mee word, kan ik het ook delen met iemand die dicht bij me staat en tevens op dezelfde manier naar zichzelf kijkt/wil kijken en kunnen we er zelfs om lachen. Echter vaak gebeurt dit achteraf, dit lachen erom en dan is het geen weglachen maar meer een lachen om de absurditeit waarin ik dan besta of bestaan heb.

Tijdens deze periode pas ik zelfvergeving toe op de ervaring en op hetgeen ik ‘gedaan’ heb, op wie ik was in dat moment en op wat ik ermee wilde bereiken, mijn ‘geheime agenda’ hierin die ik onbewust had uitgespeeld. Als alles uiteindelijk rustig is in mij, is het zien hoe dit op te pakken. Vaak opent de situatie zich vanzelf weer doordat ik verantwoordelijkheid heb genomen voor mezelf en die onderliggende, energetische aanhechtingen, die er nu af zijn en ik dit dus niet meer mee stuur in mijn woorden; ik resoneer niet meer op deze energie en breng dit dus ook niet meer over. Soms is het nodig een excuus in woorden uit te drukken, echter dit hangt van de situatie af. Het grootste excuus is de zelfvergeving met hierna de zelfcorrectie.

Deze zelfcorrectie bestaat er dan uit dat ik een volgend moment dat eenzelfde ervaring in mij opkomt waarin ik wil gaan spreken, ik dit bij mezelf houd en eerst de energetische aanhechtingen vergeef in mezelf. Doe ik precies hetzelfde als voorheen, dan heb ik nog werk te doen met een onderliggende programmering en/of voorprogrammering die ik niet effectief vergeven/begrepen heb. Is het nog aanwezig maar minder sterk, dan zit ik op de juiste weg en is het ook een oefenen en toepassen in het dagelijks leven om meer zekerheid te krijgen in mijn zelfuitdrukking.

In een volgend blog zal ik zelfvergevingen uitschrijven op bovenstaande situatie.


Proces van zelfverandering:
http://desteniiprocess.com/courses
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY(Ook in het Nederlands!)

Zelfeducatie free:
https://eqafe.com/free
www.desteni.org
De Kronieken van Jezus

Journey to Life – Reis naar Leven:
https://nl.gravatar.com/ingridschaefer1
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
Ingrid’s Desteni Witness Blog
Facebook:
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
https://www.facebook.com/groups/326696524041028/

The Secret to Self-Realisation:

http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/02/day-311-secret-to-self-realisation.html

Proces van wereldverandering:
http://basisinkomenpartij.nl/

Uil forgive

 

Dag 785 – Wie ben ik in de woorden die ik spreek?

Het uitspreken van woorden is één van de aspecten waarin we onszelf uitdrukken als fysiek wezen, in deze fysieke wereld. Dit is iets wat de meesten van ons heel normaal vinden, echter we hebben nog niet, nog nooit eigenlijk, werkelijk geleerd hoe ontzettend uitgebreid dit gebied is en hoe we hierin feitelijk de gehele wereld ‘creëren’.

Het is meer een gebied waarin we vaak automatisch ‘aangaan’ en er woorden uit onze mond rollen in reactie of anticipatie op iets wat zich binnen of buiten ons afspeelt, in verleden, heden of toekomst. We kunnen er ook heel ‘bewust’ voor kiezen om onszelf in woorden uit te drukken en kiezen dan bijvoorbeeld ‘positieve’ bewoordingen om een goed gevoel over te brengen, in de hoop en verwachting dat deze ‘intentie’ dit positieve ook werkelijk voortbrengt.

Er zitten zoveel lagen in onszelf die we niet onderzocht hebben en die ‘mee resoneren’ in de woorden die we (automatisch of bewust) uitspreken. En dit is een dimensie die we over het algemeen over het hoofd zien, aangezien we dit niet waarnemen. Het komt echter wel ‘naar ons terug’; vaak in ‘reactie’ van een ander en vervolgens, begrijpen we niet waar die ‘reactie’ vandaan komt.

Ik heb vaak in mezelf gezien dat als er een reactie komt van een ander die ik niet begrijp en waar ik dan vervolgens weer op reageer (in mezelf of in woorden/gedrag naar de buitenwereld), dat er dan dimensies, aspecten in mezelf zijn waar ik me niet gewaar van was, dus die ik niet eerder heb waargenomen binnenin en als mezelf. Deze aspecten/dimensies, resoneren door in mijn woorden als een ‘energetisch aanhangsel’ zou je kunnen zeggen. Dit energetische aanhangsel is wat als eerste wordt opgepakt door een ander, als en wanneer een ander evenzo niet werkelijk waarneemt wat er gebeurt – wat meestal zo is, aangezien we nog erg veel aanwezig zijn in onze geest, in gedachten, ideëen, oordelen, aannames, verwachtingen, gevoelens, emoties enzovoort en we dus door een soort van filter ‘horen’ en interpreteren, in plaats van dat we werkelijk lichamelijk/fysiek aanwezig zijn en waarnemen wat echt en reëel is en welke woorden er gesproken (of geschreven) worden.

Wat er dan gebeurt, is dat de ander ‘reageert’ op mijn woorden zonder werkelijk de woorden te horen die ik uitspreek. Eigenlijk vangt een ander de resonantie op die ik ‘mee stuur’ in mijn woorden; resonantie als dit energetisch aanhangsel dat ‘meetrilt’ in hetgeen ik wil uitdrukken en waarbij ik nog gevoelens en emoties ervaar of waarin ik nog ideeën, oordelen, verwachtingen, opinies enzovoort heb aangehecht in/als mezelf.

Wat bedoel ik hier met ‘in/als mezelf’? Hiermee bedoel ik dat, als ik iets uitdruk in woorden waaraan ik in mezelf, nog allerlei onopgeloste en/of ongeziene herinneringen heb gekoppeld; dat ik ‘als mezelf’, deze herinneringen mee stuur in mijn uitgesproken woorden. Dus ik sta niet gelijk aan de woorden die ik spreek, in en als mezelf, maar ik ben nog een soort van ‘ongezien’ aanwezig in een gekoppelde herinnering, in de vorm van een emotie, gevoel, idee, oordeel, verwachting  enzovoort. Dus ik ‘hou vast’ aan iets wat ik niet zie in mezelf en dit resoneert mee in de woorden die ik uitspreek en die ik een soort van ‘geladen’ heb met deze herinnering. Vaak op onbewust niveau, dus ik heb niet direct door dat ik dit doe.

Waar ik uiteindelijk heen wil, is dat ik gelijk sta in/als mezelf, in en als gewaarzijn van mezelf. Waarin ik verantwoordelijkheid heb genomen (of ga nemen zodra ik het waarneem) voor wie ik ben in de woorden die ik uitspreek en voor alles wat er eventueel meereist in mijn woorden, om vervolgens te kunnen richting geven aan mezelf in wie ik wil zijn in de woorden die ik uitspreek (dank Sylvie voor deze aanvulling).

Dit is een heel proces zoals nu wel duidelijk wordt in bovenstaande omschrijving en over het algemeen, neigen we naar een opgeven voordat we begonnen zijn hierin, aangezien het onbegonnen werk lijkt en het tevens onbekend gebied is. En toch is dit wat er gewandeld moet worden en waartoe ik in mezelf een verbintenis gemaakt heb om stapje voor stapje te wandelen, door alle fasen van opgeven heen, hoe langzaam ook.

In het volgende blog zal ik een voorbeeld beschrijven van een situatie waar ik energetische aanhechtingen mee stuur in mijn woorden en hoe ik waarneem dat dit gebeurt en hoe ik hier vervolgens mee omga binnenin mezelf. Alles natuurlijk beschreven van waaruit ik nu ben in dit proces en van wat ik waarneem in mezelf, als mezelf.

(Klik op de links hierboven voor meer artikelen)


Proces van zelfverandering:
http://desteniiprocess.com/courses
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY(Ook in het Nederlands!)

Zelfeducatie free:
https://eqafe.com/free
www.desteni.org
De Kronieken van Jezus

Journey to Life – Reis naar Leven:
https://nl.gravatar.com/ingridschaefer1
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
Ingrid’s Desteni Witness Blog
Facebook:
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
https://www.facebook.com/groups/326696524041028/

The Secret to Self-Realisation:

http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/02/day-311-secret-to-self-realisation.html

Proces van wereldverandering:
http://basisinkomenpartij.nl/

Uil forgive

 

Dag 775 – Building self-trust within the living of principles

Isn’t that what we are all looking for eventually? The certainty that we can trust ourself, no matter what happen? Having a self-direction on which we can rely in any given situation? This does not mean that we cannot ask for support when and as needed; this is also part of a self-direction, where we direct ourself towards an asking for assistance, as we do not need to see and ‘know’ everything alone by ourself.

I have noticed for myself that I am most certain when I know what to do and where to go and when and where to look and ask for support, if and when some unexpected issues are coming up. This is for example at work, where I am in an area that I am well educated in and within the activities, there are clear cadres of what needs to happen. Or I notice this for example when I am around with someone who has ‘the lead’ and who knows what to do and where to go and then most optimum if this someone is also taking the participants (and so me) into consideration.

I have noticed the opposite in myself in situations where I am without any cadre or subject to speak about, without anyone that I know, where I become all focussed on my own consciousness and how uncomfortable I experience myself within. So I have no ‘blue-print’ for such situation and also no ‘map’ as clear guidelines layed out.

And what to do then? Here I have noticed that it will be of support to at least, have developped some principled guidelines within me and having developped the ability to ‘fall back’ on myself within and as the awareness of myself in who I am and what I stand for.

What are principles?

Principles I would describe as ‘rules’ that are considering what is best for life as a whole – so the ‘life’ within as well as without. This is such a wide description, because we then first have to look and define what this life actually is and entails and how we exist as human beings within a mind-being-body trinity within and as ourself. Practically seen, it should be a rule that for example when we are with two, you and me, that I can bring in a rule that works for both of us with the focus on our being coming forward within and as our physical body, where in we actively align our mind with this self-expression.

What can be a practicle example: when you and me are going to share diner together in the evenings, and I have always diner at 1700 and you at 1900; first thing that comes up is to have diner at 1800 – that would be ‘fair’ and ‘in the middle’;  but what if you are only at home at 18.30, then this is practical not possible and I need to align to the hour of 1900 if and when we want to share diner. Then if my bloodsugar level is starting to give problems, meaning that my body needs food earlier to function well, then I can decide to eat a small meal at 1600 and then eat again at 1900 and I need some time to adapt myself and my body to this or, if I really find it difficult to physically adapt to this time, then we can decide to still eat separate.

This is a very simple and practical example and in reality, there is much to consider in all kind of situations. It is mostly working if both are willing to consider all aspects and to place ourself in another’s shoes so to speak but, what is vital in this, is to not feed that what we ‘prefer’ in and as energy in our thoughts, feelings and emotions and that we firstly look at a physical, practical outcome that supports the ‘physical life’, inside and outside ourself.

And this is where we all need to re-educate ourself, because we have been ‘educated’ to focus on ‘how we feel’ emotionally and on ‘what we think and what idea we have about something’; so we mainly have been educated to focus on ‘our own mind’.

Back to the topic of ‘building self-trust’ – within following our thoughts, emotions and feelings, we are not really building the self-trust but more, the ‘trust’ towards our mind in ‘how we feel’. And ‘how I feel’ is mostly different than ‘how you feel‘ and so it is difficult in this to come to an agreement that is supporting both our physical body and beingness-expression coming through in this. And, we also find that our emotions and feelings ‘fluctuate’, so I am not constant and trustable if I follow ‘how I feel’ in a certain moment, also because ‘how I feel’ is many times activated by an outside trigger-point and then a memory is being activated.

So, I need certain ‘guide-lines’ or rules that are based on what is best for myself in and as my physical body and that is taking into consideration how my mind-being-body relationship is set up and then how I need to direct myself in this towards an outcome that is substantial and long-lasting, for myself and/as others and/as this physical life as a whole.

This will then start making me trustable for myself as well as for others and in this, I will be able to build myself in and as self-trust; trusting myself as a living being in consideration of all living beings in and as the physical, starting within the very small within myself and in my direct environment.

Well, a lot to consider here and it is only possible to walk it as a process, breath by breath, day by day and every time expanding in awareness and understanding what principled living actually means in thought, word and deed.

Desteni I Process gives a practical guide-line in learning how we function and how to direct ourself within the mind-being-body relatonship and as example I place here My Declaration of Principle.

Embracing Self by Bernard Poolman


Proces van zelfverandering:
http://desteniiprocess.com/courses
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY(Ook in het Nederlands!)

Zelfeducatie free:
https://eqafe.com/free
www.desteni.org
De Kronieken van Jezus

Journey to Life – Reis naar Leven:
https://nl.gravatar.com/ingridschaefer1
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
Ingrid’s Desteni Witness Blog
Facebook:
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
https://www.facebook.com/groups/326696524041028/

The Secret to Self-Realisation:

http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/02/day-311-secret-to-self-realisation.html

Proces van wereldverandering:
http://basisinkomenpartij.nl/

Uil forgive

 

Dag 774 – Coming to an understanding of a character

For many many years in my life, as long as I am interested in relationships, I have pushed back and forward within myself within the polarity of wanting a relationship and then finding out that I can not (or don’t want) to really keep standing in it or another cannot (or don’t want) to really keep standing in it. And everytime I am looking for reasons within my own mind for why and how and what I can do more. What I see deep within me is that I on some level, start within a point of compromise and then I am not able to bring myself within the relationship, to a point of self-honesty and equality and oneness, in and as myself, while moving together to this point.

Af friend said years ago to me like ‘Ingrid, maybe you first need to find your own strength before you will be in a raltionship that you are satisfied with’ (or something like this). Here I also saw that this is real what she mentions, like this is the key, however I also found it quite daunting because I felt a lot of fear to walk this path – fear of never being able to walk with a partner on long term in and as the believe that ‘nobody wants to be with me if I do that’.

So within me I had always an idea of equality and oneness and that this is needed and what I am looking for in partnership, however I found myself time after time unable to bring this in reality and also to even speak about it from the start in a stable and clear way, also out of fear that another would not step in or would not stay. And so I walked many situations with every time the same pain when it did not go as how I would like it to go.

Within the past 6-7 years walking the Desteni I Process, I have found what I was looking for in standing up within principles that are considering myself, another and life as a whole and even more, how to practically move myself into this stand. Before this, I was not aware of how many layers I have build up within me where in I am actually ‘preventing’ myself from living my utmost potential – layers that I have stored in and as my mind-consciousness system and then integrated within my physical body and so, I am living this out in my physical reality because it has become a part of me.

This al together – which sounds like common sense and like ‘hey, easy, let’s do this’; which is not because the layers have so much integrated within all that I have become and so it takes time and effort to walk through, in writing, in the application of self-forgiveness and self-correction and then walking the correction in physical reality – this all together brought me to the realization that I do not need to let go of a relationship or to let go of the potential to walk together yet alone, but I need to let go of…………a relationship-character.

I probably have created this as my main character where in I have created the most consequences for myself and indirectly for others as well in this. The consequences for myself have been mainly emotional an then manifesting all the emotional patterns within my physical body and so affecting my physical body and organ-functioning.

At the moment of this realization, that I could come to in a conversation with Sylvie, the intens emotional pain decreased. This is also showing how supportive it can be to speak things through within integrity and especially if both are walking the process of self-realization more actively. This will be of support to understand self and each other and keep standing in finding solutions that are life-supporting on long-term. With this realization I enabled and supported myself to pick myself up and move on. I now mainly need to focus in keeping myself together, focussing on my breathing, moving myself physically and not going again and again in this emotional state in moments that I feel the emotions lingering within me – which is many times a day. Every time realizing like ‘okay I am not loosing anything but a character that is not needed or beneficial for me anymore’. Because it is so easy to fall back or keep falling in believing the emotions and feelings to be real and then following up on them. Strange enough it makes me nervous and it feels like ‘I am doing something that I am not allowed to do’- like stepping out of a ‘code’ or something.

This is actually what I / we are doing in the Desteni I Process – getting to know myself in the characters that I have created and then layer by layer, peeling off the ‘false energetic identities’ that I have taken on through my life for a reason, to enable myself to bring myswelf through in a substantial way, into self-expression. I have hidden within this ‘identities’ and so made myselfkind of ‘stuck and imprisoned’ within this by my own acceptances and allowances and to ‘come to myself’ again, I need / needed to forgive and correct all these layers as identities.

I must say that only by now when writing this out, I start to understand what ‘characters’ are and how the layers in and as my mind, are build up from identities that I have taken on and integrated within/as myself. Because I have become this one main-character, it is not so easy to see what I have build up around and as myself, because I have become it. However this did not stop me from starting my Desteni I Process seven years ago and along the way, I start to see and understand more and more. I have learned through my life the importance to start with what I do see and understand and then walk from here into a deeper awareness that is infinite in a way, because I am expanding in it.

So a ‘not (yet) understanding of everything’ can not be an excuse to not start with what we do understand in that moment.

A walk into understanding to be continued.

Thanks for reading and walking with!


Proces van zelfverandering:
http://desteniiprocess.com/courses
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY(Ook in het Nederlands!)

Zelfeducatie free:
https://eqafe.com/free
www.desteni.org
De Kronieken van Jezus

Journey to Life – Reis naar Leven:
https://nl.gravatar.com/ingridschaefer1
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
Ingrid’s Desteni Witness Blog
Facebook:
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
https://www.facebook.com/groups/326696524041028/

The Secret to Self-Realisation:

http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/02/day-311-secret-to-self-realisation.html

Proces van wereldverandering:
http://basisinkomenpartij.nl/

Uil forgive

 

Dag 765 – Abandoned

In an interview serie there is mentioned to start looking at the word abandoned and to bring into self-forgiveness what we have attached to this word, as we mostly all have lived and/or live this word in some way, like feeling abandoned and/or abandon ourself or a part of ourself.

I would like to focus on how I tend to abandon certain body-parts or organs that are not functioning well as how would be optimum possible so to speak and then look for the deeper dimensions in this, as for example looking at where I abandon parts of – or experiences within myself and how I have then stored these experiences within certain parts or organs of my body and then when the organ or body-part shows a misalignment, I tend to abandon the organ or body-part as well, like ‘pushing away the pain’.

I will partly walk this process in a speaking of self-forgiveness as I have found this effective and I wil not be able to write out everything within the blogs due to time. I have found it effective to lay down with myself in moments that the physical dyscomfort is ‘roaring it’s head’ and to push with my hands on the places that ‘hurt’ or constrict and then see what is coming up and bring it into self-forgiveness, without trying to ‘make sense’ of it. Often, I will be able to release an emotion and if I am effective in it and being able to go deep enough and self-honestly see what the misalignment is within myself, the physical constriction can also release. This is not happening everytime and it can also be possible that I need to walk a point more in ‘real time’, before I see for example how I stored a deep self-belief as a ‘sentence’ within me where I keep on reacting to certain situations or people because I am ‘coming from’ or ‘looking through the eyes of’ this self-belief and connected/integrated experience, instead of directly being able to see myself or another or a situation or moment in it’s totality.

For today only the introduction – to be continued.

Disclaimer:

This blog does in no way contain a medical advise. With unclarity about a condition – physically or mentally – always contact a practioner/specialist/doctor in the related area to get the support you need and from here, see how you can additionally walk your own process to get to know and support yourself in relation to your own body and mind.


 

Proces van zelfverandering:
http://desteniiprocess.com/courses
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY(Ook in het Nederlands!)

Zelfeducatie free:
https://eqafe.com/free
www.desteni.org
De Kronieken van Jezus

Journey to Life – Reis naar Leven:
https://nl.gravatar.com/ingridschaefer1
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
Ingrid’s Desteni Witness Blog
Facebook:
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
https://www.facebook.com/groups/326696524041028/

The Secret to Self-Realisation:

http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/02/day-311-secret-to-self-realisation.html

Proces van wereldverandering:
http://basisinkomenpartij.nl/

Uil forgive

Dag 763 – Self-forgiveness on the experience of worry

Continuing from Dag 762 – The word behind waiting with self-forgiveness:

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to worry and get worried and to not want to face the fact as reality that there is actually something to ‘worry about’ because it is a problem and I do not want to face this because I fear my reaction to it when it happens.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to ‘tiptoe around’ that what I actually see under the surface and to start worrying about when it comes up or when to opens it up.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to want to fulfill a ‘need’ within me and so, not wanting to see the problem that may stand in the way of fulfilling this need and so, I create the ‘need’ to start worrying about it because I somewhere, somehow know that it will come to the surface and play out and ‘break up’ between me and that what I want to fulfill.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to want to fulfill that what I need within a way that seems ‘best for all’ where my starting-point is not yet clear, as long as I am dependent on what I want to fulfill and so, I create the opportunity to worry for myself within the certainty that one day, this what I worry about will take place and play out because under the surface, it is already here.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to hope that what I see in common sense and under the surface, will not take place, will somehow magically disappear or be solved in a way that I perhaps may have missed, where at the same time and within common sense I would be ‘quite surprised’ if it will not take place because this physical realm and life in it’s essence, follows certain ‘laws’ or ways that cannot be denied and how the mind consciousness system is build up in this, can also not be denied.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to ‘hope’ that ‘the life within’ is already stronger than what I see with common sense and am aware of and so actually I am hoping for a miracle.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to ‘worry’ about not knowing what to do or how to step in or not step in at the moment that happens what I worry about and so I am actually worrying about ‘myself not directing myself’ in what I see that may assist and support.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to worry to keep waiting or worry to not keep waiting and move on in a direction that I actually don’t want but that I feel like I cannot change.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to worry about me not having the influence that is needed or to not acting on the potential that I see that is needed and that I can or may have.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to fear having influence, out of fear of not directing myself and acting on what I see that may be the best thing to do.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to fear making a mistake in a ‘trial and error’ situation and to fear others as myself as well to get angry for this and at the same time, fearing others to get angry when what I do is not a mistake at all but triggering a reaction of resistance that is expressed towards me or even within me in and as myself as my own ‘backlash’.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to feel like moving through an invisible wall of a thick and densed cloud of resistance.

When and as I see myself participating in an experience of worry, I stop and breathe.

I realize that I am ‘waiting’ before that what I see that is under the surface, is coming up and that I at the same time, try to find ways to prefend it coming up, in a hope that it is not needed and that I do not need to go through the experience when and as it comes up.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to push the point that I see under the surface because I cannot stand within the experience of fear and worry for my own experiences when and as it comes to surface and so, I rather ‘have it now’ but at the same time, want to find a way that it doesn’t need to come up at all.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to push and pull towards that what I see under the surface and doing this within an experience of fear, worry and hope and at the same time, seeing that it is best and needed to come to the surface because then it is visible and so it can be forgiven and solved.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to feel angry and to blame others for consequences that I need to go through, as well that I think and believe that ‘others created’, where in I see now that the blame in itself is giving an experience of sadness and then me fearing the experience of sadness that comes up within the consequence, without seeing, realizing and understanding that I created this experience firstly within myself by going into blame towards others and then trying to ‘prevent’ the consequence to play out by opening it up on forehand, while I still speak within a subtile energy of blame and so the blame resonates within my words and behaviour where in I am actually creating the experience that I fear, namely ‘to be blamed’ for the consequence that opens up (which then brings up the experience of sadness).

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to fear to be blamed for what I see, when I bring up what I see and so I tend to not voice myself about what I see, from where I more and more go into ‘blaming others’ for what I see happening but what I am not speaking about.

I commit myself to first clear myself from aspects of (subtile or hidden) blame before I voice myself about what I see and I commit myself to take responsibility for the consequences that I create or have created when and as I speak or have spoken or may speak in blame, by going back to the drawing-board within and as myself and looking at what I fear to experience when a consequence may play out (as what is needed to make things visible at the surface from the deep waters within), by forgiving myself for my part in it and by possibly supporting another when and as needed and within my capacity and stability as what is best for the live in it all to open up or ‘germinate’, within myself as others as well.


Proces van zelfverandering:
http://desteniiprocess.com/courses
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY(Ook in het Nederlands!)

Zelfeducatie free:
https://eqafe.com/free
www.desteni.org
De Kronieken van Jezus

Journey to Life – Reis naar Leven:
https://nl.gravatar.com/ingridschaefer1
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
Ingrid’s Desteni Witness Blog
Facebook:
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
https://www.facebook.com/groups/326696524041028/

The Secret to Self-Realisation:

http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/02/day-311-secret-to-self-realisation.html

Proces van wereldverandering:
http://basisinkomenpartij.nl/

Uil forgive